Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

DSA-2021-088: Dell dbutil Sürücüsünde Yetersiz Erişim Denetimi Güvenlik Açığı İçin Dell İstemci Platformu Güvenlik Güncelleştirmesi

Zusammenfassung: Dell, Dell İstemci bellenimi güncelleştirme yardımcı programı paketleri ve diğer ürünlerle paketlenmiş dbutil_2_3.sys sürücüsünü etkileyen bir güvenlik açığına yönelik bir düzeltmeyi kullanıma sunmuştur. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Auswirkungen

High

Details

Özel CVE Kodu Açıklama CVSS Taban Puanı CVSS Vektör Dizesi
CVE-2021-21551 Dell dbutil_2_3.sys sürücüsü, ayrıcalıkların iletilmesine, hizmet reddine veya bilgilerin ifşasına neden olabilecek yetersiz bir erişim denetimi güvenlik açığı içerir. Yerel kimliği doğrulanmış kullanıcı erişimi gereklidir. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Yukarıdaki tabloda açıklanan güvenlik açıklığı, dbutil_2_3.sys sürücüsünde mevcuttur. Bu sürücü, güvenlik açığından etkilenen ürün veya bileşenlerden biri veya daha fazlası tarafından Dell İstemci platformunuzun Windows işletim sistemine yüklenmiş olabilir.

Aşağıdakilerle ilgili ayrıntılar için bu danışma belgesinin "Etkilenen Ürünler ve Düzeltme" bölümünü inceleyebilirsiniz:
 • Güvenlik açığından etkilenen platformlar, ürünler ve bileşenlerin listesi
 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere düzeltme adımları:
  • Güvenlik açığı bulunan sürücüyü sisteminizden kaldırma
  • Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinme 
 • Hizmet ömrünün sonuna gelmiş (yani desteğin sona erdiği) platformları, ürünleri veya bileşenleri kullanırken bilinmesi gerekenler

Ek, ilgili bilgiler bu KB makalesi 186020'de mevcuttur: DSA-2021-088 Hakkında Ek Bilgiler: Dell dbutil Sürücüsünde Yetersiz Erişim Denetimi Güvenlik Açığı İçin Dell İstemci Platformu Güvenlik Güncelleştirmesi.

Özel CVE Kodu Açıklama CVSS Taban Puanı CVSS Vektör Dizesi
CVE-2021-21551 Dell dbutil_2_3.sys sürücüsü, ayrıcalıkların iletilmesine, hizmet reddine veya bilgilerin ifşasına neden olabilecek yetersiz bir erişim denetimi güvenlik açığı içerir. Yerel kimliği doğrulanmış kullanıcı erişimi gereklidir. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Yukarıdaki tabloda açıklanan güvenlik açıklığı, dbutil_2_3.sys sürücüsünde mevcuttur. Bu sürücü, güvenlik açığından etkilenen ürün veya bileşenlerden biri veya daha fazlası tarafından Dell İstemci platformunuzun Windows işletim sistemine yüklenmiş olabilir.

Aşağıdakilerle ilgili ayrıntılar için bu danışma belgesinin "Etkilenen Ürünler ve Düzeltme" bölümünü inceleyebilirsiniz:
 • Güvenlik açığından etkilenen platformlar, ürünler ve bileşenlerin listesi
 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere düzeltme adımları:
  • Güvenlik açığı bulunan sürücüyü sisteminizden kaldırma
  • Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinme 
 • Hizmet ömrünün sonuna gelmiş (yani desteğin sona erdiği) platformları, ürünleri veya bileşenleri kullanırken bilinmesi gerekenler

Ek, ilgili bilgiler bu KB makalesi 186020'de mevcuttur: DSA-2021-088 Hakkında Ek Bilgiler: Dell dbutil Sürücüsünde Yetersiz Erişim Denetimi Güvenlik Açığı İçin Dell İstemci Platformu Güvenlik Güncelleştirmesi.

Dell Technologies empfiehlt allen Kunden, sowohl die CVSS-Gesamtbewertung als auch alle relevanten zeitlichen und umweltbezogenen Bewertungen zu berücksichtigen, die sich auf den potenziellen Schweregrad einer bestimmten Sicherheitsschwachstelle auswirken können.

Betroffene Produkte und Problembehebung

Bu bölüm, aşağıdaki alt bölümleri içerir:

 1. Güvenlik açığından etkilenen platformlar, ürünler ve bileşenler.

 2. Düzeltme Adımları:

  1. Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirleyin.

  2. Güvenlik açığı bulunan sürücüyü sisteminizden kaldırın.

  3. Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinin.

 3. Düzeltilmemiş bir bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketiyle bellenim güncelleştirmesi kurarken bilinmesi gerekenler.

 4. Hizmet ömrünün sonuna gelmiş (yani desteğin sona erdiği) platformları, ürünleri veya bileşenleri kullanırken bilinmesi gerekenler.

 
1. Etkilenen platformlar, ürünler ve bileşenler
Güvenlik açığı olansürücü (dbutil_2_3.sys),Dell İstemci platformunun Windows işletim sistemine aşağıdaki ürünlerden veya bileşenlerden biri veya daha fazlası tarafından yüklenmiş olabilir:

 • BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere güvenlik açığından etkilenen bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketleri (bkz. aşağıda yer alan Not 1 ve Not 2).

 • Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) dahil olmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinin herhangi biri.

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Etiketleri

 • Dell BIOS Flash Yardımcı Programı

1. Not: BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere güvenlik açığından etkilenen bellenim güncelleştirme yardımcı program paketlerine sahip Dell İstemci platformları, bu danışma belgesinin "Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

 • Bu bilgiler ikiye ayrılmıştır: Tablo A'da güvenlik açığından etkilenen ve desteklenen platformlar yer alırken Tablo B'de güvenlik açığından etkilenen ve hizmet ömrünün sonuna (yani desteğin sona erdiği) gelmiş platformlar yer almaktadır.

2. Not: Bu güvenlik açığı, bellenim güncelleştirme yardımcı programı paketleri ile birlikte sunulan dbutil_2_3.sys sürücüsündedir. Güvenlik açığı, asıl bellenimi etkilemez.


 
2. Düzeltme Adımları
 Bu güvenlik açığını düzeltmek için aşağıdaki üç adımları uygulayın:

 • 2.1. Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirleyin.

 • 2.2. Güvenlik açığı bulunan sürücüyü sisteminizden kaldırın.

 • 2.3. Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinin.

Adımlarla ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.  

2.1 Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirleyin

Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirlemek için aşağıdaki soruları yanıtlayın. Ardından, ortamınızı düzeltmek için belirlenen işlemleri uygulayın.

2.1.1 Güvenlik açığından etkilenen bir bellenim güncelleştirme yardımcı program paketi olan bir Dell istemci platformu mu kullanıyorsunuz?

 Kullanıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • 1. İşlem: dbutil_2_3.sys sürücüsünü, 2.2.2 bölümünde anlatıldığı şekilde sisteminizden kaldırın.

 • 2. İşlem: 2.3 bölümünde anlatıldığı şekilde sürücünün güncelleştirilmiş, düzeltilmiş bir sürümünü edinin.  

Not: BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere güvenlik açığından etkilenen bellenim güncelleştirme yardımcı program paketlerine sahip belirli Dell İstemci platformları, bu danışma belgesinin "Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

 • Bu bilgiler ikiye ayrılmıştır: Tablo A'da güvenlik açığından etkilenen ve desteklenen platformlar yer alırken Tablo B'de güvenlik açığından etkilenen ve hizmet ömrünün sonuna (yani desteğin sona erdiği) gelmiş platform yer almaktadır.

2.1.2 Aşağıdakilerden birini mi kullanıyorsunuz:

 • Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) dahil olmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden herhangi biri?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Etiketleri

 • Dell BIOS Flash Yardımcı Programı

Kullanıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • 1. İşlem: 2.2.1 bölümünde açıklandığı şekilde ürün veya bileşenin düzeltilmiş bir sürümüne güncelleştirin.

 • 2. İşlem: dbutil_2_3.sys sürücüsünü, 2.2.2 bölümünde anlatıldığı şekilde sisteminizden kaldırın.

2.2. Güvenlik açığından etkilenen sürücüyü sisteminizden kaldırın

dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için geçerli olduğu şekilde aşağıdaki 2 adımı gerçekleştirin.

2.2.1 Güvenlik açığından etkilenen ürün veya bileşenin düzeltilmiş bir versiyonuna güncelleştirin

Aşağıdaki ürün veya bileşenlerden birini kullanıyorsanız:

 • Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) dahil olmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinin tümü

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Etiketleri

 • Dell BIOS Flash Yardımcı Programı

Öncelikle, aşağıdaki sıralı talimatları izleyerek güvenlik açığından etkilenen ürün veya bileşeni düzeltilmiş sürüme güncelleştirmeniz gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda sürücünün de güncelleştirilmiş, düzeltilmiş bir sürümünü (DBUtilDrv2.sys) de yükler.

Dell Command Update, Dell Update ve Alienware Update için:

 • 4.2 veya daha üst bir sürüme manuel olarak güncelleştirin

  • Platformunuzla ilgili güncelleştirmelere erişmek için Dell Support Drivers and Downloads (Sürücüler ve İndirmeler) sitesini ziyaret edin
   VEYA

  • Sisteminizde, bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirilmemişse şu adımları uygulayabilirsiniz:

   • İnternet bağlantısı olan bir sistemde, uygulamayı açın/çalıştırın

   • "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) öğesine tıklayın.

Not: Yukarıda yer alan "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) seçeneğini kullanırken veya bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirildiğinde bileşenler, bir sonraki adımda (2.2.2) anlatıldığı üzere sürücülerin kaldırılmasına hazırlanmak için gerektiği şekilde güncelleştirilir ancak bileşenin sürümü güncelleştirilmiş sürüm olarak gösterilmeyebilir.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) için:

 • En son kullanılabilir sürüme manuel olarak güncelleştirin:

  • Ev Bilgisayarları için Dell SupportAssist 3.9.2 veya daha üstü sürümlere düzeltilmiş sürücü dahil edilecektir. Bu sürümün 15 Haziran 2021'e kadar kullanıma sunulması beklenmektedir.

  • İş Bilgisayarları için Dell SupportAssist 2.4.1 veya daha üstü sürümlere düzeltilmiş sürücü dahil edilecektir.
   VEYA

  • Sisteminizde, bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirilmemişse şu adımları uygulayabilirsiniz:

   • İnternet bağlantısı olan bir sistemde, uygulamayı açın/çalıştırın

   • "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) öğesine tıklayın.

Not: Yukarıda yer alan "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) seçeneğini kullanırken veya bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirildiğinde bileşenler, bir sonraki adımda (2.2.2) anlatıldığı üzere sürücülerin kaldırılmasına hazırlanmak için gerektiği şekilde güncelleştirilir ancak bileşenin sürümü güncelleştirilmiş sürüm olarak gösterilmeyebilir.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

 Dell System Inventory Agent için:

 • Microsoft System Center Configuration Manager'ınızın üçüncü parti güncelleştirmeler özelliğini veya Microsoft System Center Update Publisher'ınızı (Windows Server Updates Services ile birlikte) en güncel Dell tarafından sağlanan katalog ile senkronize edin. Bu senkronize işlemini gerçekleştirdiğinizde kurumsal ortamınızdaki sistemler, güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş Dell System (OpenManage) Inventory Agent ile güncelleştirilecektir.
  VEYA

 • Bu sayfada bulunan en son güncelleştirmesi indirerek/uygulayarak 2.7.0.2 veya üzeri bir sürüme güncelleştirin.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

Dell Platform Etiketleri için:

 • Bu sayfadaki mevcut en son güncelleştirmeyi indirerek/uygulayarak 4.0.20.0, A04 veya daha üst bir sürüme güncelleştirin.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

Dell BIOS Flash Yardımcı Programı için:

 • Bu sayfadaki mevcut en son güncelleştirmeyi indirerek/uygulayarak 3.3.11, A07 veya daha üst bir sürüme güncelleştirin.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

2.2.2 Sisteminizden dbutil_2_3.sys sürücüsünü kaldırın

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak sisteminizden dbutil_2_3.sys sürücüsünü kaldırın:

 • Sisteminizden sürücüyü kaldırmak için manuel olarak bir yardımcı program indirin ve çalıştırın (Seçenek A).

 • Sisteminizden sürücüyü kaldırmak için Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden birini kullanarak bir yardımcı programı otomatik olarak edinin ve çalıştırın (Seçenek B).

 • Sürücüyü sistemden manuel olarak kaldırın (Seçenek C).

Seçenek A (Önerilen):
dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 yardımcı programını manuel olarak indirin ve çalıştırın.

Seçenek B:
dbutil_2_3.sys sürücüsünü sistemden kaldırmak için Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 yardımcı programını edinmek ve çalıştırmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden birini kullanın.

1. Senaryo: Dell İndirme Bildirimi çözümünüz güncelleştirmeleri size otomatik olarak bildirecek ve otomatik olarak indirip uygulayacak şekilde yapılandırıldıysa bu yardımcı program otomatik olarak indirilir ve çalıştırılır.

2. Senaryo: Dell İndirme Bildirimi çözümünüz güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip uygulayacak şekilde yapılandırılmamışsa yardımcı programı edinip aşağıdaki şekilde çalıştırın:

 • İnternet bağlantısı olan bir sistemde, uygulamayı açın/çalıştırın

 • "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) öğesine tıklayın.

 • Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 için olan seçeneği belirleyin ve uygulayın.

Seçenek C:
Güvenlik açığından etkilenen dbutil_2_3.sys sürücüsünü aşağıdaki adımları kullanarak sistemden manuel olarak kaldırın:

1. Aşağıdaki konumlarda dbutil_2_3.sys sürücü dosyasını arayın:

 • C:\Users\<kullanıcı adı>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. dbutil_2_3.sys dosyasını seçin ve dosyayı kalıcı olarak silmek için SHIFT tuşunu basılı tutarak DELETE tuşuna basın.

3. Yönetici konum isteminde, "sc.exe delete DBUtil_2_3" komutunu çalıştırın.

Referans: sc.exe komutları hakkında bilgi edinmek için bkz. Microsoft belgeleri.

2.3 Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinin
Sisteminizde güncelleştirilmiş bir sürücü (DBUtilDrv2.sys) edinmek için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

Hatırlatma: Güncelleştirilmiş sürücü, belirli ürün ve bileşenler için Bölüm 2.2.1'deki talimatların bir parçası olarak önceden kurulmuştur.

Güvenlik açığından etkilenen bir bellenim güncelleştirme yardımcı program paketine sahip bir Dell İstemci platformu için:

 • Planlanan sonraki bellenim güncelleştirme işleminizde düzeltilmiş dbutil sürücüsünü (DBUtilDrv2.sys) içeren, mevcut en yeni bellenim güncelleştirmesi yardımcı programını indirip uygulayın. Müşteriler, güncelleştirilmiş bellenim güncelleştirme yardımcı programı paketlerini uygun şekilde edinmek için Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden birini kullanabilir.

 • Sistemi yeniden başlatın.

Notlar:

 • Bu öneri yayınlandıktan sonra Windows 10 çalıştıran, desteklenen platformlar için güncelleştirmeler sunulmuştur. (Bkz. Tablo A)

 • Windows 7 veya 8.1 çalıştıran desteklenen platformlar için güncelleştirmeler artık kullanılabilir. Güncelleştirilmiş sürücüyü içeren minimum BIOS sürümü için lütfen DSA-2021-152Tablosu A'ya bakın. Güncelleştirmeler kullanıma sunulmadan önce BIOS, Thunderbolt bellenimi, TPM bellenimi veya bağlantı istasyonu belleniminizi güncelleştirirseniz güncelleştirmenin hemen ardından, daha önce yapmış olsanız bile bu bölümdeki Adım 2.2.2'de belirtilen üç seçenekten birini de uygulamanız gerekir.

 
3. Düzeltilmemiş bir bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketi kullanarak bellenim güncelleştirmesi kurarken bilinmesi gerekenler
Yine de Bölüm 2.1 ve 2.2'de yer alan adımları gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak BIOS'unuzu, Thunderbolt bellenimini, TPM bellenimini veya bağlantı istasyonu bellenimini daha sonra Tablo A'da listelenen sürümlerden daha eski bir sürüme güncelleştirirseniz bellenim güncelleştirmesini uyguladıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

 1. Sisteminizi yeniden başlatın.

 2. dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için Adım 2.2.2'yi tekrar edin.


4. Hizmet ömrünün sonuna gelmiş (yani desteğin sona erdiği) platformları, ürünleri veya bileşenleri kullanırken bilinmesi gerekenler
Düzeltilmiş paketler, hizmet ömrünün sonuna gelmiş platformlar için (bkz. Tablo B) sağlanmayacaktır. Bu nedenle, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. Bölüm 2.1 ve 2.2'de yer alan adımları uygulayın.

 2. BIOS, Thunderbolt bellenimi, TPM bellenimi veya bağlantı istasyonu bellenimi dahil olmak üzere herhangi bir bellenim güncelleştirmesini uyguladıktan sonra:

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

 • dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için Adım 2.2.2'yi tekrar edin.

Bu bölüm, aşağıdaki alt bölümleri içerir:

 1. Güvenlik açığından etkilenen platformlar, ürünler ve bileşenler.

 2. Düzeltme Adımları:

  1. Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirleyin.

  2. Güvenlik açığı bulunan sürücüyü sisteminizden kaldırın.

  3. Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinin.

 3. Düzeltilmemiş bir bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketiyle bellenim güncelleştirmesi kurarken bilinmesi gerekenler.

 4. Hizmet ömrünün sonuna gelmiş (yani desteğin sona erdiği) platformları, ürünleri veya bileşenleri kullanırken bilinmesi gerekenler.

 
1. Etkilenen platformlar, ürünler ve bileşenler
Güvenlik açığı olansürücü (dbutil_2_3.sys),Dell İstemci platformunun Windows işletim sistemine aşağıdaki ürünlerden veya bileşenlerden biri veya daha fazlası tarafından yüklenmiş olabilir:

 • BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere güvenlik açığından etkilenen bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketleri (bkz. aşağıda yer alan Not 1 ve Not 2).

 • Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) dahil olmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinin herhangi biri.

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Etiketleri

 • Dell BIOS Flash Yardımcı Programı

1. Not: BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere güvenlik açığından etkilenen bellenim güncelleştirme yardımcı program paketlerine sahip Dell İstemci platformları, bu danışma belgesinin "Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

 • Bu bilgiler ikiye ayrılmıştır: Tablo A'da güvenlik açığından etkilenen ve desteklenen platformlar yer alırken Tablo B'de güvenlik açığından etkilenen ve hizmet ömrünün sonuna (yani desteğin sona erdiği) gelmiş platformlar yer almaktadır.

2. Not: Bu güvenlik açığı, bellenim güncelleştirme yardımcı programı paketleri ile birlikte sunulan dbutil_2_3.sys sürücüsündedir. Güvenlik açığı, asıl bellenimi etkilemez.


 
2. Düzeltme Adımları
 Bu güvenlik açığını düzeltmek için aşağıdaki üç adımları uygulayın:

 • 2.1. Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirleyin.

