Přeskočit na hlavní obsah
  • Vkládejte objednávky snadno a rychle
  • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
  • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
  • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

如何存取您的 Dell Digital Locker

Shrnutí: 本文說明如何存取 Dell Digital Locker,以尋找 Dell 電腦隨附的軟體產品。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

如何存取您的 Dell Digital Locker

  1. 前往您的 Dell Digital Locker,然後按一下登入按鈕,以存取您的帳戶。
  2. 使用購買時使用的電子郵件地址或用於指派軟體授權的電子郵件地址,登入您的 Dell「我的帳戶」。如有關於建立或更新「我的帳戶」登入的問題,請參閱 Dell 網站上「我的帳戶」中的如何建立、變更密碼、名稱、如何登入及其他設定
  3. 如果您在尋找訂單或登入 Locker 時遇到問題,請使用下列連結聯絡 Dell 支援部門:聯絡訂單支援
請前往 Dell Digital Locker 快速入門指南,以取得有關 Dell Digital Locker 的其他資訊。在此頁面上,按一下檢視常見問題以尋找下載軟體、取得授權金鑰及執行其他工作的逐步指示。

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Software

Datum posledního vydání

02 lis 2023

Verze

9

Typ článku

How To