Přeskočit na hlavní obsah
  • Vkládejte objednávky snadno a rychle
  • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
  • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
  • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

如何访问 Dell Digital Locker

Shrnutí: 本文讲述如何访问 Dell Digital Locker 以查找戴尔计算机附带的软件产品。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

如何访问 Dell Digital Locker

  1. 转至您的 Dell Digital Locker,然后单击 Sign In 按钮以访问您的帐户。
  2. 使用在购买时所用的电子邮件地址或用于为您分配软件许可证的电子邮件地址,登录到您的"我的戴尔帐户”。有关创建或更新“我的帐户”登录信息的问题,请参阅戴尔网站上的如何在“我的帐户”中创建、更改密码、名称、登录方法和其他设置
  3. 如果您在查找订单或登录到 Locker 时遇到麻烦,请通过以下链接联系戴尔支持:联系订单支持
有关 Dell Digital Locker 的更多信息,请转至 Dell Digital Locker 快速入门指南。在此页面上,单击 View FAQs 以查找有关下载软件、获取许可证密钥和执行其他任务的分步说明。

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Software

Datum posledního vydání

02 lis 2023

Verze

9

Typ článku

How To