SupportAssist — test wydajności systemu przed rozruchem

W ramach diagnostyki przeduruchomieniowej testuje się sprzęt komputera bez korzystania z systemu operacyjnego. W przypadku wykrycia problemu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z kodami błędów. Dane te można wprowadzić poniżej, aby dowiedzieć się, co należy zrobić.

Obsługiwane funkcje: dostępny w ramach funkcji SupportAssist test wydajności komputera przed rozruchem oraz inne testy składników systemu wykonywane przed rozruchem (PSA lub ePSA)


Wyszukaj kod błędu

Kod błędu (bez prefiksu 2000)
Kod weryfikacji
Kod serwisowy
; ;