Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Support til Dell EMC OpenManage Enterprise Services (tidligere OpenManage Enterprise SupportAssist)

Zusammenfassung: Dell EMC OpenManage Enterprise Services er et plugin til Dell EMC OpenManage Enterprise-konsollen, der muliggør proaktiv og forudsigende understøttelse af overvågning og administration af dine enheder med ProSupport- og ProSupport Plus-rettigheder. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

OpenManage Enterprise Services-plugin

Proaktiv og forudsigende overvågnings- og administrationssupport fra Dell EMC

 • Plug-in til Dell EMC OpenManage Enterprise
 • Forbedrer datacenterets effektivitet
 • Forbedrer behandlings- og nedetid ved løsning af hardwareproblemer

Dell EMC OpenManage Enterprise Services (tidligere OpenManage Enterprise SupportAssist) er en plug-in til Dell EMC OpenManage Enterprise-konsollen, der muliggør proaktiv og prædiktiv overvågnings- og administrationssupport for dine enheder med ProSupport- og ProSupport Plus-rettigheder. Plug-in til OpenManage Enterprise med tjenester giver en enkelt, samlet løsning til hele enhedens livscyklusadministration, proaktive og forudsigende supportoplevelse. Tjenester forbedrer datacenterets effektivitet ved at gøre det muligt for administratoren problemfrit at administrere hardwarefejlhændelser, reducere den tid, der bruges af Dell EMC teknisk support, og forbedre turnaround og nedetid i forhold til at løse hardwareproblemer. Dette plug-in er en vigtig del af OpenManage-porteføljen og giver problemfri integration.

 
 

Fordele ved Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Overvåger dine enheder, registrerer hardwareproblemer proaktivt og accelererer løsningen ved automatisk at oprette teknisk support-sager til Dell EMC.
 • Giver dig mulighed for at levere dine support- og forsendelseskontakter (primær, sekundær og gruppe) til Dell EMC.
 • Øger produktiviteten ved at erstatte manuelle rutinehandlinger med automatiseret support.
 • Forudsigende problemregistrering ved hjælp af de periodiske indsamlinger af hardwaretelemetri, som giver mulighed for forebyggende foranstaltninger for at undgå fremtidige datatab.
 • Fremskynder forsendelsesprocessen.

Når der registreres et problem, indsamler og uploader services de systemoplysninger, der er nødvendige for at foretage fejlfinding af et problem. De indsamlede systemoplysninger hjælper teknisk support, så de kan give dig en forbedret, personlig og effektiv supportoplevelse. Services leverer også forudsigende support og rapportering ved hjælp af de periodiske hardwaretelemetrisamlinger. De periodiske indsamlinger giver Dell EMC mulighed for at udføre avanceret analyse, forudsige fremtidige fejl og informere dig om det rette tidspunkt for sikkerhedskopiering og løsning af fejl på forhånd.

 
 

Menuen Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Funktioner i Dell EMC OpenManage Enterprise Services

 • Proaktiv registrering og forudsigende respons for hardwarefejl med automatiseret sagsoprettelse
 • Proaktiv respons fra Dells tekniske support
 • Muligheder for fremskyndet forsendelse af reservedele og serviceaktivering
 • Automatisk e-mailmeddelelse
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise Services Dashboard

Forbedringer af Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Dell EMC forbedrer konstant OpenManage Enterprise Services.

Nye funktioner i OpenManage Enterprise Services 1.2

 • Fra version 1.2 og frem udgives OpenManage Enterprise SupportAssist igen til OpenManage Enterprise Services.
 • Forenklede trin til registrering af services-plugin og CloudIQ-plugin. I følgende tilfælde behøver du ikke at registrere plugins igen for at oprette forbindelse til Dell EMC backend.
  • SupportAssist-pluginversion 1.1.1 eller tidligere blev tidligere registreret. I dette tilfælde indgår de samme forbindelsesoplysninger i det rebrandede service-plugin og CloudIQ-pluginet.
  • Tjeneste-pluginet eller CloudIQ-pluginet blev tidligere registreret. I dette tilfælde bevares forbindelsesoplysninger i Dell Connectivity Service og genbruges af det senest installerede plugin.

