Přeskočit na hlavní obsah
  • Vkládejte objednávky snadno a rychle
  • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
  • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
  • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Dell Digital Locker에 액세스하는 방법

Shrnutí: 이 문서는 Dell 컴퓨터에 포함된 소프트웨어 제품을 찾기 위해 Dell Digital Locker에 액세스하는 방법을 설명합니다.

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

Dell Digital Locker에 액세스하는 방법

  1. Dell Digital Locker로 이동한 다음 Sign In 버튼을 클릭하여 계정에 액세스합니다.
  2. 구입 시 사용한 이메일 주소 또는 소프트웨어 라이선스를 할당하는 데 사용한 이메일 주소를 입력하여 Dell 내 계정에 로그인합니다. 내 계정 로그인 정보 생성 또는 업데이트에 대한 질문은 Dell 웹사이트에서 내 계정의 암호, 이름, 로그인 방법 및 기타 설정을 생성, 변경하는 방법을 참조하십시오.
  3. 주문을 찾거나 Locker에 로그인하는 데 문제가 있는 경우에는 다음 링크 통해 Dell 지원 부서에 문의하십시오. 주문 지원에 문의
Dell Digital Locker에 대한 자세한 내용은 Dell Digital Locker 빠른 시작 가이드를 참조하십시오. 이 페이지에서 View FAQ를 클릭하여 소프트웨어 다운로드, 라이선스 키 획득 및 기타 작업 수행에 대한 단계별 지침을 확인할 수 있습니다.

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Software

Datum posledního vydání

02 lis 2023

Verze

9

Typ článku

How To