Podporované operační systémy

Your Dell S2815dn Smart MFP printer supports these operating systems:

Poznámka týkající se operačních systémů, které výše nejsou uvedeny:
Společnost Dell nemusí podporovat operační systém z různých důvodů, včetně ukončené podpory dodavatele softwaru, nedostatečné dostupnosti pro některé produkty, nebo z jiných důvodů.
Operační systémy
Informace, výukové programy a návody k odstraňování problémů pro operační systémy podporované společností Dell.