Operativsystemer som støttes

Your Mobile Streak 7 Wifi Only supports these operating systems:

Merknad om operativsystemer som ikke er oppført ovenfor:
Det kan være forskjellige grunner til at Dell ikke støtter et operativsystem, blant annet avsluttet støtte fra programvareleverandøren, manglende tilgang på enkelte produkter eller andre årsaker.
Operativsystemer
Informasjon, opplæring og veiledninger om feilsøking for operativsystemene som støttes av Dell.