Tuetut käyttöjärjestelmät

Your Wyse 5060 Thin Client supports these operating systems:

Huomautus käyttöjärjestelmistä, joita ei ole lueteltu yllä:
Dell voi olla tarjoamatta tukea käyttöjärjestelmälle useista syistä. Mahdollisia syitä ovat muun muassa ohjelmistomyyjän lopettama tuki ja tiettyjä tuotteita koskevat saatavuusongelmat.
Käyttöjärjestelmät
Dellin tukemien käyttöjärjestelmien tietoja, opetusohjelmia ja vianmääritysoppaita.