Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, to narzędzie wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Wprowadź kod Service Tag
Wprowadź identyfikator produktu

Najlepsze rozwiązania

W tej sekcji znajdują się najbardziej przydatne artykuły merytoryczne dotyczące produktu.

doc-lines

Brak najważniejszych artykułów bazy wiedzy dotyczących tego produktu.

Podręczniki i dokumentacja

Podręczniki, dokumenty i inne informacje dotyczące produktu znajdują się w tej sekcji.


Informacje dotyczące przepisów prawnych

Więcej informacji

Informacje prawne dotyczące produktu są zawarte w tej sekcji.

Więcej informacji
doc-lines

Brak informacji prawnych dotyczących tego produktu.


Filmy

W tej sekcji znajdują się filmy dotyczące produktu.Wyświetl wszystkie filmy

Polecane materiały wideo 30 Dec 1900 06:38
Using the Dell OS Recovery Tool (00:02:34)

This video will guide you through using the Dell OS Recovery Media Tool to download your Windows or Linux OS recovery media and create a bootable USB key. Install Windows or Linux on your Dell PC using the USB recovery key.

Recommended videos for Microsoft Windows Server 2016