Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Podpora pro doplněk Dell EMC OpenManage Enterprise Services (dříve OpenManage Enterprise SupportAssist)

Zusammenfassung: Dell EMC OpenManage Enterprise Services je doplněk konzole Dell EMC OpenManage Enterprise, který umožňuje podporu proaktivního a prediktivního sledování a správy vašich zařízení s oprávněním ProSupport a ProSupport Plus. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

Doplněk OpenManage Enterprise Services

Podpora proaktivního a prediktivního monitorování a správy Dell EMC

 • Doplněk softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Zlepšení efektivity datových center
 • Zkrácení doby vyřízení a prostojů při odstraňování problémů s hardwarem

Dell EMC OpenManage Enterprise Services (dříve OpenManage Enterprise SupportAssist) je doplněk konzole Dell EMC OpenManage Enterprise, který umožňuje podporu proaktivního a prediktivního sledování a správy vašich zařízení s oprávněním ProSupport a ProSupport Plus. Nástroj OpenManage Enterprise s doplňkem Services poskytuje jednotné řešení pro kompletní správu životního cyklu zařízení a proaktivní a prediktivní podporu. Doplněk Services zlepšuje efektivitu datového centra tím, že umožňuje správci bez problémů spravovat události selhání hardwaru, čímž zkracuje dobu vytížení technické podpory Dell EMC, dobu vyřízení a prostoje při odstraňování problémů s hardwarem. Tento doplněk je nezbytnou součástí portfolia nástroje OpenManage a zajišťuje bezproblémovou integraci.

 
 

Výhody softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Sleduje vaše zařízení, proaktivně zjišťuje problémy s hardwarem a urychluje řešení automatickým vytvářením případů technické podpory pro společnost Dell EMC.
 • Umožňuje poskytovat společnosti Dell EMC vaše kontaktní údaje (primární, sekundární a skupinové) a podporu.
 • Zvyšuje produktivitu nahrazením ručních rutinních operací automatizovanou podporou.
 • Prediktivní zjišťování problémů pomocí pravidelných sběrů telemetrických informací o hardwaru, které umožňují přijmout preventivní opatření, a zabránit tak do budoucna ztrátě dat.
 • Urychluje proces odeslání.

Při zjištění problému doplněk Services shromáždí a odešle informace o systému potřebné k odstranění problému. Tyto shromážděné systémové informace pomáhají Technické podpoře společnosti Dell poskytovat rozšířenou, přizpůsobenou a účinnou podporu. Doplněk Services také poskytuje prediktivní podporu a odesílání reportů pomocí pravidelných hardwarových sběrů telemetrických informací. Pravidelné sběry umožňují společnosti Dell EMC provádět pokročilou analýzu, předvídat budoucí selhání a předem vás informovat o délce doby, která bude třeba k zálohování a vyřešení chyb.

 
 

Nabídka softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Funkce softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Proaktivní zjišťování a prediktivní odezva na selhání hardwaru pomocí automatizovaného vytváření případů
 • Proaktivní reakce od technické podpory společnosti Dell
 • Možnost urychleného odesílání dílů a poskytování servisních služeb
 • Automatická e-mailová oznámení
 
 

Řídicí panel softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Vylepšení softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Společnost Dell EMC software OpenManage Enterprise Services neustále zlepšuje.

Nové funkce softwaru OpenManage Enterprise Services 1.2

 • Od verze 1.2 je software OpenManage Enterprise SupportAssist přejmenován na OpenManage Enterprise Services.
 • Zjednodušený postup registrace doplňků Services a CloudIQ. V následujících případech není nutné doplňky znovu registrovat, aby bylo možné navázat spojení s backendem Dell EMC.
  • Doplněk SupportAssist verze 1.1.1 nebo starší byl už dříve zaregistrován. V takovém případě se stejné informace o připojení propíšou i do doplňku Services a CloudIQ.
  • Doplněk Services nebo CloudIQ byl už dříve zaregistrován. V takovém případě se informace o připojení uchovají ve službě Dell Connectivity Service a znovu je využije druhý nainstalovaný doplněk.

Úplný seznam vylepšení a omezení, opravené chyby a známé problémy naleznete v dokumentaci k softwaru OpenManage Enterprise Services.

 • Podpora řízení přístupu založeného na oboru (SBAC). Správce může použít řízení přístupu založené na oboru k omezení uživatele s rolí Device Manager pouze na podmnožinu skupin zařízení.
 • Podpora nejnovějších serverů PowerEdge s řadiči iDRAC9. Další informace naleznete v matici podpory nástroje Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist, která je k dispozici v dokumentaci nástroje OpenManage Enterprise SupportAssist.
 • Podpora depeší SNMP v3 pro příjem a zpracování výstrah a automatizaci vytváření případů.
 • Přidána podpora pro řadič iDRAC9 4.40.00.00.
 • Oprava pro servery PowerEdge R740xd2 a šasi MX7000, M1000e a FX2, které se chystají na fázování.
 • Oprava problému, při kterém se aktualizovaný firmware řadiče iDRAC nezobrazoval na stránce SupportAssist zařízení.
 • Vyřešen problém s registrací u serverů proxy
 • Vyřešeny problémy s přihlášením a ověřením LDAP/AD
 • První verze softwaru OpenManage Enterprise SupportAssist.
 
