Podporované operačné systémy

Your Dimension 9150/XPS 400 supports these operating systems:

Poznámka k operačným systémom, ktoré nie sú uvedené vyššie:
Spoločnosť Dell nemusí podporovať operačný systém z rôznych dôvodov vrátane ukončenia podpory od dodávateľa softvéru, nedostatočnej dostupnosti v prípade určitých produktov alebo iných príčin.
Operačné systémy
Informácie, návody a príručky na riešenie problémov pre operačné systémy podporované spoločnosťou Dell.