Operativsystemer som støttes

Your Dell G3 15 3500 supports these operating systems:

Merknad om operativsystemer som ikke er oppført ovenfor:
Det kan være forskjellige grunner til at Dell ikke støtter et operativsystem, blant annet avsluttet støtte fra programvareleverandøren, manglende tilgang på enkelte produkter eller andre årsaker.
Operativsystemer
Informasjon, opplæring og veiledninger om feilsøking for operativsystemene som støttes av Dell.