Varning: Stäng inte av datorn eller koppla från strömkällan medan BIOS uppdateras. Annars kan datorn skadas. Under uppdateringen kommer datorn att startas om och en svart skärm visas en kort stund.

Innan du uppdaterar BIOS ska du stänga av BitLocker-krypteringen. Om den inte är aktiverad i ditt system kan du hoppa över det här steget. Mer information

Dell Dimension System BIOS, A02

SmartStep 150D A02 FlashBIOS

Hämta den senaste drivrutinen

Ange din produktinformation för att se den senaste informationen om drivrutiner för ditt system.

Den här drivrutinen är inte kompatibel

Den här drivrutinen är uppdaterad

Drivrutinsinformationen är uppdaterad. Visa alla drivrutiner för din genom att gå till drivrutiner och hämtningsbara filer.

Korrigeringar och förbättringar

The following changes have been made to the A01 BIOS to create A02:

1. Added support for newer Celeron processors.
2. Adjusted USB Emulation support for special keys, and non-US keyboards.
3. Added IDE UDMA support to speed up resume from Hibernate (when enabled).
4. Enhanced USB code to handle some HUBs that are slow in processing port
power.
5. Added support for additional models in the 2200 Series.
6. Fixed issues with some USB devices causing a keyboard POST error with a
USB keyboard.
7. Fixed false error on Floppy Drive when running Diags From Bootable
Diags CD without a Floppy Drive.
8. Fixed possible boot issue when a dormant device is removed from the
device
list.

Version

Version A02, A02

Kategori

BIOS

Utgivningsdatum

01 jan. 0001

Senast uppdaterad

03 nov. 2011

Prioritet

Tillgängliga format

Filformat: Floppy
Filnamn: BS150D02.exe
Typ av hämtningsbar fil: HTTP
Filstorlek: 445 KB
Formatbeskrivning:
Den här filen innehåller en komprimerad (eller zippad) uppsättning filer. Hämta filen till en mapp på hårddisken och dubbelklicka sedan på den för att packa upp filerna. Följ anvisningarna för att slutföra installationen.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Inte tillgänglig
SHA1:
Inte tillgänglig
SHA-256:
Inte tillgänglig
Filformat: Non-Packaged
Filnamn: S150DA02.EXE
Typ av hämtningsbar fil: HTTP
Filstorlek: 273.09 KB
Formatbeskrivning:
Det här filformatet består av en BIOS-körbar fil. Om du vill uppdatera ditt system hämtar du filen, sparar den på skrivbordet eller hårddisken och kör den körbara filen. Om du vill uppdatera BIOS måste nätadaptern vara ansluten till systemet och batteriet måste ha en laddning på minst 10 procent.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Inte tillgänglig
SHA1:
Inte tillgänglig
SHA-256:
Inte tillgänglig

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara. (på Engelska)

Dimension System BIOS


Default Instructions for S150DA02.EXE:

Non-Packaged
Creating the disk:
NOTE: This procedure requires one blank bootable, formatted 3.5-inch
floppy disk. Label the disk BIOS.

1. When the File Download window appears, click “Save this program to
disk”.
2. Choose “Desktop” as the location.
3. Click “Ok”.
4. After the file has finished copying files, click “Close”.
5. Press the “Windows” + “M” keys at the same time to minimize all
the open windows.
6. Insert the blank bootable formatted 3.5-inch floppy disk.
7. Right-click the copy of the file, point to “Send To”, click “3 1/2
Floppy (a)”, and then skip to the section Flashing the BIOS below.

Flashing the BIOS:
NOTICE: Changing the system BIOS may result in unintended side affects,
such as incompatibility of the new BIOS with installed hardware. If
problems arise after a BIOS change, it may be necessary to return the
system to the original version of the BIOS.
1. If you are flashing the BIOS on a portable computer, be sure that
the AC adapter is plugged in and the computer is not operating on battery
power.
2. Ensure that the Flash BIOS disk is inserted into the floppy disk
drive.
3. Click the “Start” button, click “Shut Down”, click “Restart”, and
then click “Ok”.
The computer should restart and boot to the floppy disk.

NOTE: If the flash BIOS program does not start, and you see only an A:\
prompt, refer to the instructions from the Dell File Library page for the
BIOS update or to the Readme.txt instructions. Generally, you will type
the name of the executable flash BIOS file such as 8100_A09.EXE for BIOS
version A09 on the Dimension™ 8100 series system.

A Press any key to continue prompt appears.
4. Press the “Enter” key.
A Press Y to replace old BIOS with new BIOS prompt appears.
5. Press the “Y” key.

NOTICE: Do not interrupt the system during this process. Please refrain
from pressing any keys on the keyboard, moving the mouse, or interrupting
power to the system. Failure to do so could result in damage to the system
BIOS.

When the computer has finished updating the BIOS, a Flash program
successful. Press any key to reboot prompt appears.
6. Remove the floppy disk and press the “Enter” key.
7. The computer will now restart with the new revision of the BIOS
installed.
The boot screen will indicate the BIOS version.

If you encounter device or resource errors after flashing the system BIOS,
enter the System Setup, clear the NVRAM and restore the system defaults.
For more information, refer to Dell Knowledge Base Articles:
· FA1035262 Title "How do I restore setup defaults on my Dell
Dimension™ system?"
· FA1023538 Title "How do I clear NVRAM on my Dell Dimension system?"
Floppy Disk Boot to Disk for BS150D02.exe

Download

1. Click Download Now, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Hard Drive Floppy Disk Creation

1. Get 1 blank, formatted floppy disks.
2. Double-click the new icon (it looks like a floppy diskette) on
the desktop. The Self-Extractor window appears.
3. Click Setup. An black MS-DOS window appears with a message
indicating that you need 1 floppy diskettes.
4. Press the [ENTER] key.
A message appears prompting you to insert a blank floppy diskette.
5. Insert a floppy disk into the floppy disk drive.
6. Press the [ENTER] key. A message appears indicating that all
data on the disk will be erased.
7. Press the [y] key and then press the [ENTER] key.
The files a

Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner