Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

如何在 Windows 8 或 8.1 中開機進入安全模式

Shrnutí: 下列文章提供如何在 Windows 8 或 8.1 中開機進入安全模式的逐步指示。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

內容表格

 1. 簡介
 2. 什麼是安全模式?
 3. 在啟動期間開機進入安全模式
 4. 從 Windows 8 或 8.1 開機進入安全模式
 5. 從 Windows 8 或 8.1 重新開機進入安全模式

簡介

 

在安全模式下,Windows 功能有限。由於許多非必要元件已停用 (例如音效、第三方驅動程式和服務、非必要 Windows 服務等),因此較易於執行隔離問題的作業。損毀軟體、驅動程式或安裝設定不良的軟體會使 Windows 無法成功開機進入正常模式。


什麼是安全模式?

安全模式會使用有限的檔案和驅動程式集合,啟動處於基本狀態的 Windows。如果在安全模式下不會發生問題,這表示預設設定和基本裝置驅動程式不會造成問題。以安全模式觀察 Windows,可縮小問題來源,並可協助您故障診斷電腦上的問題。

進階開機選項提供三種不同類型的安全模式開機選項。

 1. 安全模式:盡可能以最少的驅動程式和服務啟動 Windows
 2. 安全模式 (含網路功能):與安全模式相同,但新增您存取網際網路和網路上其他電腦的必要網路驅動程式和服務。如果您需要使用 USB 隨身碟等裝置,您也需要此模式
  注意:安全模式 (含網路功能) 不支援無線 (Wi-Fi) 網際網路連線。
 3. 安全模式 (含命令提示字元):與安全模式相同,但命令提示字元是作為使用者介面而非 Windows 桌面圖形使用者介面 (GUI)
注意:Windows 安裝程式服務在「安全模式」和「安全模式 (含命令提示字元)」中已停用。無法在這兩種模式中安裝或解除安裝應用程式。

在啟動期間開機進入安全模式

 1. 開啟電腦。

 2. 按住 SHIFT 鍵,然後點選 F8 鍵數次,直到您進入「復原模式」功能表。

  注意:這可能需要在舊電腦上嘗試數次才能運作,因為快速開機電腦通過偵測點的速度可能比您輕觸按鍵的速度更快。
 3. 在「復原模式」功能表中,選取查看進階修復選項

  影像 1
  圖 1:「復原模式」功能表,此影像為英文

 4. 選擇故障診斷選項。

  影像 2
  圖 2:「選擇選項」畫面,此影像為英文

 5. 選取進階 選項按鈕。

  影像 3
  圖 3:「選擇進階選項」功能表,此影像為英文

 6. 選取 Windows 啟動設定按鈕。

  影像 4
  圖 4:「進階選項」功能表,此影像為英文

 7. 按一下重新開機按鈕。

  影像 5
  圖 5:Windows 啟動設定,此影像為英文

 8. 電腦重新開機後,您會看到「進階開機選項」功能表,可讓您以下列模式開機 Windows 8 和 8.1:安全模式、安全模式 (含網路功能),以及安全模式 (含命令提示字元)

  影像 8
  圖 6:「進階開機選項」此影像為英文


從 Windows 8 或 8.1 開機進入安全模式

針對此方法,您必須能夠進入並啟動 Microsoft Windows 8 和 8.1。它會在 Microsoft Windows 8 和 8.1 中使用新的常用鍵選單。

 1. Windows 標誌 + I 鍵或在螢幕右側滑動滑鼠,以叫出快速鍵列。

  Windows 8 常用鍵選單
  圖 7:常用鍵選單,此影像為英文

 2. 快速鍵列出現時,按一下右下角 的變更電腦設定 按鈕。

  Windows 8 電腦設定常用鍵選單
  圖 8:變更電腦設定,此影像為英文

 3. 選取一般,然後按一下進階啟動標題底下的立即重新開機按鈕。

  Windows 8 開機功能表存取電腦設定
  圖 9:電腦設定,此影像為英文

 4. 現在電腦重新開機時,您應該會進入 Microsoft Windows 8 和 8.1 的安全模式。


從 Windows 8 或 8.1 重新開機進入安全模式

 1. Windows 標誌 + I 鍵或在螢幕右側滑動滑鼠,以叫出快速鍵列。

  Windows 8 常用鍵選單
  圖 10:常用鍵選單,此影像為英文

 2. 按一下電源按鈕一次。

  Windows 8 電源按鈕
  圖 11:常用鍵選單的「電源選項」,此影像為英文

 3. 按住 Shift 鍵,然後按 一下重新開機圖示

  Windows 8 重新開機
  圖 12:關機選項,影像內容為英文

 4. 當電腦重新開機時,您會看到「進階開機選項」功能表,讓您存取 Microsoft Windows 8 和 8.1 的安全模式。

  影像 5
  圖 13:Windows 啟動設定,此影像為英文

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Datum posledního vydání

09 kvě 2024

Verze

7

Typ článku

How To