Samsung SN 308B 8X Slim Combo, v.U007, A02

Firmware update for "Samsung SN-308B 8X Combo" Dell P/N 1G055 and 9G011

Získať najnovší ovládač

Ak chcete zobraziť informácie o najnovších ovládačoch pre váš systém, zadajte požadované informácie o svojom produkte.

Tento ovládač nie je kompatibilný

Tento ovládač je aktuálny

Informácie o ovládačoch sú aktuálne. Ak chcete zobraziť všetky ovládače pre produkt Inspiron 2600, navštívte stránku Ovládače a súbory na stiahnutie.

Opravy a vylepšenia

This firmware allows the Samsung SN308B 8X slim combo drive to read DVD+R media.

Verzia

Verzia U007, A02

Kategória

Vymeniteľné ukladacie zariadenia

Dátum vydania

17 okt 2002

Naposledy aktualizované

03 nov 2011

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru: Floppy
Názov súboru: D1G05502.exe
Typ preberania: HTTP
Veľkosť súboru: 529.5 KB
Popis formátu:
Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku a poté na něj poklepejte, rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Nie je k dispozícii
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)Floppy Disk Boot to Disk for D1G05502.exe

Download

1. Click Download Now, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Hard Drive Floppy Disk Creation

1. Get 1 blank, formatted floppy disks.
2. Double-click the new icon (it looks like a floppy diskette) on
the desktop. The Self-Extractor window appears.
3. Click Setup. An black MS-DOS window appears with a message
indicating that you need 1 floppy diskettes.
4. Press the [ENTER] key.
A message appears prompting you to insert a blank floppy diskette.
5. Insert a floppy disk into the floppy disk drive.
6. Press the [ENTER] key. A message appears indicating that all
data on the disk will be erased.
7. Press the [y] key and then press the [ENTER] key.
The files are copied to the floppy diskette. If the procedure requires
more than one diskette, repeat steps 5 – 7 until you reach the end of the diskette set.
8. After all the files have been copied to the last floppy disk,
press the [ENTER] key and the MS-DOS window closes.

Install

1. Insert the first (or the only) disk of the set into the Floppy
drive.
2. Click Start, click Shutdown, click Restart, and then click OK.
Windows XP Users need only click restart.
3. Follow the on-screen instructions.

Pomocník a kurzy k ovládačom