Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Stöd för Dell EMC OpenManage Enterprise Services (tidigare OpenManage Enterprise SupportAssist)

Zusammenfassung: Dell EMC OpenManage Enterprise Services är ett insticksprogram till Dell EMC OpenManage Enterprise-konsolen som möjliggör proaktiv och förutsägbar övervakning och hantering av dina enheter med prosupport- och ProSupport Plus-rättigheter. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

OpenManage Enterprise Services-insticksprogram

Proaktiv och förutsägbar övervakning samt hanteringssupport med Dell EMC

 • Insticksprogram till Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Förbättrar effektiviteten i datacenter
 • Förbättrar handläggningstid och driftavbrott när maskinvaruproblem ska lösas

Dell EMC OpenManage Enterprise Services (tidigare OpenManage Enterprise SupportAssist) är ett insticksprogram till Dell EMC OpenManage Enterprise-konsolen som möjliggör proaktiv och förutsägbar övervakning och hantering av dina enheter med prosupport- och ProSupport Plus-rättigheter. OpenManage Enterprise med services-insticksprogram tillhandahåller en enda, enhetlig lösning för din kompletta livscykelhantering för enheter, proaktiv och förutsägbar support. Services förbättrar datacentrets effektivitet genom att göra det möjligt för administratören att smidigt hantera fel på maskinvara, minska den tid som Dell EMC:s tekniska support använder och förbättra handläggningstiden och driftavbrotten för att lösa maskinvaruproblemen. Det här insticksprogrammet är en viktig komponent i OpenManage-portföljen och det ger smidig integrering.

 
 

Fördelar med Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Övervakar dina enheter, detekterar maskinvaruproblem proaktivt och ger snabbare lösning genom att automatiskt skapa tekniska supportärenden till Dell EMC.
 • Gör att du kan tillhandahålla dina kontakter för support och utskick (primär, sekundär och grupp) till Dell EMC.
 • Förbättrar produktiviteten genom att ersätta manuella rutinåtgärder med automatiserad support.
 • Förutsägbar problemdetektering genom att använda de regelbundna insamlingarna av telemetri för maskinvara, vilket möjliggör förebyggande åtgärder för att undvika dataförlust i framtiden.
 • Snabbare process för utskick.

När ett problem upptäcks samlar tjänsten in och överför den systeminformation som krävs för att felsöka ett problem. Den insamlade systeminformationen hjälper Teknisk support att ge dig bättre, personlig och effektiv support. Tjänsterna ger även prediktiv support och rapportering genom att använda de periodiska maskinvarutelemetriinsamlingarna. Med de regelbundna insamlingarna kan Dell EMC utföra avancerade analyser, förutsäga framtida fel och informera dig om lämplig tid för att säkerhetskopiera och lösa fel i förväg.

 
 

Menyn Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Funktioner i Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Proaktiv detektering och förutsägbar respons på maskinvarufel med automatisk ärendegenerering
 • Proaktiv respons från Dells tekniska support
 • Snabbt utskick av delar och möjlighet till serviceanpassning
 • Automatiskt e-postmeddelande
 
 

Instrumentpanel för Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Förbättringar av Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Dell EMC förbättrar OpenManage Enterprise Services hela tiden.

Nya funktioner i OpenManage Enterprise Services 1.2

 • Från och med version 1.2 har OpenManage Enterprise SupportAssist ändrat varumärke till OpenManage Enterprise Services.
 • Registreringssteg för insticksprogrammet för förenklade tjänster och CloudIQ-insticksprogrammet. I följande fall behöver inte insticksprogrammet registrera insticksprogram igen för att upprätta anslutningen till Dell EMC:s serverdel.
  • SupportAssist-insticksprogrammet version 1.1.1 eller tidigare har registrerats. I det här fallet överförs samma anslutningsinformation till det ommärkta insticksprogrammet Services och CloudIQ-insticksprogrammet.
  • Tjänsteinsticksprogrammet eller CloudIQ-insticksprogrammet har tidigare registrerats. I det här fallet behålls anslutningsinformation i Dells anslutningstjänst och återanvänds av det senare installerade insticksprogrammet.

En fullständig lista över förbättringar och begränsningar, åtgärdade problem och kända problem finns i dokumentationen för OpenManage Enterprise Services.

 • Stöd för SBAC (Scope Based Access Control). En administratör kan använda SBAC för att begränsa en användare med rollen enhetshanterare till endast en delmängd av enhetsgrupper.
 • Stöd för de senaste iDRAC9-baserade PowerEdge-servrarna. Mer information om Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist Support Matrix finns i versionskommenterarena för OpenManage Enterprise SupportAssist.
 • Stöd för SNMP v3-traps för att ta emot och bearbeta varningar och automatisera skapande av fall.
 • Stöd för iDRAC9 4.40.00.00 har lagts till
 • Korrigering av PowerEdge R740xd2-servern och MX7000-, M1000e- och FX2-chassin för mellanlagring.
 • Korrigering av uppdaterad fast programvara för IDRAC som inte finns på sidan SupportAssist.
 • Åtgärdat registreringsproblem med proxyservrar
 • Åtgärdat LDAP/AD-inloggnings- och autentiseringsproblem
 • Första utgåvan av OpenManage Enterprise SupportAssist.
 
 
 

Rättigheter till OpenManage Enterprise-tjänster

Dell EMC OpenManage Enterprise Services är kostnadsfritt att använda. I följande tabell visas en sammanfattning av rättigheter till de funktioner som omfattas av servicekontraktet för den övervakade enheten.

OpenManage Enterprise-tjänster Beskrivning Grundläggande garanti ProSupport ProSupport Plus
Proaktiv detektering av maskinvarufel Tjänster tar emot varningar om maskinvaruhändelser som inträffar på övervakade enheter och fastställer proaktivt om varningarna indikerar ett maskinvarufel. Stöds Stöds Stöds
Förutsägbar detektering av maskinvarufel Intelligent analys av data som samlas in från en övervakad enhet används för att förutsäga maskinvarufel som kan inträffa i framtiden. Stöds inte Stöds inte Stöds
Automatisk datainsamling Data som krävs för felsökning av ett maskinvarufel samlas automatiskt in från den övervakade enheten och skickas på ett säkert sätt till Dell. Stöds Stöds Stöds
Automatisk generering av supportärende När ett maskinvarufel detekteras, antingen proaktivt eller förutsägbart, skapas en tjänstebegäran automatiskt hos Dells tekniska support. Stöds inte Stöds Stöds
Automatiskt e-postmeddelande Ett e-postmeddelande om supportärendet eller problemet skickas automatiskt till företagets primära och sekundära SupportAssist-kontakter. Stöds inte Stöds Stöds
Proaktiv respons från Dells tekniska support En supporttekniker från Dell kontaktar dig proaktivt om supportärendet och hjälper dig att lösa problemet. Stöds inte Stöds Stöds
Snabbt utskick av delar Om supportteknikern från Dell efter verifiering av den insamlade systeminformationen anser att en del behöver bytas ut för att lösa problemet skickas en ersättningsdel till dig, baserat på de sändningsinställningar som du angett i SupportAssist. Stöds inte Stöds Stöds
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise-tjänster

Hämta och installera för Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Tjänster 1.2 är ett insticksprogram för Dell EMC OpenManage Enterprise (lägsta version 3.6.1). Så här laddar du ner och installerar eller uppgraderar insticksprogrammet:

Identifiera insticksprogrammet med hjälp av Update Settings på sidan Console and Plugins. Sedan installerar du insticksprogrammet från avsnittet SupportAssist på sidan Console och Plugins eller uppgraderar från en tidigare version.
När du driftsätter OpenManage Enterprise SupportAssist i OpenManage Enterprise, som är den rekommenderade lösningen för proaktiv och förutsägbar övervakning, ska du säkerställa följande:
 • Om det fristående programmet Secure Connect Gateway (tidigare kallat SupportAssist Enterprise) är 2.0.50 eller tidigare distribuerat i datacentret tar du bort OpenManage Enterprise-adaptern från programmet Secure Connect Gateway för att undvika dubbletter av hanterings- och servicemöjligheter.
 • Om den virtuella enheten Secure Connect Gateway (tidigare kallad SupportAssist Enterprise) fristående virtuell enhet 4.x har distribuerats i datacentret tar du bort OpenManage Enterprise-adaptern från den virtuella enheten Secure Connect Gateway för att undvika dubbletter av hanterings- och servicemöjligheter.
Men om du har driftsatt Secure Connect Gateway-programmet 2.0.60 och senare säkerställer programmet standalone Secure Connect Gateway inga dubbletter av hantering och servicemöjligheter även om programmet OpenManage Enterprise Services och programmet Secure Connect Gateway 2.0.60 samexisterar. I det här fallet har OpenManage Enterprise Services-insticksprogrammet företräde inom varningsbehandling och ärendegenerering.
Administratörsbehörighet krävs för att installera och konfigurera inställningar för tjänster.
 1. Anslutning till tjänsternas insticksprogram
 2. Starta Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. På menyn Application Settings väljer du Console and Plugins. Sidan Console and Plugins visas.
 4. Klicka på Update Settings.
 5. Välj Manual. Med det här alternativet kan du manuellt kontrollera uppdateringar från en viss källa.
  Automatisk uppdatering stöds inte för identifiering av tjänster.
 6. Välj källa: online eller offline, där uppdateringarna ska tillämpas.
 7. Klicka på Verkställ
  Tjänsterna måste installeras manuellt när insticksprogrammet har identifierats.
 1. Starta Dell EMC OpenManage Enterprise.
 2. På menyn Application Settings väljer du Console and Plugins. Sidan Console and Plugins visas.
 3. På sidan Konsol och insticksprogram, i avsnittet Tjänster, klickar du på Installera. Fönstret Install Plugin visas.
 4. I fönstret Install Plugin (installera insticksprogram) väljer du version av OpenManage Enterprise Services i listan över tillgängliga versioner.
 5. Granska och se till att listan över förutsättningar uppfylls.
 6. När insticksprogrammet har laddats ner visas hämtningsstatus.
 7. I fönstret Install Plugin klickar du på Install Plugin. Installationsåtgärden validerar förutsättningarna för att installera tjänster. Om förutsättningarna för installationen inte är uppfyllda visas ett felmeddelande.
 8. På sidan End User License Agreement läser du licensavtalet och klickar på Accept.
 9. Läs telemetrimeddelandet på sidan INFRASTRUCTURE TELEMENT NOTICE och klicka på Accept.
 10. I fönstret Confirmation väljer du I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action option och klicka sedan på Confirm Install. Status för installationen visas. När installationen av tjänster har slutförts ändras statusen som visas högst upp i avsnittet Tjänster från Available to Installed.
Registrera OpenManage Enterprise Services för att övervaka dina enheter för maskinvaruproblem och automatiskt samla in enhetsinformation. Mer information finns i användarhandboken för OpenManage Enterprises Services, Registrera OpenManage Enterprise Services.
 1. Starta OpenManage Enterprise.
 2. Gå till SupportAssist > Settings och notera alla SupportAssist-inställningar som du har konfigurerat, t.ex. inställningar för insamling och schema.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på View now i meddelandebanderollen som visas när en ny version av ett insticksprogram är tillgänglig för uppgradering.
  • På menyn Application Settings klickar du på Console and Plugins.
  Sidan Console and Plugins visas.
 4. Klicka på Update Available (uppdatera tillgängliga) i avsnittet Services (tjänster). Sidan Update Plugin visas.
 5. Välj tjänsteversion och hämta sedan insticksprogrammet. Insticksprogrammet laddas ner och status för nedladdningen visas i ett grönt band i det övre högra hörnet.
 6. Om du vill uppdatera tjänster klickar du på Uppdatera insticksprogram. I fönstret Confirmation väljer du I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance prior to performing a plugin action option och klicka sedan på Update. När uppgraderingen är klar visas versionen i avsnittet Tjänster.
 7. Gå till Services (tjänster) > Settings (tjänster) och använd sedan de inställningar för insticksprogram för tjänster som du noterade i steg 2 på nytt.
 
 
 

Resurser för Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Community

Delta i OpenManage Systems Management-forumet för:

 • anslagstavlor för att publicera frågor och svar
 • bloggar för att läsa och kommentera artiklar
 • idéutbyten där du förbättra produkter och rösta på idéer som andra gruppmedlemmar har publicerat
 • Och mer ...

Dokumentation

Den senaste dokumentationen finns i dokumentationen för Dell EMC OpenManage Enterprise Services.

Informationsdokument

Komma igång med OpenManage Enterprise och SupportAssist


September 2020
Broschyr, en sida
SupportAssist för företagssystem integreras med OpenManage Enterprise som insticksprogram, vilket effektiviserar serviceupplevelsen. SupportAssist är vår teknik för automatisk generering av ärenden och fjärrövervakning som gör det möjligt för Dell Technologies-supporten att lösa problem med minsta möjliga ansträngning från ditt team och ersätter manuella rutiner och driftavbrott med automatiserad support.

Läs broschyren

Enhetsintroduktion med OpenManage Enterprise


September 2017
Teknisk information, tre sidor
OpenManage Enterprise är både ett övervaknings- och hanteringsverktyg. Enhetsintroduktion med OpenManage Enterprise: I den här tekniska informationen beskrivs hur du aktiverar serverhanteringen med administratörsbehörighet eller helt enkelt övervakar den med hjälp av begränsad icke-administratörsbehörighet.

Läs den tekniska informationen

Videor

Insticksprogramarkitektur för OpenManage Enterprise och FlexSelect


OpenManage Enterprise-konsolen kan utökas med en insticksprogramarkitektur som innehåller insticksprogrammen Power Manager, SupportAssist och Update Manager.

November 2020

OpenManage Enterprise-konsolen


OpenManage Enterprise-konsolen förenklar hanteringen genom att tillhandahålla kraftfulla automatiseringsfunktioner som gör att administratörerna kan utöka sin kontroll och minska tidsåtgången.

Augusti 2019

Översikt över OpenManage Enterprise


OpenManage Enterprise ger IT-proffsen en intelligent automatisering med realitidseffektivitet och kostnadsbesparingar

Mars 2019

Identifiera enheter


Så här identifierar du Dell EMC-enheter i OpenManage Enterprise

Februari 2019

Ursache

Dell EMC

Lösung

Dell Technologies 2021

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

OpenManage Enterprise SupportAssist

Produkt

Dell EMC OpenManage Enterprise, OpenManage Enterprise Services

Letztes Veröffentlichungsdatum

30 Okt. 2023

Version

29

Artikeltyp

Solution