XPS 13 9343: Postup instalace systému Ubuntu Developer Edition 14.04 v počítači Dell konfigurovaném pro systém BIOS s rozhraním Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

Shrnutí: Kroky pro instalaci systému Ubuntu Developer Edition 14.04 v počítači XPS 13 9343 se systémem BIOS s rozhraním Unified Extensible Firmware Interface.

Obsah článku


Řešení

XPS 13 (9343) Developer Edition

Model XPS 13 (9343) Developer Edition je z výroby dodáván s nainstalovaným systémem Ubuntu Linux 14.04. (Všechny typy počítače, které byly v tomto období dodávány se systémem Ubuntu instalovaným z výroby, obsahovaly tuto verzi systému Ubuntu.)


Instalace systému Ubuntu 14.04 / 15.04 v rozhraní UEFI

Nejprve se ujistěte, že je systém BIOS nastaven pro rozhraní UEFI, zakažte možnost „Legacy option ROMS“ (Starší paměti ROM) a povolte funkci Secure Boot (Zabezpečené spouštění, která je volitelná). (Obrázky 1–3)

SLN297060_cs__1XPS13BIOS1
Obrázek 1

SLN297060_cs__2XPS13BIOS2
Obrázek 2

SLN297060_cs__3XPS13BIOS3
Obrázek 3

Postupujte podle níže uvedených kroků, nainstalujte do svého počítače XPS 13 9343 systém Ubuntu 14.04/15.04 a nakonfigurujte systém BIOS tak, aby používal soubor SHIMx64.EFI (nutné kvůli běžnému provozu):

  1. Stáhněte a vytvořte spouštěcí klíč USB systému Ubuntu Linux SLN297060_cs__4iC_External_Link_BD_v1. (K vytvoření spouštěcího klíče USB může být potřeba aplikace jiného výrobce, například Rufus SLN297060_cs__4iC_External_Link_BD_v1.)

SLN297060_cs__6icon POZNÁMKA: Společnost Dell aplikace jako Rufus nedoporučuje a nepodporuje. Aplikace jiných výrobců používáte na vlastní nebezpečí.
  1. Jakmile je instalace systému UBUNTU z klíče USB dokončena a restartujete počítač, pro vstup do systému BIOS stiskněte po zobrazení loga společnosti Dell klávesu F2. V systému BIOS vyberte možnost Boot Sequence (Pořadí spuštění).

  2. Po zobrazení kontextové obrazovky pořadí spuštění klikněte na možnost Add Boot Option (Přidat možnost spuštění). Zobrazí se kontextové okno Add Boot Option (Přidat možnost spuštění). Do textové oblasti Boot Option Name (Název možnosti spuštění) zadejte název (například Ubuntu). Klikněte na tlačítko vlevo vedle textové oblasti File Name (Název souboru). Zobrazí se kontextové okno EFI Boot Selection (Výběr spouštění EFI). (Obrázek 4)

SLN297060_cs__7XPS13BIOS4
Obrázek 4

  1. V rozevírací nabídce File System (Souborový systém) vyberte možnost „FS0:“. Poté pomocí části Directories (Adresáře) přejděte v části Files (Soubory) k souboru SHIMx64.EFI. (Obrázky 5–7)

SLN297060_cs__8ubuntu-efi-boot-1
Obrázek 5

SLN297060_cs__9ubuntu-efi-boot-2-1
Obrázek 6

SLN297060_cs__10ubuntu-view-boot-option
Obrázek 7

  1. Do textové oblasti Boot Option Name (Název možnosti spuštění) zadejte název (například Ubuntu). Klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Použít. (Obrázek 8)

SLN297060_cs__11XPS13BIOS5
Obrázek 8

  1. Ukončete systém BIOS a nyní by mělo být možné spustit systém UBUNTU běžným způsobem ze spouštěcí jednotky.

 
 
SLN297060_cs__6icon POZNÁMKA: Společnost Dell začala v novějších počítačích používat systém Ubuntu verze 16.04. Pokud máte problémy s novějším počítačem nebo novější verzí systému Ubuntu, použijte následující odkaz a na webu podpory Dell si prohlédněte seznam nejčtenějších článků o systému Ubuntu.
 

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

XPS 13 9343

Datum posledního vydání

10 dub 2021

Verze

4

Typ článku

Solution

Zhodnoťte tento článek


Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?

0/3000 znaky