Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

DSA-2021-088: Aktualizace zabezpečení klientských platforem Dell pro chybu zabezpečení nedostatečného řízení přístupu v ovladači Dell dbutil

Zusammenfassung: Společnost Dell vydala opravu chyby zabezpečení ovladače dbutil_2_3.sys dodaného s balíčky a dalšími produkty nástroje pro aktualizaci firmwaru klienta Dell.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Auswirkungen

High

Details

Proprietární kód CVE Popis Základní skóre CVSS Vektorový řetězec CVSS
CVE-2021-21551 Ovladač Dell dbutil_2_3.sys obsahuje chybu zabezpečení s nedostatečným řízením přístupu, která může vést ke zvýšení oprávnění, odmítnutí služby nebo zpřístupnění informací. Je vyžadován přístup místního ověřeného uživatele. 8,8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Chyba zabezpečení popsaná v tabulce výše je obsažena v ovladači dbutil_2_3.sys. Tento ovladač mohl být nainstalován do operačního systému Windows vaší klientské platformy Dell jedním nebo více ovlivněnými produkty či komponentami.

V části „Dotčené produkty a náprava“ najdete podrobnosti týkající se těchto položek:
 • Seznam dotčených platforem, produktů a komponent
 • Kroky nápravy zahrnují:
  • Postup pro odstranění zranitelného ovladače ze systému.
  • Postup získání aktualizované a opravené verze ovladače. 
 • Co je třeba vědět při používání platforem, produktů nebo komponent s ukončenou životností (tedy ukončenou podporou).

Další související informace jsou k dispozici v tomto článku databáze znalostí 186020: Další informace týkající se DSA-2021-088: Aktualizace zabezpečení klientských platforem Dell pro chybu zabezpečení nedostatečného řízení přístupu v ovladači Dell dbutil.

Proprietární kód CVE Popis Základní skóre CVSS Vektorový řetězec CVSS
CVE-2021-21551 Ovladač Dell dbutil_2_3.sys obsahuje chybu zabezpečení s nedostatečným řízením přístupu, která může vést ke zvýšení oprávnění, odmítnutí služby nebo zpřístupnění informací. Je vyžadován přístup místního ověřeného uživatele. 8,8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Chyba zabezpečení popsaná v tabulce výše je obsažena v ovladači dbutil_2_3.sys. Tento ovladač mohl být nainstalován do operačního systému Windows vaší klientské platformy Dell jedním nebo více ovlivněnými produkty či komponentami.

V části „Dotčené produkty a náprava“ najdete podrobnosti týkající se těchto položek:
 • Seznam dotčených platforem, produktů a komponent
 • Kroky nápravy zahrnují:
  • Postup pro odstranění zranitelného ovladače ze systému.
  • Postup získání aktualizované a opravené verze ovladače. 
 • Co je třeba vědět při používání platforem, produktů nebo komponent s ukončenou životností (tedy ukončenou podporou).

Další související informace jsou k dispozici v tomto článku databáze znalostí 186020: Další informace týkající se DSA-2021-088: Aktualizace zabezpečení klientských platforem Dell pro chybu zabezpečení nedostatečného řízení přístupu v ovladači Dell dbutil.

Dell Technologies empfiehlt allen Kunden, sowohl die CVSS-Gesamtbewertung als auch alle relevanten zeitlichen und umweltbezogenen Bewertungen zu berücksichtigen, die sich auf den potenziellen Schweregrad einer bestimmten Sicherheitsschwachstelle auswirken können.

Betroffene Produkte und Problembehebung

Tato část obsahuje následující dílčí části:

 1. Dotčené platformy, produkty a komponenty.

 2. Kroky nápravy:

  1. Určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí.

  2. Odeberte ze systému zranitelný ovladač.

  3. Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače.

 3. Co je třeba vědět při instalaci aktualizace firmwaru pomocí neopraveného balíčku nástrojů pro aktualizaci firmwaru.

 4. Co je třeba vědět při používání platforem, produktů nebo komponent s ukončenou životností (tedy ukončenou podporou).

 
1. Dotčené platformy, produkty a komponenty
Zranitelný ovladač(dbutil_2_3.sys)mohl být v operačním systému Windows v klientské platformě Dell nainstalován jedním nebo více z následujících produktů nebo součástí:

 • Dotčené balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM a dokovací stanice (viz poznámka 1 a poznámka 2 níže).

