Kontakt

Stan gwarancji

Wybierz właściwy produkt

Gwarancje są powiązane z poszczególnymi produktami. Wskaż, dla którego produktu chcesz uzyskać informacje gwarancyjne.


Wprowadź kod Service Tag. 

Co to jest kod Service Tag?

Kod Service Tag lub kod usług ekspresowych służy do identyfikowania większości produktów firmy Dell. Użytkownicy rozwiązań Dell EMC, Wyse, Force 10 lub EqualLogic mogą też korzystać z identyfikatora produktu lub numeru seryjnego.

Identyfikatory produktu są zwykle umieszczone z tyłu lub na dolnej części urządzenia.
Zobacz szczegóły