 
 

Oprávnění pro software OpenManage Enterprise Services

Software Dell EMC OpenManage Enterprise Services je k dispozici pro použití zdarma. V následující tabulce je uveden přehled oprávnění k funkcím v závislosti na smlouvě o službách monitorovaného zařízení.

Možnosti softwaru OpenManage Enterprise Services Popis Základní záruka ProSupport ProSupport Plus
Proaktivní zjišťování selhání hardwaru Doplněk Services přijímá výstrahy na hardwarové události, které se vyskytují ve sledovaných zařízeních, a aktivně určuje, zda výstrahy signalizují selhání hardwaru. Podporováno Podporováno Podporováno
Prediktivní zjišťování selhání hardwaru Inteligentní analýza dat shromážděných ze sledovaných zařízení se používá k předvídání selhání hardwaru, která mohou nastat v budoucnu. Nepodporováno Nepodporováno Podporováno
Automatické shromažďování dat Data potřebná k odstraňování selhání hardwaru se automaticky shromažďují ze sledovaných zařízení a bezpečně se odesílají společnosti Dell. Podporováno Podporováno Podporováno
Automatické vytváření případů podpory Pokud je proaktivně či prediktivně zjištěno selhání hardwaru, u technické podpory společnosti Dell se automaticky vytvoří servisní požadavek. Nepodporováno Podporováno Podporováno
Automatická e-mailová oznámení Primárnímu a sekundárnímu kontaktu SupportAssist vaší společnosti se automaticky odešle e-mailové oznámení o případu podpory či problému. Nepodporováno Podporováno Podporováno
Proaktivní reakce od technické podpory společnosti Dell Kontaktuje vás pracovník technické podpory společnosti Dell ohledně případu podpory a pomůže vám problém vyřešit. Nepodporováno Podporováno Podporováno
Urychlené odeslání dílů Pokud pracovník technické podpory společnosti Dell po ověření shromážděných informací o systému zjistí, že k vyřešení problému je třeba vyměnit nějaký díl, jeho náhrada vám bude odeslána na základě předvoleb odesílání, které nakonfigurujete v aplikaci SupportAssist. Nepodporováno Podporováno Podporováno
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Stažení a instalace softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Services 1.2 je doplněk softwaru Dell EMC OpenManage Enterprise (minimálně verze 3.6.1). Stažení a instalace nebo upgrade tohoto doplňku:

