Narzędzie Dell do aktualizacji systemu BIOS (wersja 64-bitowa)

ZAINSTALOWANO AUTOMATYCZNIE Plik został automatycznie zainstalowany w ramach ostatniej aktualizacji. Jeśli występują jakiekolwiek problemy, możesz pobrać i ponownie zainstalować program ręcznie.
Zawartość tej strony mogła zostać automatycznie przetłumaczona. Aby przekazać opinię, wypełnij formularz znajdujący się w dolnej części strony.
Ten pakiet zawiera narzędzie do aktualizowania systemu BIOS firmy Dell i jest przeznaczony dla komputerów z systemem operacyjnym Windows w wersji 64-bitowej. To narzędzie służy do aktualizowania oprogramowania wewnętrznego różnych składników systemu BIOS firmy Dell.
Polecane

Znajdź najlepsze pliki do pobrania dla swojego systemu

Wprowadź dane produktu, aby wyświetlić informacje o najnowszych sterownikach systemowych

Wyszukaj w zasobach wsparcia

Wprowadź kod Service Tag lub model produktu firmy Dell

Czy chcesz wyszukać produkt? Wprowadź identyfikator produktu. Pokaż jak

Ten sterownik jest niezgodny

Ten sterownik nie dotyczy wybranego produktu. Wybierz inny produkt, aby ponownie wprowadzić dane produktu dla tego sterownika, lub odwiedź stronę pomocy technicznej dotyczącej produktu, aby wyświetlić wszystkie sterowniki do innego produktu.

Znajdź więcej aktualizacji. Użyj narzędzia SupportAssist, aby wyszukać najnowsze aktualizacje sterowników swojego urządzenia.

Poprawki i usprawnienia

1. Dodano obsługę funkcji BiosMeasurement w wersji EFI narzędzia.
2. Dodano opcję wiersza polecenia EC=HardReset.
Więcej informacji

Wersja

3.3.11, A07

Data wydania:

23 lut 2021

Rodzaj pobierania

Narzędzia

Kategoria

Narzędzia systemowe

Priorytet

Zalecane
Firma Dell Technologies zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja obejmuje zmiany dotyczące utrzymywania ogólnego stanu systemu na odpowiednim poziomie. Zapewnia ona aktualność i zgodność oprogramowania systemowego z innymi modułami systemowymi (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i oprogramowaniem) oraz może zawierać inne nowe funkcje.
Dostępne formaty

Format pliku: Format ZIP (zewnętrzne)
Nazwa pliku: Flash_Ver3.3.11_ZPE.exe
Rozmiar pliku: 452.3 KB
Jest to duży plik. Jego pobranie może zająć trochę czasu, w zależności od szybkości połączenia.
Opis formatu:
Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
f8fc15e628b2e73c724432ef0d29b85b
SHA1:
a1b66b4defeb67b20e755a01db4fa941c51ccd51
SHA-256:
a5bae86a4f0eb393a1712ff96dcdc4c23a86f3986fc58b25f225cb5c71ba7f99

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Dodatkowe szczegóły

Pokaż wszystkie | Ukryj wszystkie
Windows 7, 64-bit
Windows 8.1, 64-bit
Windows 10, 64-bit
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
1. Pobierz plik wykonywalny systemu BIOS, który chcesz zaktualizować, i zapisz go w wybranym katalogu.
2. Pobierz plik Flash64W.exe i zapisz go w tym samym katalogu, co plik wykonywalny systemu BIOS.
3. Otwórz okno wiersza polecenia systemu Windows i przejdź do katalogu wybranego w poprzednim kroku.
4. Uruchom polecenie Flash64W.exe /b=NazwaPlikuWykonywalnegoBIOS.exe
Np.: Flash64W.exe /b=XPS_9350_112.exe
Uwaga: aby zobaczyć inne obsługiwane parametry, uruchom polecenie Flash64W.exe /? w wierszu polecenia systemu Windows.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników