Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Pomoc techniczna dla Dell EMC OpenManage Enterprise Services (wcześniej OpenManage Enterprise SupportAssist)

Zusammenfassung: Dell EMC OpenManage Enterprise Services to wtyczka do konsoli Dell EMC OpenManage Enterprise, która umożliwia proaktywne i predykcyjne wsparcie w zakresie monitorowania i zarządzania urządzeniami z uprawnieniami ProSupport i ProSupport Plus. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

Wtyczka OpenManage Enterprise Services

Proaktywne i predykcyjne wsparcie w zakresie monitorowania i zarządzania Dell EMC

 • Wtyczki oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Poprawa wydajności centrum przetwarzania danych
 • Poprawa czasu realizacji i przestoju w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem

Dell EMC OpenManage Enterprise Services (wcześniej OpenManage Enterprise SupportAssist) to wtyczka do konsoli Dell EMC OpenManage Enterprise, która umożliwia proaktywne i predykcyjne wsparcie w zakresie monitorowania i zarządzania urządzeniami z uprawnieniami ProSupport i ProSupport Plus. OpenManage Enterprise z wtyczką Services zapewnia pojedyncze, ujednolicone rozwiązanie do pełnego zarządzania cyklem życia urządzenia, proaktywnego i predykcyjnego wsparcia. Wtyczka Services poprawia wydajność centrum przetwarzania danych, umożliwiając administratorowi bezproblemowe zarządzanie przypadkami awarii sprzętu, skrócenie czasu pracy pomocy technicznej Dell EMC oraz poprawienie czasu realizacji i przestoju w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem. Wtyczka jest niezbędnym elementem portfolio OpenManage i zapewnia bezproblemową integrację.

 
 

Korzyści związane z Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Monitoruje urządzenia, proaktywnie wykrywa problemy ze sprzętem i przyspiesza ich rozwiązywanie, tworząc automatycznie zgłoszenia pomocy technicznej dla Dell EMC.
 • Umożliwia zapewnienie osób kontaktowych z działu pomocy technicznej i wysyłki (podstawowych, dodatkowych i grupowych) dla Dell EMC.
 • Zwiększona produktywność dzięki zastępowaniu ręcznych operacji rutynowych zautomatyzowaną pomocą techniczną.
 • Predykcyjne wykrywanie problemów przy użyciu okresowych kolekcji telemetrii sprzętowej, co umożliwia uniknięcie utraty danych w przyszłości przez środki zapobiegawcze.
 • Przyspiesza proces wysyłania.

W przypadku wykrycia problemu Services gromadzi i przekazuje informacje o systemie wymagane do rozwiązania problemu. Zebrane informacje o stanie systemu pomagają działowi pomocy technicznej w zapewnieniu lepszej, spersonalizowanej i wydajnej pomocy technicznej. Services zapewnia również predykcyjne wsparcie i raportowanie przy użyciu okresowych kolekcji telemetrii sprzętowej. Okresowe kolekcje umożliwiają Dell EMC przeprowadzanie zaawansowanych analiz, przewidywanie przyszłych awarii oraz informowanie o czasie wykonania kopii zapasowych i rozwiązywanie błędów z wyprzedzeniem.

 
 

Menu oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Funkcje oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Aktywne wykrywanie i predykcyjna reakcja na awarie sprzętu z automatycznym tworzeniem zgłoszeń
 • Aktywne reagowanie działu pomocy technicznej Dell
 • Przyspieszona wysyłka części oraz możliwości włączenia usług
 • Automatyczne powiadamianie pocztą e-mail
 
 

Pulpit nawigacyjny Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Udoskonalenia oprogramowania Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Firma Dell EMC nieustannie poprawia oprogramowanie OpenManage Enterprise Services.

Nowe funkcje oprogramowania OpenManage Enterprise Services 1.2

 • Od wersji 1.2 nazwa oprogramowania OpenManage Enterprise SupportAssist została zmieniona na OpenManage Enterprise Services.
 • Uproszczona procedura rejestracji wtyczki Services i wtyczki CloudIQ. W następujących przypadkach nie ma potrzeby ponownego rejestrowania wtyczek w celu nawiązania połączenia z zapleczem Dell EMC.
  • Wtyczka SupportAssist w wersji 1.1.1 lub wcześniejszej została zarejestrowana wcześniej. W takim przypadku te same informacje o łączności są przenoszone do zmienionej nazwy wtyczki Services i wtyczki CloudIQ.
  • Wtyczka Services lub wtyczka CloudIQ została zarejestrowana wcześniej. W takim przypadku informacje o łączności są przechowywane w usłudze Dell Connectivity Service i ponownie używane przez tę drugą zainstalowaną wtyczkę.

Kompletną listę usprawnień, a także informacje o ograniczeniach, naprawionych problemach i znanych problemach, można znaleźć w punkcie Dokumentacja OpenManage Enterprise Services.

 • Obsługa kontroli dostępu opartej na zakresie (SBAC). Administrator może skorzystać z SBAC, aby ograniczyć użytkownika o roli menedżera urządzeń tylko do podzbioru grupy urządzeń.
 • Obsługa najnowszych serwerów PowerEdge opartych na iDRAC9. Matryca zgodności Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist dostępna jako część dokumentacji OpenManage Enterprise SupportAssist zawiera dodatkowe informacje.
 • Obsługa pułapek SNMP v3 służących do odbierania i przetwarzania alertów oraz automatyzowania tworzenia przypadków.
 • Dodano obsługę programu iDRAC9 4.40.00.00
 • Poprawka dla serwera PowerEdge R740xd2 oraz obudów MX7000, M1000e i FX2 przechodzi do publikacji.
 • Poprawka dla zaktualizowanego oprogramowania wewnętrznego iDRAC nie jest wyświetlana na stronie SupportAssist dla urządzenia.
 • Rozwiązany problem z rejestracją z serwerami proxy
 • Rozwiązane problemy z logowaniem LDAP/AD i uwierzytelnianiem
 • Pierwsze wydanie OpenManage Enterprise SupportAssist.
 
 
 

Uprawnienia dla OpenManage Enterprise Services

Oprogramowanie Dell EMC OpenManage Enterprise Services jest bezpłatne. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie uprawnień do funkcji w zależności od umowy serwisowej monitorowanego urządzenia.

Funkcje oprogramowania OpenManage Enterprise Services Opis Gwarancja podstawowa ProSupport ProSupport Plus
Proaktywne wykrywanie awarii sprzętu Oprogramowanie Services otrzymuje alerty dotyczące zdarzeń sprzętowych, które występują w monitorowanych urządzeniach i proaktywnie określa, czy alerty wskazują awarię sprzętu. Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Predykcyjne wykrywanie awarii sprzętu Inteligentna analiza danych zebranych z monitorowanego urządzenia jest wykorzystywana do przewidywania awarii sprzętu, które mogą wystąpić w przyszłości. Nieobsługiwana Nieobsługiwana Obsługiwane
Automatyczne zbieranie danych Dane wymagane do rozwiązania problemu ze sprzętem są automatycznie zbierane z monitorowanego urządzenia i przesyłane w bezpieczny sposób do firmy Dell. Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Zautomatyzowane tworzenie zgłoszeń pomocy technicznej Gdy awaria sprzętowa zostanie wykryta proaktywnie lub predykcyjnie, automatycznie tworzone jest zgłoszenie serwisowe poprzez dział pomocy technicznej firmy Dell. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
Automatyczne powiadamianie pocztą e-mail Powiadomienie pocztą e-mail dotyczące zgłoszenia lub problemu pomocy technicznej jest automatycznie wysyłane do podstawowych i dodatkowych osób kontaktowych SupportAssist. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
Aktywne reagowanie działu pomocy technicznej Dell Przedstawiciel działu pomocy technicznej firmy Dell skontaktuje się w sposób proaktywny, aby pomóc w rozwiązaniu problemu. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
Przyspieszona wysyłka części Po sprawdzeniu zebranych informacji o systemie, jeśli przedstawiciel działu pomocy technicznej firmy Dell stwierdzi, że część wymaga wymiany w celu rozwiązania problemu, część zamienna jest wysyłana do klienta na podstawie preferowanych opcji wysyłki, które zostały skonfigurowane w SupportAssist. Nieobsługiwana Obsługiwane Obsługiwane
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Pobieranie i instalowanie Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Services 1.2 to wtyczka do Dell EMC OpenManage Enterprise (minimalna wersja 3.6.1). Aby pobrać i zainstalować lub zaktualizować tę wtyczkę:

Wykryj wtyczkę, korzystając z opcji Aktualizuj ustawienia na stronie Konsola i Wtyczki. Następnie zainstaluj wtyczkę z sekcji SupportAssist na stronie Konsole i wtyczki lub uaktualnij poprzednią wersję.
Podczas wdrażania wtyczki OpenManage Enterprise SupportAssist w oprogramowaniu OpenManage Enterprise, które jest zalecanym rozwiązaniem do monitorowania proaktywnego i predykcyjnego, należy sprawdzić, czy:
 • Jeśli urządzenie Secure Connect Gateway (wcześniej znana pod nazwą SupportAssist Enterprise) jest autonomiczną aplikacją w wersji 2.0.50 lub starszej wdrożoną w centrum przetwarzania danych, usuń kartę OpenManage Enterprise z aplikacji Secure Connect Gateway, aby uniknąć duplikowania funkcji zarządzania i serwisowania.
 • Jeśli urządzenie wirtualne Secure Connect Gateway (formalnie znane pod nazwą SupportAssist Enterprise) jest autonomicznym urządzeniem wirtualnym 4.x wdrożonym w centrum danych, usuń kartę OpenManage Enterprise z urządzenia wirtualnego Secure Connect Gateway, aby uniknąć duplikowania funkcji zarządzania i serwisowania.
Jeśli jednak wdrożono aplikację Secure Connect Gateway w wersji 2.0.60 lub nowszej, autonomiczna aplikacja Secure Connect Gateway zapewnia brak zduplikowanych funkcji zarządzania i serwisowania, nawet jeśli współistnieje wtyczka OpenManage Enterprise Services i aplikacja Secure Connect Gateway 2.0.60. W takim przypadku wtyczka OpenManage Enterprise Services ma pierwszeństwo w przetwarzaniu alertów i tworzeniu zgłoszeń.
Do instalowania i konfigurowania ustawień Services wymagane są uprawnienia administratora.
 1. Połączenie z wtyczką Services
 2. Uruchom Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. Z menu ustawień aplikacji wybierz opcję Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 4. Kliknij Ustawienia aktualizacji.
 5. Wybierz opcję Ręczne. Ta opcja umożliwia ręczne sprawdzanie aktualizacji z określonego źródła.
  Funkcja automatycznej aktualizacji nie jest obsługiwana przy wykrywaniu Services.
 6. Wybierz źródło: online lub offline, gdzie mają być zastosowane aktualizacje.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.
  Services należy zainstalować ręcznie po wykryciu wtyczki.
 1. Uruchom Dell EMC OpenManage Enterprise.
 2. Z menu ustawień aplikacji wybierz opcję Konsola i wtyczki. Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 3. Na stronie Konsola i wtyczki w sekcji Services kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlone okno Instaluj wtyczkę.
 4. W oknie Instalacja wtyczki, na liście dostępnych wersji wybierz wersję OpenManage Enterprise Services.
 5. Sprawdź, czy lista wymagań wstępnych została spełniona.
 6. Po pobraniu wtyczki zostanie wyświetlony stan pobrania.
 7. W oknie Instalacja wtyczki kliknij przycisk Zainstaluj wtyczkę. Operacja instalacji potwierdza wymagania wstępne, aby zainstalować Services. Jeśli wymagania wstępne dotyczące instalacji nie są spełnione, zostanie wyświetlony stosowny komunikat o błędzie.
 8. Na stronie UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Zaakceptuj.
 9. Na stronie POWIADOMIENIE O INFRASTRUKTURZE TELEMENT przeczytaj powiadomienie dotyczące telemetrii i kliknij przycisk Zaakceptuj.
 10. W oknie Potwierdzenie wybierz opcję Potwierdzam, że wykonano migawkę urządzenia OpenManage Enterprise przed opcją wykonania operacji wtyczki, a następnie kliknij opcję Potwierdź instalację. Zostanie wyświetlony status operacji instalacji. Po pomyślnym zakończeniu instalacji Services stan pojawiający się na górze sekcji Services zmieni się z Dostępny na Zainstalowano.
Zarejestruj OpenManage Enterprise Services w celu monitorowania urządzeń w poszukiwaniu problemów ze sprzętem i automatycznego zbierania informacji o urządzeniach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika OpenManage Enterprises Services, Rejestracja oprogramowania OpenManage Enterprise Services.
 1. Uruchom OpenManage Enterprise.
 2. Przejdź do okna SupportAssist > Ustawienia i zanotuj wszystkie skonfigurowane ustawienia SupportAssist, takie jak preferencje gromadzenia i harmonogramów.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij przycisk Wyświetl teraz w komunikacie wyświetlanym w przypadku dostępności nowej wersji wtyczki.
  • W menu ustawień aplikacji kliknij opcję Konsola i wtyczki.
  Zostanie wyświetlona strona Konsola i wtyczki.
 4. W sekcji Services kliknij opcję Aktualizacja dostępna. Zostanie wyświetlona strona Aktualizacja wtyczki.
 5. Wybierz wersję oprogramowania Services, a następnie pobierz wtyczkę. Wtyczka jest pobierana, a stan pobierania jest wyświetlany na zielono.
 6. Aby zaktualizować Services, kliknij przycisk Aktualizuj wtyczkę. W oknie Potwierdzenie wybierz opcję Potwierdzam, że wykonano migawkę urządzenia OpenManage Enterprise przed opcją wykonania operacji wtyczki, a następnie kliknij opcję Aktualizuj. Po zakończeniu operacji aktualizacji w sekcji Services zostanie wyświetlona wersja.
 7. Przejdź do opcji Services > Ustawienia, a następnie ponownie zastosuj ustawienia wtyczki Services, które zostały zanotowane w kroku 2.
 
 
 

Zasoby dla Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Społeczność

Zaangażuj się w społeczność oprogramowania OpenManage do zarządzania systemami, aby odkryć:

 • Fora do publikowania pytań i odpowiedzi
 • Blogi do czytania i komentowania artykułów
 • Miejsca wymiany idei, umożliwiające usprawnianie produktów i głosowanie na temat pomysłów opublikowanych przez innych członków społeczności
 • I nie tylko...

Dokumentacja

Najnowszą dokumentację można znaleźć w sekcji Dokumentacja Dell EMC OpenManage Enterprise Services.

Opracowania

Rozpoczynanie pracy z oprogramowaniem OpenManage Enterprise & SupportAssist


Wrzesień 2020 r.
Broszura 1-stronicowa
SupportAssist do systemów dla firm integruje się z OpenManage Enterprise jako wtyczka, usprawniając korzystanie z usług. SupportAssist to nasza technologia automatycznego tworzenia zgłoszeń i zdalnego monitorowania, umożliwiająca działowi pomocy technicznej Dell Technologies rozwiązywanie problemów przy minimalnym nakładzie pracy zespołu, zastępowanie prac ręcznych i przestoju zautomatyzowaną pomocą techniczną.

Zapoznaj się z broszurą

Wdrażanie urządzeń przy użyciu oprogramowania OpenManage Enterprise


Wrzesień 2017 r.
3-stronicowa notatka techniczna
OpenManage Enterprise to narzędzie monitorowania i zarządzania. Ta notatka techniczna zawiera opis sposobu włączania zarządzania serwerem przy użyciu uprawnień administratora lub monitorowania ich przy użyciu ograniczonych uprawnień innych niż administratora.

Przeczytaj notatkę techniczną

Filmy

Architektura wtyczki OpenManage Enterprise i FlexSelect


Konsolę OpenManage Enterprise można rozbudować przy użyciu architektury wtyczki, aby dołączyć wtyczki Power Manager, SupportAssist i Update Manager.

Listopad 2020 r.

Konsola OpenManage Enterprise


Konsola OpenManage Enterprise upraszcza zarządzanie, oferując zaawansowane możliwości automatyzacji i umożliwiając administratorom rozszerzenie zakresu kontroli i wykorzystania czasu.

Sierpień 2019 r.

Przegląd oprogramowania OpenManage Enterprise


Oprogramowanie OpenManage Enterprise zapewnia profesjonalistom IT inteligentną automatyzację, która daje wydajność i oszczędność kosztów

Marzec 2019 r.

Wykrywanie urządzeń


Wykrywanie urządzeń Dell EMC w oprogramowaniu OpenManage Enterprise

Luty 2019 r.

Ursache

Dell EMC

Lösung

Dell Technologies 2021

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

OpenManage Enterprise SupportAssist

Produkt

Dell EMC OpenManage Enterprise, OpenManage Enterprise Services

Letztes Veröffentlichungsdatum

30 Okt. 2023

Version

29

Artikeltyp

Solution