 • Libovolné řešení oznámení o stahování Dell, včetně nástroje Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Poznámka 1: Konkrétní klientské platformy Dell s dotčenými balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM a dokovací stanice jsou uvedeny v části „Další informace“ tohoto doporučení.

 • Tyto informace jsou rozděleny do dvou tabulek. Tabulka A obsahuje seznam dotčených podporovaných platforem a tabulka B seznam dotčených platforem, které dosáhly konce životnosti (tedy ukončení podpory).

Poznámka 2: Tato chyba zabezpečení se týká ovladače dbutil_2_3.sys, který je součástí balíčků nástrojů pro aktualizaci firmwaru. Samotný firmware není touto chybou zabezpečení ohrožen.


 
2. Kroky nápravy
 K nápravě této chyby zabezpečení proveďte následující tři kroky:

 • 2.1. Určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí.

 • 2.2. Odeberte ze systému zranitelný ovladač.

 • 2.3. Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače.

Podrobnosti o jednotlivých krocích jsou uvedeny níže.  

2.1 Určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí

Odpovězte na následující otázky a určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí. Poté proveďte uvedené akce k nápravě svého prostředí.

2.1.1 Používáte klientskou platformu Dell s dotčeným balíčkem nástrojů pro aktualizaci firmwaru?

 Pokud ano, proveďte následující kroky:

 • Krok 1: Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému podle popisu v části 2.2.2.

 • Krok 2: Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače popsanou v části 2.3.  

Poznámka: Konkrétní klientské platformy Dell s dotčenými balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM a dokovací stanice jsou uvedeny v části „Další informace“ tohoto doporučení.

 • Tyto informace jsou rozděleny do dvou tabulek. Tabulka A obsahuje seznam dotčených podporovaných platforem a tabulka B seznam dotčených platforem, které dosáhly konce životnosti (tedy ukončení podpory).

2.1.2 Používáte:

 • Libovolné řešení oznámení o stahování Dell, včetně nástroje Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Pokud ano, proveďte následující kroky:

 • Krok 1: Proveďte aktualizaci na opravenou verzi produktu nebo komponenty podle popisu v části 2.2.1.

 • Krok 2: Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému podle popisu v části 2.2.2.

2.2. Odeberte ze systému zranitelný ovladač

Pomocí následujících 2 kroků odeberte podle potřeby ze systému ovladač dbutil_2_3.sys.

2.2.1 Proveďte aktualizaci na opravenou verzi produktu nebo komponenty

Pokud používáte některé z následujících produktů nebo komponent:

 • Libovolné řešení oznámení o stahování Dell, včetně nástroje Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Nejprve je nutné provést aktualizaci na opravenou verzi dotčeného produktu nebo komponenty pomocí příslušných pokynů uvedených níže. Tato akce také nainstaluje aktualizovanou opravenou verzi ovladače (DBUtilDrv2.sys).

Aplikace Dell Command Update, Dell Update a Alienware Update:

 • Proveďte ruční aktualizaci na verzi 4.2 nebo vyšší.

  • Navštivte web Ovladače a soubory ke stažení podpory Dell, kde naleznete aktualizace pro svou platformu.
   NEBO

  • Pokud funkce automatické aktualizace těchto komponent není ve vašem systému povolena, můžete:

   • V systému připojeném k internetu otevřít/spustit aplikaci.

   • Kliknout na položku „Vyhledat aktualizace“.

Poznámka: Při použití možnosti „Vyhledat aktualizace“ nebo při aktivaci funkce automatické aktualizace pro tyto komponenty se komponenty budou aktualizovat podle potřeby, aby se mohly připravit na odebrání ovladače prostřednictvím dalšího kroku (2.2.2). Verze komponenty se však nemusí jevit jako aktualizovaná verze.

 • Restartujte počítač.

Nástroj Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy):

 • Proveďte ruční aktualizaci na nejnovější dostupnou verzi:

  • Nástroj Dell SupportAssist pro domácí počítače verze 3.9.2 nebo vyšší bude obsahovat opravený ovladač a očekává se, že bude k dispozici do 15. června 2021.

  • Nástroj Dell SupportAssist pro firemní počítače verze 2.4.1 nebo vyšší bude obsahovat opravený ovladač.
   NEBO

  • Pokud funkce automatické aktualizace těchto komponent není ve vašem systému povolena, můžete:

   • V systému připojeném k internetu otevřít/spustit aplikaci.

   • Kliknout na položku „Vyhledat aktualizace“.

Poznámka: Při použití možnosti „Vyhledat aktualizace“ nebo při aktivaci funkce automatické aktualizace pro tyto komponenty se komponenty budou aktualizovat podle potřeby, aby se mohly připravit na odebrání ovladače prostřednictvím dalšího kroku (2.2.2). Verze komponenty se však nemusí jevit jako aktualizovaná verze.

 • Restartujte počítač.

 Nástroj Dell System Inventory Agent:

 • Synchronizujte funkci aktualizací třetí strany nástroje Microsoft System Center Configuration Manager nebo Microsoft System Center Update Publisher (společně se službou Windows Server Updates Services) s nejnovějším katalogem společnosti Dell. Tím aktualizujete systémy ve svém firemním prostředí na aktualizovaný a opravený nástroj Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  NEBO

 • Aktualizujte na verzi 2.7.0.2 nebo vyšší stažením/použitím nejnovější dostupné aktualizace na této stránce.

 • Restartujte počítač.

Pro aplikaci Dell Platform Tags:

 • Proveďte aktualizaci na verzi 4.0.20.0, A04 nebo vyšší stažením/použitím nejnovější dostupné aktualizace na této stránce.

 • Restartujte počítač.

Pro nástroj Dell BIOS Flash Utility:

 • Proveďte aktualizaci na verzi 3.3.11, A07 nebo vyšší stažením/použitím nejnovější dostupné aktualizace na této stránce.

 • Restartujte počítač.

2.2.2 Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému

Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému pomocí jedné z následujících možností:

 • Ručně stáhněte a spusťte nástroj pro odebrání ovladače ze systému (možnost A).

 • Pomocí jednoho z řešení oznámení o stahování Dell automaticky získejte a spusťte nástroj pro odebrání ovladače ze systému (možnost B).

 • Ručně odeberte ovladač ze systému (možnost C).

Možnost A (doporučeno):
Ručně stáhněte a spusťte nástroj Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 a odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.

Možnost B:
Pomocí jednoho z řešení oznámení o stahování Dell získejte a spusťte nástroj Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 a odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.

Scénář 1: Pokud je vaše řešení oznámení o stahování Dell nakonfigurováno tak, aby vás automaticky upozorňovalo na aktualizace a rovnou je provádělo, pak se tento nástroj stáhne a spustí automaticky.

Scénář 2: Pokud řešení oznámení o stahování Dell není nakonfigurováno na automatické stahování a provádění aktualizací, získejte a spusťte nástroj následujícím způsobem:

Možnost C:
Pomocí následujících kroků ručně odeberte zranitelný ovladač dbutil_2_3.sys ze systému:

1. Zkontrolujte následující umístění souboru ovladače dbutil_2_3.sys:

 • C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Vyberte soubor dbutil_2_3.sys, a podržte klávesu SHIFT a současně stiskněte klávesu DELETE, čímž soubor trvale odstraníte.

3. V příkazovém řádku správce spusťte příkaz „sc.exe delete DBUtil_2_3“.

Odkazy: Informace o příkazech sc.exe naleznete v dokumentaci společnosti Microsoft.

2.3 Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače
Podle následujících kroků nasaďte aktualizovaný ovladač (DBUtilDrv2.sys) do svého systému.

Připomenutí: Aktualizovaný ovladač se dříve instaloval pro určité produkty a komponenty jako součást pokynů v části 2.2.1.

Pro klientskou platformu Dell s dotčeným balíčkem nástrojů pro aktualizaci firmwaru:

 • Při příští plánované aktualizaci firmwaru stáhněte a použijte nejnovější dostupný nástroj pro aktualizaci firmwaru, který obsahuje opravený ovladač dbutil (DBUtilDrv2.sys). Zákazníci mohou podle potřeby použít některé řešení oznámení o stahování Dell k získání aktualizovaných balíčků nástrojů pro aktualizaci firmwaru.

 • Restartujte počítač.

Poznámky:

 • Pro podporované platformy se systémem Windows 10 jsou aktualizace k dispozici od vydání tohoto doporučení. (Viz tabulka A)

 • Pro podporované platformy se systémem Windows 7 nebo 8.1 jsou nyní k dispozici aktualizace. Minimální verzi systému BIOS, která obsahuje aktualizovaný ovladač, naleznete v tabulce A v tabulce DSA-2021-152. Pokud provedete aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, TPM nebo doku předtím, než budou aktualizace dostupné, musíte provést také jednu ze tří možností definovaných v kroku 2.2.2 této části – a to i v případě, že jste již tento krok provedli – ihned po aktualizaci.

 
3. Co je třeba vědět při instalaci aktualizace firmwaru pomocí neopraveného balíčku nástrojů pro aktualizaci firmwaru
Stále byste měli provést kroky uvedené v částech 2.1 a 2.2. Pokud však později aktualizujete systém BIOS, firmware Thunderbolt, čipu TPM nebo dokovací stanice na verzi starší než verze uvedené v tabulce A, po aktualizaci firmwaru je nutné provést následující kroky:

 1. Restartujte počítač.

 2. Zopakujte krok 2.2.2 a znovu odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.


4. Co je třeba vědět při používání platforem, produktů nebo komponent s ukončenou životností (tedy ukončenou podporou)
Opravené balíčky nebudou k dispozici pro platformy s ukončenou životností (viz tabulka B). Proto je nutné:

 1. Provést kroky uvedené v částech 2.1 a 2.2.

 2. Po použití libovolné aktualizace firmwaru, včetně systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM nebo dokovací stanice:

 • Restartujte počítač.

 • Zopakujte krok 2.2.2 a znovu odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.

Tato část obsahuje následující dílčí části:

 1. Dotčené platformy, produkty a komponenty.

 2. Kroky nápravy:

  1. Určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí.

  2. Odeberte ze systému zranitelný ovladač.

  3. Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače.

 3. Co je třeba vědět při instalaci aktualizace firmwaru pomocí neopraveného balíčku nástrojů pro aktualizaci firmwaru.

 4. Co je třeba vědět při používání platforem, produktů nebo komponent s ukončenou životností (tedy ukončenou podporou).

 
1. Dotčené platformy, produkty a komponenty
Zranitelný ovladač(dbutil_2_3.sys)mohl být v operačním systému Windows v klientské platformě Dell nainstalován jedním nebo více z následujících produktů nebo součástí:

 • Dotčené balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM a dokovací stanice (viz poznámka 1 a poznámka 2 níže).

 • Libovolné řešení oznámení o stahování Dell, včetně nástroje Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Poznámka 1: Konkrétní klientské platformy Dell s dotčenými balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM a dokovací stanice jsou uvedeny v části „Další informace“ tohoto doporučení.

 • Tyto informace jsou rozděleny do dvou tabulek. Tabulka A obsahuje seznam dotčených podporovaných platforem a tabulka B seznam dotčených platforem, které dosáhly konce životnosti (tedy ukončení podpory).

Poznámka 2: Tato chyba zabezpečení se týká ovladače dbutil_2_3.sys, který je součástí balíčků nástrojů pro aktualizaci firmwaru. Samotný firmware není touto chybou zabezpečení ohrožen.


 
2. Kroky nápravy
 K nápravě této chyby zabezpečení proveďte následující tři kroky:

 • 2.1. Určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí.

 • 2.2. Odeberte ze systému zranitelný ovladač.

 • 2.3. Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače.

Podrobnosti o jednotlivých krocích jsou uvedeny níže.  

2.1 Určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí

Odpovězte na následující otázky a určete dotčené platformy, produkty a komponenty ve svém prostředí. Poté proveďte uvedené akce k nápravě svého prostředí.

2.1.1 Používáte klientskou platformu Dell s dotčeným balíčkem nástrojů pro aktualizaci firmwaru?

 Pokud ano, proveďte následující kroky:

 • Krok 1: Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému podle popisu v části 2.2.2.

 • Krok 2: Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače popsanou v části 2.3.  

Poznámka: Konkrétní klientské platformy Dell s dotčenými balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM a dokovací stanice jsou uvedeny v části „Další informace“ tohoto doporučení.

 • Tyto informace jsou rozděleny do dvou tabulek. Tabulka A obsahuje seznam dotčených podporovaných platforem a tabulka B seznam dotčených platforem, které dosáhly konce životnosti (tedy ukončení podpory).

2.1.2 Používáte:

 • Libovolné řešení oznámení o stahování Dell, včetně nástroje Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Pokud ano, proveďte následující kroky:

 • Krok 1: Proveďte aktualizaci na opravenou verzi produktu nebo komponenty podle popisu v části 2.2.1.

 • Krok 2: Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému podle popisu v části 2.2.2.

2.2. Odeberte ze systému zranitelný ovladač

Pomocí následujících 2 kroků odeberte podle potřeby ze systému ovladač dbutil_2_3.sys.

2.2.1 Proveďte aktualizaci na opravenou verzi produktu nebo komponenty

Pokud používáte některé z následujících produktů nebo komponent:

 • Libovolné řešení oznámení o stahování Dell, včetně nástroje Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Nejprve je nutné provést aktualizaci na opravenou verzi dotčeného produktu nebo komponenty pomocí příslušných pokynů uvedených níže. Tato akce také nainstaluje aktualizovanou opravenou verzi ovladače (DBUtilDrv2.sys).

Aplikace Dell Command Update, Dell Update a Alienware Update:

 • Proveďte ruční aktualizaci na verzi 4.2 nebo vyšší.

  • Navštivte web Ovladače a soubory ke stažení podpory Dell, kde naleznete aktualizace pro svou platformu.
   NEBO

  • Pokud funkce automatické aktualizace těchto komponent není ve vašem systému povolena, můžete:

   • V systému připojeném k internetu otevřít/spustit aplikaci.

   • Kliknout na položku „Vyhledat aktualizace“.

Poznámka: Při použití možnosti „Vyhledat aktualizace“ nebo při aktivaci funkce automatické aktualizace pro tyto komponenty se komponenty budou aktualizovat podle potřeby, aby se mohly připravit na odebrání ovladače prostřednictvím dalšího kroku (2.2.2). Verze komponenty se však nemusí jevit jako aktualizovaná verze.

 • Restartujte počítač.

Nástroj Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy):

 • Proveďte ruční aktualizaci na nejnovější dostupnou verzi:

  • Nástroj Dell SupportAssist pro domácí počítače verze 3.9.2 nebo vyšší bude obsahovat opravený ovladač a očekává se, že bude k dispozici do 15. června 2021.

  • Nástroj Dell SupportAssist pro firemní počítače verze 2.4.1 nebo vyšší bude obsahovat opravený ovladač.
   NEBO

  • Pokud funkce automatické aktualizace těchto komponent není ve vašem systému povolena, můžete:

   • V systému připojeném k internetu otevřít/spustit aplikaci.

   • Kliknout na položku „Vyhledat aktualizace“.

Poznámka: Při použití možnosti „Vyhledat aktualizace“ nebo při aktivaci funkce automatické aktualizace pro tyto komponenty se komponenty budou aktualizovat podle potřeby, aby se mohly připravit na odebrání ovladače prostřednictvím dalšího kroku (2.2.2). Verze komponenty se však nemusí jevit jako aktualizovaná verze.

 • Restartujte počítač.

 Nástroj Dell System Inventory Agent:

 • Synchronizujte funkci aktualizací třetí strany nástroje Microsoft System Center Configuration Manager nebo Microsoft System Center Update Publisher (společně se službou Windows Server Updates Services) s nejnovějším katalogem společnosti Dell. Tím aktualizujete systémy ve svém firemním prostředí na aktualizovaný a opravený nástroj Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  NEBO

 • Aktualizujte na verzi 2.7.0.2 nebo vyšší stažením/použitím nejnovější dostupné aktualizace na této stránce.

 • Restartujte počítač.

Pro aplikaci Dell Platform Tags:

 • Proveďte aktualizaci na verzi 4.0.20.0, A04 nebo vyšší stažením/použitím nejnovější dostupné aktualizace na této stránce.

 • Restartujte počítač.

Pro nástroj Dell BIOS Flash Utility:

 • Proveďte aktualizaci na verzi 3.3.11, A07 nebo vyšší stažením/použitím nejnovější dostupné aktualizace na této stránce.

 • Restartujte počítač.

2.2.2 Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému

Odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému pomocí jedné z následujících možností:

 • Ručně stáhněte a spusťte nástroj pro odebrání ovladače ze systému (možnost A).

 • Pomocí jednoho z řešení oznámení o stahování Dell automaticky získejte a spusťte nástroj pro odebrání ovladače ze systému (možnost B).

 • Ručně odeberte ovladač ze systému (možnost C).

Možnost A (doporučeno):
Ručně stáhněte a spusťte nástroj Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 a odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.

Možnost B:
Pomocí jednoho z řešení oznámení o stahování Dell získejte a spusťte nástroj Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 a odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.

Scénář 1: Pokud je vaše řešení oznámení o stahování Dell nakonfigurováno tak, aby vás automaticky upozorňovalo na aktualizace a rovnou je provádělo, pak se tento nástroj stáhne a spustí automaticky.

