Jak provést obnovení systému BIOS nebo paměti CMOS a vymazat paměť NVRAM v systému Dell

Shrnutí: Tento článek obsahuje pokyny pro obnovení systému BIOS nebo paměti CMOS a/nebo vymazání paměti NVRAM počítače Dell

Obsah článku


Příznaky

Podrobnosti uvedené níže vám ukážou, jak resetovat systém bios, jak resetovat paměť CMOS a jak resetovat heslo systému BIOS.


Obsah:

 1. Proč může být nutné resetovat paměť CMOS nebo systém BIOS
 2. Obnovení výchozích hodnot systému BIOS pomocí možnosti Obnovit výchozí nastavení
 3. Jak vymazat systém BIOS, paměť CMOS nebo NVRAM pomocí propojky na základní desce (pouze stolní počítač)
 4. Jak vymazat systém BIOS, paměť CMOS nebo NVRAM vyjmutím a vložením baterie CMOS
 5. Pokyny pro mazání hesel k systému BIOS ve stolním počítači

Proč může být nutné resetovat paměť CMOS nebo systém BIOS

Informace uložené v systému BIOS (Basic Input/Output System) označované jako ESCD (Extended System Configuration Data) se mohou občas poškodit z mnoha různých důvodů, například výpadek napájení, nesprávná nastavení provedená uživatelem, nekompatibilita hardwaru způsobená konkrétním nastavením, neprovedení testu POST nebo absence obrazu. V těchto případech je někdy nezbytné obnovit systém BIOS nebo CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) na „výchozí tovární nastavení“, nebo v jiných případech vymazat paměť NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

SLN284985_cs__1icon Upozornění: Při změně nastavení systému BIOS buďte opatrní. Rozhraní systému BIOS je určeno pro pokročilé uživatele – mohli byste změnit nastavení, které by mohlo zabránit správnému spuštění počítače a potenciálně vést ke ztrátě dat.

 

Poznámka: Informace o obnovení systému BIOS najdete v článku KB:

 


2. Obnovení výchozích hodnot systému BIOS pomocí možnosti Obnovit výchozí nastavení

Pokud počítač dokončí test POST.

 1. Restartujte systém. Klikněte na tlačítko Start, Vypnout počítač a Restartovat.

 2. Když se zobrazí úvodní obrazovka Dell, stisknutím klávesy F2 vstupte do systému BIOS. Po rozpoznání příkazu se zobrazí hlášení „Entering Setup“. U některých modelů se může používat jiná klávesa. Tato klávesa se zobrazí během procesu spouštění. U většiny notebooků a stolních počítačů Dell je to klávesa F2.

 3. Po načtení můžete v závislosti na stáří a typu systému BIOS obnovit výchozí tovární nastavení pomocí klávesy F9 (možnost Load Defaults zobrazená v dolní části obrazovky), kombinace kláves Alt + F nebo pomocí tlačítka Load Defaults na obrazovce.

 4. Stiskněte klávesu Esc na klávesnici a vyberte příkaz Uložit a odejít nebo klikněte na tlačítko Konec (opět v závislosti na vaší verzi).

 5. Stisknutím klávesy Enter uložte všechny změny a ukončete obrazovku systému BIOS. Povolte restartování počítače, aby se obnovila nastavení systému BIOS.

 

Poznámka: Tento postup se liší od vymazání paměti CMOS/NVRAM tím, že pouze obnoví výchozí tovární nastavení počítače, ale NEVYMAŽE data ESCD.

 

Zpět na začátek


3. Jak vymazat systém BIOS, paměť CMOS nebo NVRAM pomocí propojky na základní desce (pouze stolní počítač)

Vymazání nastavení NVRAM a ESCD

 

Poznámka: V roce 2020 se nové systémy začaly dodávat bez jumperu RTCRST/PSWD.

 

Pokud potřebujete vymazat data ESCD obsažená v paměti NVRAM, lze tak učinit pomocí jumperu RTCRST (Real Time Clock Reset) na základní desce. Po správném nastavení jumperů a připojení napájení se systém BIOS resetuje. 

RTCRST – Vymaže paměť NVRAM. Když je tato propojka zavřena (použijte propojku z můstku pro heslo (PSWD)), bude vymazána paměť NVRAM. Pro řádné vymazání je potřeba, aby při uzavření obvodu jumperu bylo asi po dobu 10 sekund připojeno napájení (nemusí být zapnuto).

Zkrat pinů 1–2 způsobí vymazání paměti NVRAM a reset všech nastavení ESCD.

 

Poznámka: Pomocí výše uvedeného postupu s propojkou RTCRST se můžete pokusit vyřešit situaci, kdy neproběhne test POST a není k dispozici žádný obraz.

 

Vymazání nastavení CMOS

Paměť CMOS obsahuje aktuální nastavení systému BIOS. Resetování paměti CMOS a vymazání těchto nastavení:

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

 2. Sejměte kryt skříně počítače.

 3. Vyhledejte 2kolíkový konektor hesla (PSWD) na systémové desce.

 4. Sejměte 2kolíkový jumper.

 5. Vyhledejte 2kolíkovou propojku CMOS (RTCRST) na systémové desce.

 6. Přesuňte 2kolíkový jumper z propojky hesla na kolíky propojky CMOS.

 7. Připojte k systému napájení a počkejte deset sekund, než se paměť CMOS vymaže.

 8. Přesuňte 2kolíkový jumper zpět na propojku hesla.

 9. Vraťte kryt počítače na místo.

 10. Připojte počítač a zařízení k elektrickým zásuvkám a poté je zapněte.

 

Poznámka: Umístění propojky RTCRST se bude lišit podle platformy a formátu. Další informace o umístění jumperů najdete v servisních příručkách k počítačům na webu www.dell.com/support/manuals.

