Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Vedligeholdelse, rengøring og ergonomi for Dell stationære pc'er

Oversigt: Tips til at yde bedre med stationære Dell-pc'er. Opdag, hvordan du rengør din computer, følg sikkerhedsvejledningerne, og optimer ergonomi til komfortabel brug.

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Instruktioner

Retningslinjer for generel vedligeholdelse

Computervedligeholdelse betyder, at computeren skal være i god stand både internt og eksternt. En velholdt computer ser godt ud, maksimerer dells stationære pc's levetid og fungerer pålideligt.

Regelmæssig vedligeholdelse hjælper med at forlænge din Dell stationære pc's levetid og beskytte dine datas privatliv og sikkerhed.

Du kan få mere at vide om generelle vedligeholdelsesopgaver som organisering af kabler, opdatering af drivere, opdateringer af operativsystemer og hardwarediagnosticering i Dell Knowledge Base-artiklen Generelle retningslinjer for vedligeholdelse af en Dell-computer.


Rengøring af computeren

Retningslinjerne nedenfor gælder for alle Dell-mærkede computere, skærme, dockingstationer, tastaturer, mus osv.

 • Vi anbefaler, at du bruger engangshandsker ved rengøring og desinfektion af overflader.
 • Sluk for den enhed, du planlægger at rengøre, og frakobl AC-strømmen. Fjern også batterier fra f.eks. trådløse tastaturer og mus. Rengør aldrig et produkt, mens det er tændt eller tilsluttet. Udskift om nødvendigt med nye batterier.
 • Frakobl alle eksterne enheder.
 • Sprøjt aldrig væske direkte på produktet.
 • Fugt en mikrofiberklud med en blanding af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand. Kluden skal være fugtig, men ikke våd. Overskydende fugt skal fjernes, hvis kluden er våd, før produktet tørres af. Brug af andre materialer end en mikrofiberklud kan beskadige produktet.
 • Tør forsigtigt den fugtige klud på de overflader, der skal rengøres. Fugt må ikke dryppe ned i områder som tastaturer, skærmpaneler, så fugt, der trænger ind i et elektronisk produkt, kan beskadige produktet. Overdreven aftørring kan potentielt medføre beskadigelse af visse overflader.
 • Når du rengør en skærm, skal du forsigtigt tørre den i én retning, mens du bevæger dig fra toppen af skærmen til bunden. Overfladerne skal være lufttørrede, før enheden tændes efter rengøring. Der må ikke være synlig fugt på produktets overflade, før det tændes eller tilsluttes.
 • Skærmen kan rengøres igen ved hjælp af et glasrengøringsmiddel, der er designet til skærmoverflader, ved at følge anvisningerne for det pågældende rengøringsmiddel (Dell Technologies anbefaler, at man undgår glasrengøringsmidler, der indeholder ammoniak).
 • Bortskaf engangshandskerne efter hver rengøring. Rengør hænderne, så snart handskerne er fjernet og kasseret.

Du kan opleve nogle synlige kosmetiske ændringer i finishen over tid som følge af den rengøringsproces, der er beskrevet ovenfor, på nogle overflader. Andre kemikalier, der anvendes i rengøringsmidler, er stærke og kan beskadige overfladerne. Undgå at bruge nogen af følgende kemikalier eller produkter, der indeholder disse kemikalier:

 • Ethvert klorbaseret rengøringsmiddel, som f.eks. blegemiddel
 • Peroxider (herunder hydrogenperoxid)
 • Opløsningsmidler som f.eks.; acetone, fortynder til maling, benzen, metylenchlorid eller toluen
 • Ammoniak, som f.eks. Windex
 • Ethylalkohol

Brug og håndtering af produktet

Notér dig produktsikkerhed og andre lovgivningsmæssige oplysninger, der følger med produktet, om produktmærkning, og som findes på Dell.com/support website. Du skal desuden følge følgende retningslinjer for brug og håndtering for at undgå beskadigelse af computeren:

ADVARSEL: Når produktet fører produktet gennem ekstreme temperaturer, fra lavtemperatur til et varmere miljø eller fra højtemperaturforhold til et køligere miljø, skal du lade produktet accliere til omgivende brugstemperatur og for eventuelle kondenseringer, der kan have formet sig for at fortrætte, før der tændes for strøm for at undgå beskadigelse af produktet.
 • Beskyt din computer mod miljøfare såsom snavs, støv, mad, væske, ekstreme temperaturer og overeksponering i sollys.
 • For at beskytte computeren mod pludselige, forbigående stigninger og fald i elektrisk strøm skal du bruge overspændingsudsættelse, linjetilstand eller UPS (Uninterruptible Power Supply).
 • Placer computeren på en plan overflade, der er sikret og ikke har forhindringer.
 • Efterlad en minimumsplads på 10,2 cm (4") på alle ventilerede sider af computeren for at tillade den nødvendige luftgennemstrømning og således tilstrækkelig ventilation.
 • Stak ikke andet udstyr eller placer det så tæt sammen, at det er udsat for gen-ventileret eller forophedet luft.
 • Anbring ikke computeren i en lukket vægenhed eller på en blød strukturoverflade som f.eks. en sengen, en genstart eller et rug.
 • Hold computeren væk fra kølere og varmekilder.
 • Efterlad tilstrækkelig plads på alle ventilerede sider af computeren, så den krævede luftgennemstrømning er nødvendig for korrekt ventilation.
 • Undgå at begrænse luftgennemstrømningen i computeren ved at blokere for eventuelle ventilationsåbninger eller luftindsugninger.
 • Undlad at betjene computeren i et kabinet, der ikke tillader luftgennemstrømning, medmindre der er tilstrækkelig indtag og ventilation i kabinettet. Begrænsning af luftgennemstrømningen påvirker computerens ydeevne, hvilket muligvis får den til at overophede.
 • Hvis dit kabinet har døre, skal det være af en type, der tillader mindst 30 % luftgennemstrømning gennem kabinettet (front og bagside).
 • Brug ikke computeren i et vådt miljø, f.eks. i nærheden af en genstart, sink eller pool eller i en våd afstand.
 • Brug ikke vekselstrømsforsynede enheder under en elektrisk storm. Der kan anvendes batteridrevne enheder, hvis alle kabler er blevet frakoblet.
 • Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet i begge ender.
 • Hold stikket nede, når du tilslutter eller frakobler kablerne.
 • Sørg for, at der ikke er noget, der hviler på udstyrets kabler, og at kablerne ikke er placeret, hvor de kan slås til eller falde på plads.
 • Sørg for, at alle kabler er tilsluttet de relevante stik. Nogle stik har et lignende udseende og kan være forvirret (tilslut f.eks. ikke et telefonkabel (RJ11) i netværksstikket (RJ45).
 • Slut strømkablet til stikkontakter med jordforbindelse for at undgå elektrisk stød. Hvis computeren har et trestiksstrømkabel, må du ikke bruge adapterstik, der omgår jordingsfunktionen, eller fjerne jordingsfunktionen fra stikket eller adapteren.
 • Kontroller spændingsklassificeringen, inden du slutter computeren til en stikkontakt, for at sikre, at den påkrævede spænding og frekvens svarer til den tilgængelige strømkilde.
 • Din stationære computer er udstyret med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. For interne strømkilder er computeren udstyret med et auto-sensing spændingskredsløb eller en manuel kontakt til valg af spænding. For at undgå skader på en computer med en manuel kontakt til spændingsvalg skal du indstille kontakten for den spænding, der mest svarer til den ac-strøm, der er tilgængelig på dit sted.
 • Rens alle ventilationshuller på computerens front, bagside og sider. Fnug, støv og andre fremmedlegemer kan blokere ventilationshullerne og begrænse luftgennemstrømningen.
 • Rengør LCD-skærmen med en blød, ren mikrofiberklud og vand. Anvend vand på kluden, og træk derefter kluden hen over skærmen i én retning, bevæge sig fra toppen af skærmen til bunden. Fjern fugten fra LCD-skærmen hurtigt, og hold skærmen tør. Udsættelse for fugt som regn eller væskespild kan beskadige produktet. Brug ikke et kommercielt vinduesrens til at rengøre enheden. Du kan få flere oplysninger i Dell Knowledge Base-artiklen Vejledning til at holde dit Dell Technologies-udstyr rent.
 • LCD-skærmen og touchskærmen på Dell-skærme, All-in-One-skærme og bærbare pc'er er fremstillet af polariseret glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis enheden tabes eller får en betydelig indvirkning. Skarpe objekter kan medføre ridser eller permanent skade på LCD-skærmen.

