Κορυφαίες λύσεις

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται τα πιο χρήσιμα άρθρα της Γνωσιακής βάσης για το προϊόν σας.

Using, Troubleshooting and Resolving Driver Issues on your Dell Webcam

Προβολή σελίδας

This article provides information about how to fix camera and webcam problems in Windows 10, 8(8.1), and 7 and run the Dell computer diagnostics.

Last Modified: 01 ΙΟΥΛ 2022

Article ID: 000124356

Article type: Solution

Dell Active Pen Identification, Control Panel Installation, and Troubleshooting

Προβολή σελίδας

Information about the different models of Dell Active Pens.

Last Modified: 27 ΙΟΥΝ 2022

Article ID: 000126601

Article type: Solution

Guide to Dell Power Manager

Προβολή σελίδας

This article provides information about Dell Power Manager features, instructions on how to download and install the Dell Power Manager app. Find information about how to manage the laptop battery using Dell Power Manager.

Last Modified: 27 ΙΟΥΝ 2022

Article ID: 000177768

Article type: Solution

Factory Reset, Restore, or Reinstall Microsoft Windows on a Dell computer

Προβολή σελίδας

See the options for performing a computer restore, resetting Windows installation, or restoring Windows to factory condition on a Dell computer.

Last Modified: 20 ΙΟΥΝ 2022

Article ID: 000124379

Article type: Solution

How to Troubleshoot Dell Laptop Battery Issues

Προβολή σελίδας

This article provides information about how to troubleshoot and resolve battery-related issues on a Dell laptop. Find information about how to use, maintain, and troubleshoot a battery-related issue on a Dell laptop.

Last Modified: 02 ΙΟΥΝ 2022

Article ID: 000123069

Article type: Solution


Εγχειρίδια και έγγραφα

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται εγχειρίδια, έγγραφα και άλλες πληροφορίες για το προϊόν σας.

Inspiron 15 3000 Series Εγχειρίδιο σέρβις (με μονάδα οπτικού δίσκου)

Publish date: 24 ΙΑΝ 2021
Προβολή PDF Προβολή σελίδας

Μεταχείριση διογκωμένων μπαταριών ιόντων λιθίου

Publish date: 19 ΟΚΤ 2020
Προβολή PDF Προβολή σελίδας

Inspiron 15 3552 - with optical drive Προδιαγραφές

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018

Inspiron 15 3552 Προδιαγραφές

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018

Inspiron 15 3552 (with optical drive) εγχειρίδιο σέρβις

Publish date: 24 ΜΑΪ 2016
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 24 ΜΑΪ 2016

Inspiron 15 3552 Οδηγός γρήγορης έναρξης - Windows 8

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 Οδηγός γρήγορης έναρξης - Windows 10

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 (with optical drive) Οδηγός γρήγορης έναρξης - Windows 8

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 (with optical drive) Οδηγός γρήγορης έναρξης - Windows 10

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3000 Series Service Manual (with optical drive)

Publish date: 24 ΙΑΝ 2021
Προβολή PDF Προβολή σελίδας

Handling swollen Lithium-ion batteries

Publish date: 19 ΟΚΤ 2020
Προβολή PDF Προβολή σελίδας

Inspiron 15 3000 Series Service Manual

Publish date: 18 ΣΕΠ 2019
Προβολή PDF Προβολή σελίδας

Inspiron 15 3552 - with optical drive Specifications

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018

Inspiron 15 3552 Specifications

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 05 ΣΕΠ 2018

Inspiron 15 3552 Service Manual

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 Quick Start Guide - Windows 8

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 Quick Start Guide - Windows 10

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 29 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 (with optical drive) Quick Start Guide - Windows 8

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015

Inspiron 15 3552 (with optical drive) Quick Start Guide - Windows 10

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015
Προβολή PDF

Προβολή PDF

Publish date: 24 ΔΕΚ 2015

Κανονιστικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται οι κανονιστικές πληροφορίες για το προϊόν σας. Μάθετε περισσότερα για την κανονιστική συμμόρφωση

Dell Inspiron 3552Regulatory Model P47FRegulatory Type P47F003

DELL Regulatory and Environmental Datasheet
Προβολή PDF
DELL Regulatory and Environmental Datasheet

Προβολή PDF


Βίντεο

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται βίντεο για το προϊόν σας. Δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο