Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

如何启动进入 Windows 8 或 8.1 的安全模式

Shrnutí: 下文提供有关如何在 Windows 8 或 8.1 中启动进入安全模式的逐步说明。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

内容表

 1. 简介
 2. 什么是安全模式?
 3. 启动过程中进入安全模式
 4. 启动进入 Windows 8 或 8.1 的安全模式
 5. 重新启动进入 Windows 8 或 8.1 安全模式

简介

 

在安全模式下,Windows 的功能有所减少。问题隔离任务执行起来更加容易,因为许多非必要组件已被禁用,例如声音、第三方驱动程序和服务、非必要的 Windows 服务等。软件、驱动程序损坏或安装配置不当的软件会阻止 Windows 成功启动进入正常模式。


什么是安全模式?

安全模式使用一组有限的文件和驱动程序在基本状态下启动 Windows。如果在安全模式下没有出现问题,则意味着问题不是由默认设置和基本设备驱动程序导致的。通过在安全模式下检查 Windows,您可以缩小问题范围,并针对计算机问题进行故障处理。

Advanced Boot Options 中提供了三种不同类型的安全模式启动选项。

 1. 安全模式:以最少的驱动程序和服务启动 Windows
 2. 带网络连接的安全模式:与 Safe Mode 相同,但添加了访问互联网和网络上其他计算机必须的网络驱动程序和服务。如果您需要使用 USB 闪存盘等设备,则也必须选择此模式。
  提醒:在带有网络连接的安全模式下,不支持无线 (Wi-Fi) 互联网连接。
 3. 带命令提示的安全模式:与安全模式相同,但将使用命令提示符作为用户界面,而不是 Windows 桌面图形用户界面 (GUI)
提醒:Windows 安装程序服务在 Safe Mode 和 Safe Mode with Command Prompt 模式下处于禁用状态。用户无法在这两种模式下安装或卸载应用程序。

启动过程中进入安全模式

 1. 打开计算机。

 2. 按住 SHIFT 键并点击 F8 键几次,直到进入“恢复模式”菜单。

  提醒:在较旧的计算机上,这可能需要多次尝试才能正常工作,因为快速启动的计算机通过检测点的速度可能比您点击按键的速度更快。
 3. 在“恢复模式”菜单中,选择 See advanced repair options

  图 1
  图 1:Recovery Mode 菜单,图片显示英语

 4. 选择 Troubleshoot 选项。

  图 2
  图 2:Choose an option 屏幕,图片显示英语

 5. 选择 Advanced 选项按钮。

  图 3
  图 3:Choose the advanced option 菜单,图片显示英语

 6. 选择 Windows Start-up Settings 按钮。

  图 4
  图 4:Advanced Option 菜单,图片显示英语

 7. 单击 Restart(重新启动)按钮。

  图 5
  图 5:Windows Startup Settings,图片显示英语

 8. 计算机重新启动后,您将看到 Advanced Boot Options 菜单,它可让您在以下模式下启动 Windows 8 和 8.1:安全模式,带网络连接的安全模式,带命令提示符的安全模式

  图 8
  图 6:Advanced Boot Options,图片显示英语


启动进入 Windows 8 或 8.1 的安全模式

对于此方法,您必须能够进入并启动 Microsoft Windows 8 和 8.1。它使用 Microsoft Windows 8 和 8.1 中的新超级按钮栏。

 1. 通过同时按下 Windows徽标 + I 键或在屏幕右侧滑动鼠标来显示超级按钮栏。

  Windows 8 超级按钮栏
  图 7:超级按钮栏,图片显示英语

 2. 当 Charm Bar 出现时,单击右下角的 更改 PC 设置 按钮。

  Windows 8 PC 设置超级按钮栏
  图 8:更改 PC 设置,图片显示英语

 3. 选择常规,然后单击高级启动标题下的立即重新启动按钮。

  Windows 8 启动菜单访问 PC 设置
  图 9:PC 设置,图片显示英语

 4. 重新启动计算机时,现在您应进入 Microsoft Windows 8 和 8.1 的安全模式。


重新启动进入 Windows 8 或 8.1 安全模式

 1. 通过同时按下 Windows徽标 + I 键或在屏幕右侧滑动鼠标来显示超级按钮栏。

  Windows 8 超级按钮栏
  图 10:超级按钮栏,图片显示英语

 2. 单击电源按钮一次。

  Windows 8 电源按钮
  图 11:超级按钮栏上的电源选项,图片显示英语

 3. 按住 Shift 键,然后单击 重新启动图标

  Windows 8 重新启动
  图 12:关闭选项,图像为英文

 4. 在计算机重新启动时,您看到“高级启动选项”菜单,它可让您访问 Microsoft Windows 8 和 8.1 的安全模式。

  图 5
  图 13:Windows Startup Settings,图片显示英语

Další informace

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Datum posledního vydání

09 kvě 2024

Verze

7

Typ článku

How To