Scénář 2: Pokud řešení oznámení o stahování Dell není nakonfigurováno na automatické stahování a provádění aktualizací, získejte a spusťte nástroj následujícím způsobem:

Možnost C:
Pomocí následujících kroků ručně odeberte zranitelný ovladač dbutil_2_3.sys ze systému:

1. Zkontrolujte následující umístění souboru ovladače dbutil_2_3.sys:

 • C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Vyberte soubor dbutil_2_3.sys, a podržte klávesu SHIFT a současně stiskněte klávesu DELETE, čímž soubor trvale odstraníte.

3. V příkazovém řádku správce spusťte příkaz „sc.exe delete DBUtil_2_3“.

Odkazy: Informace o příkazech sc.exe naleznete v dokumentaci společnosti Microsoft.

2.3 Získejte aktualizovanou a opravenou verzi ovladače
Podle následujících kroků nasaďte aktualizovaný ovladač (DBUtilDrv2.sys) do svého systému.

Připomenutí: Aktualizovaný ovladač se dříve instaloval pro určité produkty a komponenty jako součást pokynů v části 2.2.1.

Pro klientskou platformu Dell s dotčeným balíčkem nástrojů pro aktualizaci firmwaru:

 • Při příští plánované aktualizaci firmwaru stáhněte a použijte nejnovější dostupný nástroj pro aktualizaci firmwaru, který obsahuje opravený ovladač dbutil (DBUtilDrv2.sys). Zákazníci mohou podle potřeby použít některé řešení oznámení o stahování Dell k získání aktualizovaných balíčků nástrojů pro aktualizaci firmwaru.

 • Restartujte počítač.

Poznámky:

 • Pro podporované platformy se systémem Windows 10 jsou aktualizace k dispozici od vydání tohoto doporučení. (Viz tabulka A)

 • Pro podporované platformy se systémem Windows 7 nebo 8.1 jsou nyní k dispozici aktualizace. Minimální verzi systému BIOS, která obsahuje aktualizovaný ovladač, naleznete v tabulce A v tabulce DSA-2021-152. Pokud provedete aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, TPM nebo doku předtím, než budou aktualizace dostupné, musíte provést také jednu ze tří možností definovaných v kroku 2.2.2 této části – a to i v případě, že jste již tento krok provedli – ihned po aktualizaci.

 
3. Co je třeba vědět při instalaci aktualizace firmwaru pomocí neopraveného balíčku nástrojů pro aktualizaci firmwaru
Stále byste měli provést kroky uvedené v částech 2.1 a 2.2. Pokud však později aktualizujete systém BIOS, firmware Thunderbolt, čipu TPM nebo dokovací stanice na verzi starší než verze uvedené v tabulce A, po aktualizaci firmwaru je nutné provést následující kroky:

 1. Restartujte počítač.

 2. Zopakujte krok 2.2.2 a znovu odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.


4. Co je třeba vědět při používání platforem, produktů nebo komponent s ukončenou životností (tedy ukončenou podporou)
Opravené balíčky nebudou k dispozici pro platformy s ukončenou životností (viz tabulka B). Proto je nutné:

 1. Provést kroky uvedené v částech 2.1 a 2.2.

 2. Po použití libovolné aktualizace firmwaru, včetně systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, čipu TPM nebo dokovací stanice:

 • Restartujte počítač.

 • Zopakujte krok 2.2.2 a znovu odeberte ovladač dbutil_2_3.sys ze systému.

Další související informace jsou k dispozici v těchto často kladených dotazech.

Tabulka A: Podporované platformy Dell s dotčenými balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt, TPM a doku.

Poznámka: Pro platformy se systémem Windows 10: Získejte verzi uvedenou v tabulce nebo vyšší, pokud je k dispozici, pro systém BIOS, aktualizaci firmwaru Thunderbolt, TPM a verzi firmwaru doku. U systémů Windows 7 a 8.1 aktualizujte systém BIOS na verzi uvedenou v DSA-2021-152.

Platforma nebo produkt Verze systému BIOS (nebo novější) Verze aktualizace firmwaru Thunderbolt (nebo novější) Verze aktualizace firmwaru TPM 1.2 (nebo novější) Verze aktualizace firmwaru čipu TPM 2.0 (nebo novější) Verze aktualizace firmwaru doku (nebo novější) 
ChengMing 3967 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
ChengMing 3977 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
ChengMing 3980 2.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
ChengMing 3988 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
ChengMing 3990 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
ChengMing 3991 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G15 5510 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G3 3500 1.7.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G5 5000 1.1.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G5 5090 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G5 5500 1.7.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G5 5590 1.14.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G7 7500 1.6.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G7 7590 1.14.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G7 7700 1.6.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell G7 7790 1.14.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Embedded Box PC 5000 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Inspiron 13 5370 1.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 5582 2 v 1 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3268 1.15.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3470 2.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3471 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3480 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3481 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3490 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3493 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3501 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3580 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3581 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3583 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3584 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3590 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3593 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3668 1.15.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3670 2.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3671 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3780 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3781 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3790 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3793 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3880 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3881 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 3891 1.0.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5300 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5301 1.6.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5390 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5391 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5400 2 v 1 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5400 AIO 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5401 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5402 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5406 2 v 1 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5408 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5409 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5480 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5481 2 v 1 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5482 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5490 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5490 AIO 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5491 2 v 1 1.8.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5491 AIO 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5493 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5494 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5498 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5501 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5502 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5508 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5509 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5570 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5580 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5583 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5584 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5590 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5591 2 v 1 1.8.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5593 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5594 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5598 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 5770 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7300 1.6.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7300 2 v 1 1.2.4 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7306 2 v 1 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7380 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7386 1.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7390 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7391 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7391 2 v 1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7400 1.6.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7472 1.6.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7500 2 v 1 černý 1.2.4 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7500 2 v 1 stříbrný 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7506 2 v 1 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7580 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7586 1.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7590 1.8.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7590 2 v 1 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7591 1.8.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7591 2 v 1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7700 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7706 2 v 1 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7786 1.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7790 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Mimořádně odolný notebook Latitude 12 7214 1.28.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Tablet Latitude 12 Rugged 7212 1.31.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Mimořádně odolný notebook Latitude 14 7414 1.28.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3120 1.0.5 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3180 1.13.2 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3189 1.13.2 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3190 1.13.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3190 2 v 1 1.13.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3300 1.10.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3301 1.13.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3310 1.8.3 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3310 2 v 1 1.17.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3380 1.13.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3390 1.14.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3400 1.16.0 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 3410 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3470 1.19.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3480 1.15.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Tenký klient Latitude 3480 Mobile 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3490 1.14.1 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 3500 1.16.0 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 3510 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 3570 1.19.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3580 1.15.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 3590 1.14.1 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 5175 1.8.1 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5179 1.8.1 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5280 1.19.3 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Tenký klient Latitude 5280 Mobile 1.19.3 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5285 2 v 1 1.11.2 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5288 1.19.3 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5289 1.22.2 Není k dispozici Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5290 1.16.3 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 5290 2 v 1 1.13.1 4.46.147.001, A03 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 5300 1.14.0 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 5300 2 v 1 1.14.0 4.46.134.002, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 5310 1.5.2 4.61.131.007, A00 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5310 2 v 1 1.5.2 4.61.131.007, A00 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5320 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5420 1.5.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5490 1.16.3 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 5495 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5520 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 5590 1.16.3 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 7200 2 v 1 1.10.1 4.46.114.005, A03 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 7210 2 v 1 1.5.1 4.60.130.010, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 7275 1.9.0 4.26.10.001, A08 Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 7320 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 7389 1.22.2 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 7390 2 v 1 1.17.0 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 7400 2 v 1 1.10.0 4.46.112.010, A03 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 7420 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude 7520 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude E5270 1.24.3 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude E5470 1.24.3 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude E7270 1.27.3 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Tenký klient Latitude E7270 Mobile 1.20.3 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Latitude E7470 1.27.3 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Latitude Rugged 5420 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude Rugged 5424 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude Rugged 7424 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Tablet Latitude Rugged Extreme 7220 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Tablet Latitude Rugged Extreme 7220EX 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
OptiPlex 3040 1.14.2 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 3046 1.11.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 3050 1.15.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 3060 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
OptiPlex 3070 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 3080 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 3090 Ultra 1.0.10 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 3240 All-in-One 1.11.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 3280 AIO 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5040 1.17.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 5050 1.15.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 5055 A-Serial 1.2.9 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5055 Ryzen CPU 1.1.20 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5060 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
OptiPlex 5070 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5080 1.3.10 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5250 All-in-One 1.16.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 5260 All-In-One 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 5480 AIO 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7040 1.19.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 7050 1.15.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 7060 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
OptiPlex 7070 1.7.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7071 1.7.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7080 1.3.10 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7090 Ultra 1.0.10 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 7450 All-In-One 1.16.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
OptiPlex 7460 All-In-One 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
OptiPlex 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7480 AIO 1.6.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex 7780 AIO 1.6.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
OptiPlex XE3 1.9.1 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 17 M5750 1.7.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3240 CFF 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3420 Tower 2.17.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 3430 Tower 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 3430 XL 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 3431 Tower 1.7.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3440 1.13.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3560 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3620 Tower 2.17.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 3630 Tower 2.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3640 1.4.3 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 3930 Rack 2.10.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Rackový počítač Precision 3930 XL 2.10.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 5530 1.18.1 4.46.152.001, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 5530 2 v 1 1.12.9 4.46.145.001, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 5720 AIO 2.8.1 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 5820 Tower 2.8.0 Není k dispozici 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 Není k dispozici 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Precision 7820 Tower 2.12.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 7920 Tower 2.12.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 Není k dispozici 5.81.2.1 1.3.2.8 Není k dispozici
Vostro 13 5370 1.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 14 (5468) 1.14.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 14 5471 1.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 15 (5568) 1.14.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 15 7580 řada G 1.15.0 4.46.153.001, A02 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3070 2.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3267 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3268 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3400 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3401 1.1.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3470 2.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3471 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3480 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3481 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3490 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3491 1.15.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3500 1.4.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3501 1.1.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3580 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3581 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3583 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3584 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3590 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3591 1.15.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3660 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3667 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3668 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3669 1.15.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3670 2.17.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3671 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3681  1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3690 1.0.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3881 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3888 1.3.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 3890 1.0.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5090 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5300 1.5.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5301 1.6.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5390 1.10.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5391 1.11.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5401 1.5.3 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5402 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5410 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5481 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5490 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5491 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5501 1.5.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5502 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5581 2.9.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5590 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5591 1.12.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5880 1.3.0  Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 5890 1.0.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Vostro 7590 1.8.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Wyse 5070 1.9.0 Není k dispozici Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
Wyse 5470 1.6.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Wyse 5470 All-In-One 1.7.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
tenký klient Wyse 7040 1.10.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 12 (9250) 1.9.0 4.26.10.001, A08 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
XPS 13 2 v 1 (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 7390 2 v 1 1.7.1 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
XPS 13 9300 1.4.1 Není k dispozici Není k dispozici 74.64 Není k dispozici
XPS 13 9305 1.0.5 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 9310 2.2.0 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 9310 2 v 1 2.2.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 Není k dispozici 1.3.2.8 Není k dispozici
XPS 15 2 v 1 (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 15 9570 1.18.1 4.46.152.001, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
XPS 17 9700 1.7.2 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 Není k dispozici 5.81.2.1 Není k dispozici Není k dispozici
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 Není k dispozici 7.2.0.2 Není k dispozici
XPS 8900 2.9.1 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
XPS 8940 2.0.11 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Dell Dock WD15 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici 1.0.8 
Dok Dell WD19 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici 01.00.15
Dokovací stanice Dell Thunderbolt TB16 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici 1.0.4
Dokovací stanice Dell Thunderbolt TB18DC Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici 1.0.10

Tabulka B: Platformy Dell na konci životnosti s dotčenými balíčky nástrojů pro aktualizaci firmwaru, včetně nástrojů pro aktualizaci systému BIOS, firmwaru Thunderbolt a TPM.
 
 PLATFORMY
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area 51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2 v 1 Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 ATG Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2 v 1 Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS One 2710

Danksagung

Společnost Dell by ráda poděkovala následujícím: Alex Ionescu, Satoshi Tanda a Yarden Shafir ze společnosti CrowdStrike, Enrique Nissim ze společnosti IOActive, Scott Noone ze společnosti OSR a Kasif Dekel ze společnosti SentinelOne za nahlášení tohoto problému.
 

Revisionsverlauf

Revize

Datum

Popis

1.0

4. 5. 2021

První vydání

1.111. 5. 2021Aktualizované odkazy na aktualizaci bezpečnostního doporučení Dell – nástroj DSA-2021-088 v2.1 (A02)
2,025. 5. 2021Přidány další dotčené softwarové produkty Dell BIOS Flash Utility a Dell SupportAssist pro počítače (domácnosti a firmy)
2.12021-10-13Přidány aktualizace čipu TPM v tabulce A a odkaz na podporu systémů Windows 7 a 8.1

 

Zugehörige Informationen


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

04 Okt. 2022

Artikeltyp

Dell Security Advisory