Operativsystem som stöds

Your OptiPlex 7000 XE Micro supports these operating systems:

Information om operativsystem som inte finns med i listan ovan:
Det kan finnas flera orsaker till att Dell inte stöder ett visst operativsystem, t.ex. att programvaruleverantören har upphört att erbjuda support för operativsystemet, att vissa produkter inte är tillgängliga, eller andra orsaker.
Operativsystem
Information, instruktioner och felsökningsmanualer för operativsystem som stöds av Dell.