DSA-2019-077: Dell EMC Data Protection Central Security Update for Multiple Component Vulnerabilities


alert-notice

Critical

Udgivet første gang: 08 MAJ 2019
Sidste opdatering:   08 MAJ 2019

CVE-id('er)

Oversigt

Klassifikation af alvorsgrad (CVSS-grundscore)

See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE

Affected products: 
Dell EMC Data Protection Central (DPC) versions 1.0.0, 1.0.1, 18.1, 18.2, and 19.1
Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) System Manager versions 18.1, 18.2, and 19.1


Summary: 
Multiple components within Dell EMC Data Protection Central require a security update to address various vulnerabilities.

Oplysninger

Dell EMC creates and distributes the Data Protection Central OS Update. These DPC OS Updates contain security patches from third party components for the Data Protection Central system. See Data Protection Central OS Update Release Notes for more information.

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.

To search for a particular CVE, use the database s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

Filled_Alert_Notice_Symbol   Ansvarsfraskrivelse (alvorsgrad)

Hvis du vil have en forklaring på klassificeringer af alvorsgrader, kan du se Dell EMC Knowledge Base-artiklen 468307. Dell EMC anbefaler, at alle kunder tager hensyn til både basisresultatet og alle relevante tidsmæssige og miljømæssige resultater, hvilket kan have betydning for den potentielle alvorsgrad, der er forbundet med en bestemt sikkerhedsrisiko.

Anbefalinger

Apply the Data Protection Central OS Update to all Data Protection Central systems installed using DPC OVA deployment; DPC systems installed without use of the DPC OVA are not updated by the DPC OS Update procedure.

Link til afhjælpning

To upgrade your Dell EMC Data Protection Central system, see KB article 522157 for installation instructions: Data Protection Central: How to Install the Data Protection Central OS Update

Læs og brug oplysningerne i denne Dell EMC-sikkerhedsmeddelelse som en hjælp til at undgå enhver situation, der måtte opstå som følge af de problemer, der er beskrevet heri. Hvis du har spørgsmål om denne produktadvarsel, skal du kontakte teknisk support for Dell EMC-software på 1-877-534-2867. Dell EMC distribuerer Dell EMC-sikkerhedsbulletiner for at gøre brugerne af de berørte Dell EMC-produkter opmærksomme på vigtige sikkerhedsoplysninger. Dell EMC anbefaler, at alle brugere vurderer, om disse oplysninger er relevante for deres individuelle situationer, og træffer de nødvendige foranstaltninger. De oplysninger, der fremgår heri, leveres "som de er" uden nogen form for garanti. Dell EMC fraskriver sig alle garantier, både udtrykkelige og underforståede, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse af ophavsret. Dell EMC eller dennes leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for skader, hverken direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader, tab af virksomhedsoverskud eller særlige skader, selv hvis Dell EMC eller dennes leverandører er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader eller hændelige skader, og ovenstående begrænsning gælder derfor muligvis ikke.