 

Obrázek 1: Typické umístění propojek na základní desce stolního počítače

SLN284985_cs__21367614398326.desktop RTCRST

Propojka 1 Propojka RTCRST (resetuje systém BIOS) Propojka 2 Propojka PSWD (resetuje heslo systému BIOS)

 

Poznámka: U systémů bez jumperu RTCRST můžete provést resetování hodin reálného času podle pokynů ve článku SLN321440 – Jak resetovat hodiny reálného času (RTC) a obnovit počítač Dell.

 

Zpět na začátek


4. Jak vymazat systém BIOS, paměť CMOS a NVRAM vyjmutím a vložením baterie CMOS

Systém BIOS můžete v počítači také jednoduše resetovat vyjmutím knoflíkové baterie CMOS a odstraněním veškerého zbytkového náboje z počítače. Tento způsob se běžně používá, pokud se nemůžete dostat k propojkám na základní desce počítače nebo v případě notebooku.

 

Poznámka: Tento postup lze použít u stolních počítačů i u některých notebooků. Pro získání přístupu ke knoflíkové baterii v notebooku bude ale pravděpodobně nezbytné odmontovat víko na spodní straně systému nebo klávesnici. U některých notebooků toto provést nelze. Na webu www.dell.com/support/manuals vyhledejte servisní příručku k vašemu počítači a zjistěte, zda můžete tento postup použít.

 

 1. Odpojte systém od vnějšího napájecího zdroje a vyjměte hlavní baterii notebooku.

 2. Sejměte kryt počítače a vyhledejte knoflíkovou baterii CMOS (obrázek 2: Stolní počítač nebo obrázek 3: Notebook).

 3. Vyjměte nebo odpojte knoflíkovou baterii.

 4. Stiskněte tlačítko napájení po dobu alespoň 10 sekund, aby se odstranil veškerý zbytkový náboj z počítače.

 5. Znovu vložte nebo připojte knoflíkovou baterii.

 6. Sestavte počítač a ověřte jeho funkčnost.

 7. Reset byl úspěšný, pokud se po zapnutí počítače zobrazí varování, že není nastavené datum a čas.

Obrázek 2: Knoflíková baterie ve stolním počítači (vedle slotů PCI-E)

SLN284985_cs__3coinbattery

Obrázek 3: Knoflíková baterie v notebooku

SLN284985_cs__4coinbatteryLT

1 Knoflíková baterie 2. Konektor kabelu baterie

 

Zpět na začátek


5. Pokyny pro mazání hesel k systému BIOS pouze ve stolním počítači

 

Poznámka: V roce 2020 se nové systémy začaly dodávat bez jumperu RTCRST/PSWD.

 

Kromě jumperu RTCRST je většina stolních počítačů vybavena také jumperem pro povolení hesla.

PSWD – Povolit heslo. Když se spustí systém a tato propojka je odebrána, systémové heslo se vymaže a zakáže. Propojením jumperu se aktivuje funkce hesla.

 

Poznámka: Aby bylo možné povolit funkci hesla, je nutné znovu nasadit kolíky jumperu na piny jumperu.

 

 1. Sejměte kryt skříně počítače.

 2. Vyhledejte 2kolíkový konektor hesla (PSWD) na systémové desce.

 3. Vyjměte 2kolíkový jumper a položte jej stranou.

 4. Vraťte kryt počítače na místo.

 5. Připojte klávesnici a myš, potom připojte počítač a monitor k elektrickým zásuvkám a zapněte je.

 6. Po načtení operačního systému počítač vypněte.

 7. Odpojte klávesnici a myš a potom odpojte počítač a monitor z elektrických zásuvek.

 8. Stisknutím tlačítka napájení na počítači uzemněte základní desku.

 9. Sejměte kryt skříně počítače.

 10. Vraťte 2kolíkový jumper na kolíky konektoru hesla (PSWD) na základní desce.

 11. Vraťte kryt počítače na místo.
 12. Připojte počítač a zařízení k elektrickým zásuvkám a poté je zapněte.

 

Poznámka: U některých počítačů, zejména u notebooků, nebude vždy možné resetovat heslo tímto způsobem. Bude třeba, abyste kontaktovali svého zástupce technické podpory Dell, který vám při resetování hesla systému BIOS pomůže. Další informace o heslech k pevnému disku nebo systému BIOS najdete v následujícím článku:

 

Poznámka: Od roku 2020 bude u systémů bez jumperu hesla k vymazání hesla na úrovni BIOS nutné, aby uživatel kontaktoval technickou podporu společnosti Dell.

 

Zpět na začátek


Řešení
SLN284985_cs__5image(13480) Záruka vypršela? Žádný problém! Klikněte sem, zadejte své výrobní číslo a prohlédněte si naši nabídku. 

 

SLN284985_cs__6icon V současné době jsou nabídky dostupné pouze pro zákazníky z USA, Kanady, Spojeného království a Francie. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

 

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464 Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3268, Inspiron 3655, Inspiron 3668, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All In One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All In One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All In One, OptiPlex 7460 All In One, OptiPlex 7760 All In One, Vostro 5370, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 Zobrazit více

Datum posledního vydání

21 úno 2021

Verze

6

Typ článku

Solution

Zhodnoťte tento článek


Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?

0/3000 znaky