Retningslinjer for håndtering og brug af strømkablet og AC-adaptere sammen med din stationære pc fra Dell

 • Brug kun ac-strømkablet fra Dell. Hvis et andet strømkabel håndteres, kan det beskadige enheden eller AC-adapteren, eller der er risiko for brand eller elektrisk stød.
 • Brug kun den AC-adapter fra Dell, der er godkendt til brug sammen med din Dell all-in-one-computer. Brug af en anden vekselstrømsadapter kan forårsage brand eller eksplosion.
 • Anbring vekselstrømsadapteren i et ventileret område, f.eks. øverst på skrivebordet eller på gulvet, når du bruger den til at køre computeren eller til at oplade batteriet.
 • Undgå at tildække vekselstrømsadapteren med papir eller andre genstande, der reducerer afkølingen.
 • AC-adapteren kan blive varm under computerens normale drift. Vær forsigtig, når du håndterer adapteren under eller umiddelbart efter brug.
 • Vrid ikke strømkablet eller AC-adapterkablet. Lang tids vridning af kabler kan beskadige eller flosse kablet og udgøre en risiko eller brand eller elektrisk stød.
 • Der medfølger flere sikkerhedsinstruktioner til hver Enkelt Dell-computer. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der følger med computeren.

Ergonomisk vejledning

FORSIGTIG: Forkert eller langvarig brug af tastaturet kan medføre personskade.
 
FORSIGTIG: Visning af skærmen eller den eksterne skærm i længere tid kan medføre belastning af øjnene.
 • Placer computeren, så skærmen og tastaturet er lige foran dig som dit arbejde. Særlige hylder er kommercielt tilgængelige, så du kan få hjælp til at placere tastaturet korrekt.
 • Indstil skærmen med en komfortabel visningsafstand (normalt 450 til 610 mm (18 til 24 tommer) fra dine øjne).
 • Sørg for, at skærmen er i øjenhøjde eller en smule lavere, når du sidder foran skærmen.
 • Juster hældningen af computerens skærm, indstillingerne for kontrast og lysstyrke samt belysningen omkring dig (f.eks. overhead-lamper, skrivebordslamper og lamper eller blindbilleder på vinduer i nærheden) for at minimere refleksion og refleks på skærmen.
 • Brug en stol, der giver god understøtte på bagsiden.
 • Hold underarmene vandrette med dine håndled i en neutral, komfortabel position, mens du bruger tastaturet og musen.
 • Lad altid pladsen hvile dine hænder, mens du bruger tastaturet og musen.
 • Lad dine øverste arme hænge naturligt på siderne.
 • Sørg for, at dine fødder hviler fladt på gulvet.
 • Når du sidder, skal du sørge for, at vægten af dine ben er på dine fødder og ikke på forsiden af stolepladsen. Juster stolehøjden, eller brug om nødvendigt en fodstøtte for at holde den korrekte stilling.
 • Variere dine arbejdsaktiviteter. Prøv at organisere dit arbejde, så du ikke behøver at skrive i en længere periode. Når du holder op med at skrive, kan du prøve at gøre ting, der bruger begge hænder.
 • Hold området under dit skrivebord fri for forhindringer og kabler eller strømkabler, der kan forstyrre behagelige siddestillinger eller udgøre en risiko for en nedlukning. Vrid ikke kablerne, brug i stedet kommercielt tilgængelige kabelforsendelser, zip-bindinger eller kabelindpakninger til at administrere og organisere kablerne.

Flere oplysninger

Hvis du oplever problemer med din stationære Dell-pc eller All-in-One, kan du se nedenstående artikler i Dell Knowledge Base.

Kør en Dell-hardwarediagnosticeringstest

Nyttige ressourcer

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Sidste udgivelsesdato

16 okt. 2023

Version

8

Artikeltype

How To