Se openManage Enterprise Services-dokumentationen for at få vist en komplet liste over forbedringer samt begrænsninger, løste problemer og kendte problemer.

 • Understøttelse af omfangsbaseret adgangskontrol (SBAC). En administrator kan kun bruge SBAC til at begrænse en bruger med Enhedshåndteringsrolle til et undersæt af enhedsgrupper.
 • Understøttelse af de nyeste iDRAC9-baserede PowerEdge-servere. Se Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist-supportmatrix i Dokumentation til OpenManage Enterprise SupportAssist for at få flere oplysninger.
 • Understøttelse af SNMP v3-traps til at modtage og behandle advarsler og automatisere oprettelsen af sager.
 • Ekstra understøttelse af iDRAC9 4.40.00.00
 • Rettelse til PowerEdge R740xd2-server og MX7000-, M1000e- og FX2-kabinet der skal genindstilles.
 • Rettelse til opdateret iDRAC-firmware, der ikke fremgår af SupportAssist-siden for en enhed.
 • Løste registreringsproblem med proxyservere
 • Løste problemer med LDAP/AD-login og -godkendelse
 • Første udgivelse af OpenManage Enterprise SupportAssist.
 
 
 

Berettigelser til OpenManage Enterprise Services

Dell EMC OpenManage Enterprise Services er gratis at bruge. Følgende tabel indeholder en oversigt over funktionsrettighederne, der afhænger af den overvågede enheds servicekontrakt.

OpenManage Enterprise Services-funktion Beskrivelse Basisgaranti ProSupport ProSupport Plus
Proaktiv registrering af hardwarefejl Services modtager advarsler om hardwarehændelser, der indtræffer i overvågede enheder, og bestemmer proaktivt, om advarslerne indikerer en hardwarefejl. Understøttet Understøttet Understøttet
Forudsigende registrering af hardwarefejl Intelligent analyse af indsamlede data fra en overvåget enhed bruges til at forudsige hardwarefejl, der kan opstå i fremtiden. Ikke understøttet Ikke understøttet Understøttet
Automatiseret dataindsamling De data, der kræves til fejlfinding af en hardwarefejl, indsamles automatisk fra den overvågede enhed og sendes sikkert til Dell. Understøttet Understøttet Understøttet
Automatiseret supportsagsoprettelse Når der registreres en hardwarefejl, enten proaktivt eller forudsigende, oprettes der automatisk en serviceanmodning hos Dells tekniske support. Ikke understøttet Understøttet Understøttet
Automatisk e-mailmeddelelse Der sendes automatisk en e-mailmeddelelse om supportsagen eller problemet til virksomhedens primære og sekundære SupportAssist-kontaktpersoner. Ikke understøttet Understøttet Understøttet
Proaktiv respons fra Dells tekniske support En agent fra Dells tekniske support kontakter dig proaktivt om supportsagen og hjælper dig med at løse problemet. Ikke understøttet Understøttet Understøttet
Fremskyndet forsendelse af reservedele Hvis agenten fra Dells tekniske support efter verifikation af de indsamlede systemoplysninger afgør, at en del skal udskiftes for at løse problemet, afsendes der en reservedel til dig baseret på de forsendelsespræferencer, du har konfigureret i SupportAssist. Ikke understøttet Understøttet Understøttet
 
 

Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Download og installer til Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Services 1.2 er en plug-in til Dell EMC OpenManage Enterprise (mindste version 3.6.1). Sådan downloades og installeres eller opgraderes dette plug-in:

Registrering af plug-in'et ved hjælp af opdateringsindstillingerne på siden Konsoller og plug-ins. Derefter skal du installere plugin'et fra afsnittet SupportAssist på siden Konsoller og plugins eller opgradere fra en tidligere version.
Når du implementerer OpenManage Enterprise SupportAssist-plugin’et i OpenManage Enterprise, som er den anbefalede løsning til proaktiv og forudsigende overvågning, skal du sørge for, at:
 • Hvis Secure Connect Gateway (tidligere kendt som SupportAssist Enterprise) enkeltstående program 2.0.50 eller lavere installeret i dit datacenter, skal du slette OpenManage Enterprise-adapteren fra Secure Connect Gateway-programmet for at undgå dubletter af administration og servicevenlighed.
 • Hvis den virtuelle Secure Connect Gateway-enhed (tidligere kendt som SupportAssist Enterprise) enkeltstående virtuel enhed 4.x, der er implementeret i dit datacenter, skal du slette OpenManage Enterprise-adapteren fra den virtuelle Secure Connect Gateway-enhed for at undgå dublerede administrations- og servicevenlighedsfunktioner.
Hvis du imidlertid har implementeret Secure Connect Gateway-programmet 2.0.60 og nyere, sikrer standalone Secure Connect Gateway-programmet ingen dublerede administrations- og servicefunktioner, selvom OpenManage Enterprise Services-plugin og Secure Connect Gateway 2.0.60-programmet findes på samme måde. I dette tilfælde har OpenManage Enterprise Services-plugin forrang i behandling af advarsler og sagsoprettelse.
Der kræves administratorrettigheder for at installere og konfigurere indstillinger for tjenester.
 1. Tilslutning til plug-in til tjenester
 2. Start Dell EMC OpenManage Enterprise.
 3. I menuen med programindstillinger skal du vælge Konsoller og plug-ins. Siden Konsoller og plug-ins vises.
 4. Klik på Opdater indstillinger.
 5. Vælg Manuel. Denne indstilling tillader manuel kontrol af opdateringer fra en angivet kilde.
  Automatisk opdatering understøttes ikke til registrering af tjenester.
 6. Vælg kilden: online eller offline, hvor opdateringerne skal anvendes.
 7. Klik på Anvend
  Tjenester skal installeres manuelt, når plugin'et er registreret.
 1. Start Dell EMC OpenManage Enterprise.
 2. I menuen med programindstillinger skal du vælge Konsoller og plug-ins. Siden Konsoller og plug-ins vises.
 3. På siden Konsol og plug-ins, i afsnittet Tjenester, skal du klikke på Installer. Vinduet Installer plug-in vises.
 4. I vinduet Installer plugin skal du på listen med tilgængelige versioner vælge versionen OpenManage Enterprise Services.
 5. Gennemse og sørg for, at listen over forudsætninger er opfyldt.
 6. Når plugin'et er downloadet, vises status for download.
 7. I vinduet Installer plugin skal du klikke på Installer plugin. Installationshandlingen validerer forudsætningerne for at installere tjenester. Hvis installationsforudsætningerne ikke er opfyldt, vises en relevant fejlmeddelelse.
 8. På siden SLUTBRUGERLICENSAFTALE skal du læse licensaftalen og klikke på Accepter.
 9. På siden INFRASTRUKTUR TELEMENT-BEMÆRKNING skal du læse telemetrimeddelelsen og klikke på Accepter.
 10. I vinduet for bekræftelse skal du vælge Jeg bekræfter, at jeg har taget et snapshot af OpenManage Enterprise-programmet før udførelse af en plug-in-handling, og derefter klikke på Bekræft installation. Status for installationshandlingen vises. Efter en vellykket installation af tjenester ændres den status, der vises øverst i afsnittet Tjenester, fra Tilgængelig til Installeret.
Registrer OpenManage Enterprise Services for at overvåge dine enheder for hardwareproblemer og automatisk indsamle enhedsoplysninger. Se brugervejledningen til OpenManage Enterprise Services, Registrer OpenManage Enterprise Services for at få flere oplysninger.
 1. Start OpenManage Enterprise.
 2. Gå til SupportAssist > Indstillinger, og notér alle de SupportAssist-indstillinger, du har konfigureret, f. eks. samlings- og planlægningsindstillinger.
 3. Gør ét af følgende:
  • Klik på Vis nu i den bannermeddelelse, der vises, når en ny version af et plugin er tilgængelig til opgradering.
  • I menuen Programindstillinger skal du vælge Konsol og plugins.
  Siden Konsol og plugins vises.
 4. I afsnittet Tjenester skal du klikke på Opdater tilgængelig. Siden Opdater plugin vises.
 5. Vælg tjenesteversionen, og download derefter plugin. Plugin'et downloades, og statussen af downloadet vises på et grønt farvebånd.
 6. Hvis du vil opdatere tjenester, skal du klikke på Opdater plugin. I vinduet Bekræftelse skal du vælge Jeg bekræfter, at jeg har taget et snapshot af OpenManage Enterprise-programmet før udførelse af en pluginhandling, og derefter klikke på Opdater. Når opgraderingshandlingen er fuldført, vises versionen i afsnittet Tjenester.
 7. Gå til Tjenester > indstillinger, og anvend derefter de pluginindstillinger for tjenester, som du har noteret dig i trin 2.
 
