Dell V305/V305w AIO Inkjet Printer, v.A00 Spanish, A00

This web package contains all the necessary installation Spanish driver for Dell V305 AIO Printer for Windows 2K, XP 32-Bit and Vista 32 Bit. When downloaded and the file is executed, you can use the installer and follow the instructions to install the driver needed for the Dell V305 printer.

Získať najnovší ovládač

Ak chcete zobraziť informácie o najnovších ovládačoch pre váš systém, zadajte požadované informácie o svojom produkte.

Tento ovládač nie je kompatibilný

Tento ovládač je aktuálny

Informácie o ovládačoch sú aktuálne. Ak chcete zobraziť všetky ovládače pre produkt , navštívte stránku Ovládače a súbory na stiahnutie.

Opravy a vylepšenia

Initial Release

Verzia

Verzia A00 Spanish, A00

Kategória

Tlačiarne

Dátum vydania

01 jan 0001

Naposledy aktualizované

03 nov 2011

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru: Hard-Drive
Názov súboru: R190183.exe
Typ preberania: HTTP
Veľkosť súboru: 81.08 MB
Popis formátu:
Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku, a poté jej spusťte (poklepejte na něj), rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
59d33d292fb4cb3120aebd032d18d7e5
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Windows Vista, 32-bit
Windows 2000
Windows XP
V305/V305w AIO Inkjet Printer
Custom Instructions for R190183.exe:

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, choose the desired save-to folder on the hard-drive and click Save. The file will be downloaded to the chosen destination folder.
4.If the Download Complete window appears, click Close.

Install

1.Double-click downloaded file 190183.exe in the destination folder.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to c:\Dell\Drivers\V305.
3.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
4.The driver installation screen should appear automatically. If it does not appear automatically after a while, you can activate it by clicking on the "setup.exe" file in c:\Dell\Drivers\V305 folder.
5.Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Pomocník a kurzy k ovládačom