Identifikácia zariadení Dell

Ak chcete využívať webovú lokalitu technickej podpory firmy Dell naplno, odporúčame vám, aby ste identifikovali svoje nové zariadenie alebo systém Dell
pomocou servisného štítka alebo kódu expresného servisu a mali tak prístup k informáciám, ktoré sú špecifické pre váš produkt.