 
 

Ressourcer til Dell EMC OpenManage Enterprise Services

Brugernetværk

Bliv en del af OpenManage Systems Management-fællesskabet for at finde:

 • Grupper til at slå spørgsmål og svar op
 • Blogge til at læse og kommentere på artikler
 • Idéudvekslinger til at forbedre produkter og stemme på idéer, som andre medlemmer af fællesskabet har slået op
 • Og meget mere ...

Dokumentation

Se dokumentationen til Dell EMC OpenManage Enterprise Services for den seneste dokumentation.

White Papers

Kom godt i gang med OpenManage Enterprise og SupportAssist


September 2020
1-sidet brochure
SupportAssist til virksomhedssystemer integreres med OpenManage Enterprise som et plug-in, hvilket gør din serviceoplevelse mere effektiv. SupportAssist er vores teknologi til automatisk sagsoprettelse og fjernovervågning, der giver Dell Technologies' support mulighed for at løse problemer med minimal indsats fra dit team og erstatte manuelle rutiner og nedetid med automatiseret support.

Læs brochuren

Klargøring af enheder med OpenManage Enterprise


September 2017
3-siders teknisk bemærkning
OpenManage Enterprise er både et overvågnings- og et administrationsværktøj. Denne tekniske bemærkning beskriver, hvordan man aktiverer serveradministration ved hjælp af administratorrettigheder eller blot overvåger dem ved hjælp af reducerede ikke-administratorrettigheder.

Læs den tekniske bemærkning

Videoer

Plug-in-arkitektur i OpenManage Enterprise og FlexSelect


OpenManage Enterprise-konsollen kan udvides med en plug-in-arkitektur for at inkludere plug-ins til Power Manager, SupportAssist og Update Manager.

November 2020

OpenManage Enterprise Console


OpenManage Enterprise Console forenkler administrationen ved at levere effektive automatiseringsfunktioner, som gør det muligt for administratorer at udvide deres administrationsomfang og tidsforbrug.

August 2019

Oversigt over OpenManage Enterprise


OpenManage Enterprise hjælper it-fagfolk med intelligent automatisering, der giver effektivitet og omkostningsbesparelser i realtid

Marts 2019

Registrering af enheder


Sådan registrerer du Dell EMC-enheder i OpenManage Enterprise

Februar 2019

Ursache

Dell EMC

Lösung

Dell Technologies 2021

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

OpenManage Enterprise SupportAssist

Produkt

Dell EMC OpenManage Enterprise, OpenManage Enterprise Services

Letztes Veröffentlichungsdatum

30 Okt. 2023

Version

29

Artikeltyp

Solution