Dell SX2210T Touch Monitor Application

Ten pakiet zawiera sterownik monitora dotykowego Dell SX2210T i jest przeznaczony do komputerów Precision T3500, Inspiron 570 oraz XPS Notebook L502X z systemami operacyjnymi Windows Vista i Windows 7.

Poprawki i usprawnienia

Wersja wstępna

Wersja

Wersja A00-00, A00-00

Kategoria

Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego

Data wydania:

22 mar 2012

Ostatnia aktualizacja:

29 wrz 2017

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:DELL_SX2210T-TOUCH-MONITOR_A00-00_R238339.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 5 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
798f110e98d8ea4d659059f82556e2b2
SHA1:
c1fc7cb3407299758c8790560d07a72f56ff7bc7
SHA-256:
744d8bd4bc3039d1c9724964e7a3502c16410774d72c7b4d2300851f6c36dc6b

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Dotyczy
Dell SX2210T Touch Monitor
SX2210T Touch Monitor
Instrukcje dotyczące instalacji
Instalacja z dysku twardego (za pomocą programu WinZip) przy użyciu pliku Setup.exe

Pobieranie

1. Kliknij opcję Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz) lub Save this program to disk (Zapisz ten program na dysku), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Save In (Zapisywanie w).
3. W polu Save In (Zapisz w) kliknij strzałkę w dół, wybierz Pulpit i kliknij przycisk Save (Zapisz). Plik zostanie pobrany na pulpit.
4. Gdy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij). Ikona pliku zostanie wyświetlona na pulpicie.

Instalacja

1. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie.
2. Zostanie wyświetlone okno z monitem o wyodrębnienie plików do katalogu C:\DELL\DRIVERS\KK98D (gdzie „KK98D” jest nazwą pliku przeznaczonego do wyodrębnienia). Zapisz tę ścieżkę, aby w przyszłości można było odnaleźć plik wykonywalny (Setup.exe).
3. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeżeli po zakończeniu wyodrębniania plików okno samowyodrębniania pozostanie otwarte, zamknij je.
6. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
7. Wpisz ciąg „C:\DELL\DRIVERS\KK98D” (gdzie „KK98D” jest nazwą pliku) w polu tekstowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.