Pomocí možnosti Update Settings na stránce Console and Plugins rozpoznejte doplněk. Poté nainstalujte doplněk z části SupportAssist na stránce „Consoles and Plugins“ nebo proveďte upgrade z předchozí verze.
Při nasazování doplňku OpenManage Enterprise SupportAssist v rámci nástroje OpenManage Enterprise, což se doporučuje jako řešení pro proaktivní a prediktivní monitorování, zajistěte následující:
 • Pokud je ve vašem datovém centru nasazena samostatná aplikace Secure Connect Gateway (dříve SupportAssist Enterprise) verze 2.0.50 nebo nižší, odstraňte adaptér OpenManage Enterprise z aplikace Secure Connect Gateway, abyste zabránili duplikaci funkcí správy a provozuschopnosti.
 • Pokud je ve vašem datovém centru nasazeno samostatné virtuální zařízení Secure Connect Gateway (dříve SupportAssist Enterprise) verze 4.x, odstraňte adaptér OpenManage Enterprise z virtuálního zařízení Secure Connect Gateway, abyste zabránili duplikaci funkcí správy a provozuschopnosti.
Pokud jste však nasadili aplikaci Secure Connect Gateway 2.0.60 a novější, samostatná aplikace zajistí, že nebudou k dispozici duplicitní funkce správy a provozuschopnosti, i když bude v úložišti přítomen doplněk OpenManage Enterprise Services zároveň s aplikací Secure Connect Gateway 2.0.60. V takovém případě bude mít doplněk OpenManage Enterprise Services přednost při zpracování výstrah a vytváření případů.
K instalaci a konfiguraci nastavení doplňku Services jsou vyžadována oprávnění správce.
 1. Připojení k doplňku Services
 2. Spusťte software Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. V nabídce Application Settings vyberte položku Console and Plugins. Zobrazí se stránka Console and Plugins.
 4. Klikněte na tlačítko Update Settings.
 5. Vyberte možnost Manual. Tato možnost umožňuje ruční kontrolu aktualizací ze zadaného zdroje.
  Automatická aktualizace není podporována pro rozpoznávání doplňku Services.
 6. Vyberte zdroj: online nebo offline, kde chcete použít aktualizace.
 7. Klikněte na tlačítko Apply.
  Po rozpoznání doplňku Services je nutné jej ručně nainstalovat.
 1. Spusťte software Dell EMC OpenManage Enterprise.
 2. V nabídce Application Settings vyberte položku Console and Plugins. Zobrazí se stránka Console and Plugins.
 3. Na stránce Console and Plugins klikněte v části Services na možnost Install. Zobrazí se okno Install Plugin.
 4. V okně Install Plugin vyberte ze seznamu dostupných verzí položku OpenManage Enterprise Services.
 5. Zkontrolujte, že jsou splněny požadavky na seznamu.
 6. Po zahájení stahování doplňku se zobrazí stav stahování.
 7. V okně Install Plugin klikněte na možnost Install Plugin. Během instalace doplňku Services budou tyto předpoklady ověřeny. Pokud nejsou předpoklady instalace splněny, zobrazí se příslušná chybová zpráva.
 8. Na stránce END USER LICENSE AGREEMENT si přečtěte licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Accept.
 9. Na stránce INFRASTRUCTURE TELEMENT NOTICE si přečtěte telemetrické upozornění a klikněte na tlačítko Accept.
 10. V okně Confirmation vyberte možnost „I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action“ a poté klikněte na tlačítko Confirm Install. Zobrazí se stav instalace. Po úspěšné instalaci doplňku Services se stav, který se zobrazuje v horní části Services, změní z Available na Installed.
Zaregistrujte doplněk OpenManage Enterprise Services, abyste mohli sledovat problémy s hardwarem a automaticky shromažďovat informace o zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k doplňku OpenManage Enterprise Services a k jeho registraci.
 1. Spusťte nástroj OpenManage Enterprise.
 2. Přejděte do části SupportAssist > Settings a poznamenejte si všechna nastavení aplikace SupportAssist, která jste nakonfigurovali, jako jsou například předvolby shromažďování a plánování.
 3. Proveďte jednu z následujících činností:
  • Klikněte na tlačítko „View now“ v proužku, který se zobrazí, kdykoli je k dispozici nová verze pro upgrade doplňku.
  • V nabídce Application Settings klikněte na položku Console and Plugins.
  Zobrazí se stránka Console and Plugins.
 4. V části Services klikněte na položku Update Available. Zobrazí se stránka Update Plugin.
 5. Vyberte verzi doplňku Services a poté ji stáhněte. Doplněk se stáhne a v zeleném pruhu se zobrazí stav stahování.
 6. Chcete-li doplněk Services aktualizovat, klikněte na možnost Update Plugin. V okně Confirmation vyberte možnost „I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action“ a poté klikněte na tlačítko Update. Po dokončení upgradu se verze zobrazí v části Services.
 7. Přejděte do nabídky Services > Settings a znovu použijte nastavení doplňku Services, která jste si poznamenali v kroku 2.
 
 
 

Zdroje k doplňku Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Komunita

Zapojte se do komunity nástroje OpenManage pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Přečtěte si nejnovější dokumentaci Dell EMC OpenManage Enterprise Services.

Dokumenty whitepaper

Začínáme se softwarem OpenManage Enterprise a aplikací SupportAssist


Září 2020
Brožura, 1 stránka
Aplikace SupportAssist pro podnikové systémy se integruje do softwaru OpenManage Enterprise jako doplněk, což usnadňuje práci se servisními službami. SupportAssist je naše technologie pro automatické vytváření případů a vzdálené monitorování, která umožňuje podpoře společnosti Dell Technologies řešit problémy s minimálním zapojením vašeho týmu a nahrazuje ruční postupy a prostoje automatickou podporou.

Přečtěte si brožuru

Připojení zařízení pomocí softwaru OpenManage Enterprise


Září 2017
Technická poznámka, 3 stránky
OpenManage Enterprise je nástroj pro monitorování a správu. Tato technická poznámka popisuje, jak povolit správu serveru pomocí oprávnění správce nebo jednoduše monitorovat server pomocí omezených a jiných než správcovských oprávnění.

Přečtěte si technickou poznámku

Videa

Architektura softwaru OpenManage Enterprise a doplňku FlexSelect


Konzoli OpenManage Enterprise lze rozšířit o architekturu, která zahrnuje doplňky Power Manager, SupportAssist a Update Manager.

Listopad 2020

OpenManage Enterprise Console


Konzole OpenManage Enterprise zjednodušuje správu zajištěním výkonných automatizačních funkcí, což správcům umožňuje větší rozsah řízení a lepší využití času.

Srpen 2019

Přehled softwaru OpenManage Enterprise


Software OpenManage Enterprise posiluje výhody IT prostřednictvím inteligentní automatizace, která zajišťuje efektivitu a úsporu nákladů v reálném čase.

Březen 2019

Zjišťování zařízení


Jak vyhledat zařízení Dell EMC v softwaru OpenManage Enterprise.

Únor 2019

Ursache

Dell EMC

Lösung

Dell Technologies 2021

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

OpenManage Enterprise SupportAssist

Produkt

Dell EMC OpenManage Enterprise, OpenManage Enterprise Services

Letztes Veröffentlichungsdatum

30 Okt. 2023

Version

29

Artikeltyp

Solution