Warning: Do not turn off your computer or disconnect from your power source while updating the BIOS or you may harm your computer. During the update, your computer will restart and you will briefly see a black screen.

Before updating the BIOS, please suspend BitLocker encryption. If it is not enabled on your system, you can skip this step. Learn more

Dell Dimension System BIOS, A02

SmartStep 150D A02 FlashBIOS

Získejte nejnovější ovladač

Chcete-li zobrazit nejnovější informace o ovladači pro svůj systém, zadejte podrobnosti produktu.

Tento ovladač není kompatibilní

Tento ovladač je aktuální

Informace o ovladači jsou aktuální. Všechny ovladače pro svůj produkt naleznete na stránce Drivers & Downloads.

Opravy a vylepšení

The following changes have been made to the A01 BIOS to create A02:

1. Added support for newer Celeron processors.
2. Adjusted USB Emulation support for special keys, and non-US keyboards.
3. Added IDE UDMA support to speed up resume from Hibernate (when enabled).
4. Enhanced USB code to handle some HUBs that are slow in processing port
power.
5. Added support for additional models in the 2200 Series.
6. Fixed issues with some USB devices causing a keyboard POST error with a
USB keyboard.
7. Fixed false error on Floppy Drive when running Diags From Bootable
Diags CD without a Floppy Drive.
8. Fixed possible boot issue when a dormant device is removed from the
device
list.

Verze

Verze A02, A02

Kategorie

BIOS

Datum vydání:

01 led 0001

Poslední aktualizace:

03 lis 2011

Důležitost

Dostupné formáty

Formát souboru: Floppy
Název souboru: BS150D02.exe
Typ souboru ke stažení: HTTP
Velikost souboru: 445 KB
Popis formátu:
Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku a poté na něj poklepejte, rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Není k dispozici
SHA1:
Není k dispozici
SHA-256:
Není k dispozici
Formát souboru: Non-Packaged
Název souboru: S150DA02.EXE
Typ souboru ke stažení: HTTP
Velikost souboru: 273.09 KB
Popis formátu:
Tento formát souboru představuje spustitelný soubor systému BIOS. Chcete-li aktualizovat systém, stáhněte soubor a uložte jej na plochu nebo na pevný disk, poté spusťte spustitelný soubor. Chcete-li aktualizovat systém BIOS, systém musí být připojen k napájení a baterie musí být nabita na úroveň nejméně 10 %.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Není k dispozici
SHA1:
Není k dispozici
SHA-256:
Není k dispozici

Stažením souhlasíte s podmínkami Licenční smlouvy na software společnosti Dell. (anglicky)

Dimension System BIOS


Default Instructions for S150DA02.EXE:

Non-Packaged
Creating the disk:
NOTE: This procedure requires one blank bootable, formatted 3.5-inch
floppy disk. Label the disk BIOS.

1. When the File Download window appears, click “Save this program to
disk”.
2. Choose “Desktop” as the location.
3. Click “Ok”.
4. After the file has finished copying files, click “Close”.
5. Press the “Windows” + “M” keys at the same time to minimize all
the open windows.
6. Insert the blank bootable formatted 3.5-inch floppy disk.
7. Right-click the copy of the file, point to “Send To”, click “3 1/2
Floppy (a)”, and then skip to the section Flashing the BIOS below.

Flashing the BIOS:
NOTICE: Changing the system BIOS may result in unintended side affects,
such as incompatibility of the new BIOS with installed hardware. If
problems arise after a BIOS change, it may be necessary to return the
system to the original version of the BIOS.
1. If you are flashing the BIOS on a portable computer, be sure that
the AC adapter is plugged in and the computer is not operating on battery
power.
2. Ensure that the Flash BIOS disk is inserted into the floppy disk
drive.
3. Click the “Start” button, click “Shut Down”, click “Restart”, and
then click “Ok”.
The computer should restart and boot to the floppy disk.

NOTE: If the flash BIOS program does not start, and you see only an A:\
prompt, refer to the instructions from the Dell File Library page for the
BIOS update or to the Readme.txt instructions. Generally, you will type
the name of the executable flash BIOS file such as 8100_A09.EXE for BIOS
version A09 on the Dimension™ 8100 series system.

A Press any key to continue prompt appears.
4. Press the “Enter” key.
A Press Y to replace old BIOS with new BIOS prompt appears.
5. Press the “Y” key.

NOTICE: Do not interrupt the system during this process. Please refrain
from pressing any keys on the keyboard, moving the mouse, or interrupting
power to the system. Failure to do so could result in damage to the system
BIOS.

When the computer has finished updating the BIOS, a Flash program
successful. Press any key to reboot prompt appears.
6. Remove the floppy disk and press the “Enter” key.
7. The computer will now restart with the new revision of the BIOS
installed.
The boot screen will indicate the BIOS version.

If you encounter device or resource errors after flashing the system BIOS,
enter the System Setup, clear the NVRAM and restore the system defaults.
For more information, refer to Dell Knowledge Base Articles:
· FA1035262 Title "How do I restore setup defaults on my Dell
Dimension™ system?"
· FA1023538 Title "How do I clear NVRAM on my Dell Dimension system?"
Floppy Disk Boot to Disk for BS150D02.exe

Download

1. Click Download Now, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Hard Drive Floppy Disk Creation

1. Get 1 blank, formatted floppy disks.
2. Double-click the new icon (it looks like a floppy diskette) on
the desktop. The Self-Extractor window appears.
3. Click Setup. An black MS-DOS window appears with a message
indicating that you need 1 floppy diskettes.
4. Press the [ENTER] key.
A message appears prompting you to insert a blank floppy diskette.
5. Insert a floppy disk into the floppy disk drive.
6. Press the [ENTER] key. A message appears indicating that all
data on the disk will be erased.
7. Press the [y] key and then press the [ENTER] key.
The files a

Nápověda a instruktáž k ovladačům