Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, pretože by ste ho mohli poškodiť. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Skôr než spustíte aktualizáciu systému BIOS, pozastavte šifrovanie BitLocker. Ak šifrovanie BitLocker nepoužívate, môžete tento krok preskočiť. Viac informácií

Dell Dimension System BIOS, A00

Dimension 1100/B110 A00 System BIOS.

Získať najnovší ovládač

Ak chcete zobraziť informácie o najnovších ovládačoch pre váš systém, zadajte požadované informácie o svojom produkte.

Tento ovládač nie je kompatibilný

Tento ovládač je aktuálny

Informácie o ovládačoch sú aktuálne. Ak chcete zobraziť všetky ovládače pre produkt Dimension 1100/B110, navštívte stránku Ovládače a súbory na stiahnutie.

Opravy a vylepšenia

Initial Release

Verzia

Verzia A00, A00

Kategória

Systém BIOS

Dátum vydania

30 sep 2005

Naposledy aktualizované

03 nov 2011

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru: Windows/DOS
Názov súboru: DE051A00.EXE
Typ preberania: HTTP
Veľkosť súboru: 524.17 KB
Popis formátu:
Tento formát súboru pozostáva zo spustiteľného súboru systému BIOS. Univerzálny formát (Windows/MS DOS) je možné použiť na inštaláciu z akéhokoľvek prostredia systému Windows alebo MS DOS.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Nie je k dispozícii
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Dimension System BIOS
Installation Instructions for the Universal (Windows/ DOS) format


 1. Download file to Desktop


 2. Use one of the methods below to flash the Bios.


Download file to Desktop


The file DE051A00.EXE is using the Universal (Windows/ DOS) format and is designed to be directly executed from Windows environment.


 1. Click Download now.
  The File Download window appears.


 2. Click the Save button.
  The Save As window appears.


 3. Select Desktop using the drop-down menu to the right of Save in.


 4. Click the Save button.
  A progress meter moves as the download is completed.


 5. If necessary, click X in the upper right-hand corner of the Download Progress Window to close it upon completion.


NOTE: Shut down all other applications prior to running the BIOS update utility. The update utility reboots your system in order to get the new BIOS loaded.Run the BIOS update utility from Windows environment


 1. Double click the Icon on your desktop labeled DE051A00.EXE.
  The Dell BIOS Flash window appears


 2. Click the Continue button.
  The message Pressing OK will close all applications, shut down Windows, Flash the BIOS, then reboot. appears.


 3. Click the OK button.
  The system will restart and the BIOS Flash will be completed.Run the BIOS update utility from DOS environment (Non-Windows users)


NOTE: You will need to provide a bootable DOS diskette. This executable file does not create the DOS system files.

 1. Copy the file DE051A00.EXE to a bootable floppy.


 2. Boot from the floppy to the DOS prompt.


 3. Run the file by typing Y:\DE051A00.EXE (where y is the drive letter where the executable is located).Pomocník a kurzy k ovládačom