Tento nástroj vyžaduje dvojfaktorové overenie totožnosti, vďaka ktorému sú vaše údaje v bezpečí.
Zadajte servisný štítok svojho zariadenia
Zadajte ID svojho produktu

Najlepšie riešenia

Najužitočnejšie články v databáze poznatkov, ktoré sa týkajú vášho produktu, sú uvedené v tejto časti.

Identify your Internet Browser and get support for any issues

pop-up-arrow-corner Zobraziť stránku

This article helps you identify the internet browser you are using and provides links to troubleshooting help for that browser. Table of Contents: How to Determine Your Browser and Version Select ...

Dátum poslednej úpravy: 26 Feb 2020

Identifikátor článku: SLN122152

Identify AC Adapter Damage on Dell Systems

pop-up-arrow-corner Zobraziť stránku

This article provides information on Ac Adapter Damage - either to the cable or the adapter brick itself and clarification of normal wear & tear Table of Contents: Frayed Cables Exposed Wires Cut ...

Dátum poslednej úpravy: 26 Feb 2020

Identifikátor článku: SLN266020

XPS 9360 / 9370: Camera Non-Functional with 1.50 Firmware in Ubuntu ® 16.04 LTS

pop-up-arrow-corner Zobraziť stránku

Non-Functional Camera in Ubuntu The camera in the XPS 9360 / 9370 may not function with Ubuntu ® 16.04 LTS and the USB Video Class (UVC) firmware version 1.50. The following steps should resolve ...

Dátum poslednej úpravy: 25 Feb 2020

Identifikátor článku: SLN310695

How to Reset Real Time Clock (RTC) to recover your Dell Portable system

pop-up-arrow-corner Zobraziť stránku

Summary: This article provides information on how to reset the Real Time Clock (RTC) on a Dell Inspiron, Latitude, Precision, Vostro, Alienware, or XPS PC. In certain scenarios resetting the Real ...

Dátum poslednej úpravy: 29 Jan 2020

Identifikátor článku: SLN304892

Dell Notebook, Phone or Tablet Cracked or Broken LCD Screen Options and Procedures

pop-up-arrow-corner Zobraziť stránku

This article provides information on the policy and options when the LCD screen on a Dell Notebook, Venue phone or tablet is cracked or broken. No matter how careful you are, accidents can happen.

Dátum poslednej úpravy: 10 Jan 2020

Identifikátor článku: SLN293297


Príručky a dokumenty

Návody, dokumenty a ďalšie informácie týkajúce sa vášho produktu sú uvedené v tejto časti.


Informace o zákonných požadavcích

Ďalšie informácie

Regulačné informácie pre váš produkt sú uvedené v tejto časti.

Ďalšie informácie

Dell XPS 13-9360Směrnicový model P54GSměrnicový typ P54G002

DELL Regulatory and Environmental Datasheet
DELL Regulatory and Environmental Datasheet

pop-up-arrow-corner Zobraziť PDF

Dell XPS 13-9360Směrnicový model P54GSměrnicový typ P54G002

EUROPEAN UNION - CE Declaration of Conformity
EUROPEAN UNION - CE Declaration of Conformity

pop-up-arrow-corner Zobraziť PDF