 • 2.2. Güvenlik açığı bulunan sürücüyü sisteminizden kaldırın.

 • 2.3. Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinin.

Adımlarla ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.  

2.1 Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirleyin

Ortamınızdaki güvenlik açığından etkilenen platformları, ürünleri ve bileşenleri belirlemek için aşağıdaki soruları yanıtlayın. Ardından, ortamınızı düzeltmek için belirlenen işlemleri uygulayın.

2.1.1 Güvenlik açığından etkilenen bir bellenim güncelleştirme yardımcı program paketi olan bir Dell istemci platformu mu kullanıyorsunuz?

 Kullanıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • 1. İşlem: dbutil_2_3.sys sürücüsünü, 2.2.2 bölümünde anlatıldığı şekilde sisteminizden kaldırın.

 • 2. İşlem: 2.3 bölümünde anlatıldığı şekilde sürücünün güncelleştirilmiş, düzeltilmiş bir sürümünü edinin.  

Not: BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere güvenlik açığından etkilenen bellenim güncelleştirme yardımcı program paketlerine sahip belirli Dell İstemci platformları, bu danışma belgesinin "Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

 • Bu bilgiler ikiye ayrılmıştır: Tablo A'da güvenlik açığından etkilenen ve desteklenen platformlar yer alırken Tablo B'de güvenlik açığından etkilenen ve hizmet ömrünün sonuna (yani desteğin sona erdiği) gelmiş platform yer almaktadır.

2.1.2 Aşağıdakilerden birini mi kullanıyorsunuz:

 • Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) dahil olmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden herhangi biri?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Etiketleri

 • Dell BIOS Flash Yardımcı Programı

Kullanıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • 1. İşlem: 2.2.1 bölümünde açıklandığı şekilde ürün veya bileşenin düzeltilmiş bir sürümüne güncelleştirin.

 • 2. İşlem: dbutil_2_3.sys sürücüsünü, 2.2.2 bölümünde anlatıldığı şekilde sisteminizden kaldırın.

2.2. Güvenlik açığından etkilenen sürücüyü sisteminizden kaldırın

dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için geçerli olduğu şekilde aşağıdaki 2 adımı gerçekleştirin.

2.2.1 Güvenlik açığından etkilenen ürün veya bileşenin düzeltilmiş bir versiyonuna güncelleştirin

Aşağıdaki ürün veya bileşenlerden birini kullanıyorsanız:

 • Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) dahil olmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinin tümü

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Etiketleri

 • Dell BIOS Flash Yardımcı Programı

Öncelikle, aşağıdaki sıralı talimatları izleyerek güvenlik açığından etkilenen ürün veya bileşeni düzeltilmiş sürüme güncelleştirmeniz gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda sürücünün de güncelleştirilmiş, düzeltilmiş bir sürümünü (DBUtilDrv2.sys) de yükler.

Dell Command Update, Dell Update ve Alienware Update için:

 • 4.2 veya daha üst bir sürüme manuel olarak güncelleştirin

  • Platformunuzla ilgili güncelleştirmelere erişmek için Dell Support Drivers and Downloads (Sürücüler ve İndirmeler) sitesini ziyaret edin
   VEYA

  • Sisteminizde, bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirilmemişse şu adımları uygulayabilirsiniz:

   • İnternet bağlantısı olan bir sistemde, uygulamayı açın/çalıştırın

   • "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) öğesine tıklayın.

Not: Yukarıda yer alan "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) seçeneğini kullanırken veya bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirildiğinde bileşenler, bir sonraki adımda (2.2.2) anlatıldığı üzere sürücülerin kaldırılmasına hazırlanmak için gerektiği şekilde güncelleştirilir ancak bileşenin sürümü güncelleştirilmiş sürüm olarak gösterilmeyebilir.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) için:

 • En son kullanılabilir sürüme manuel olarak güncelleştirin:

  • Ev Bilgisayarları için Dell SupportAssist 3.9.2 veya daha üstü sürümlere düzeltilmiş sürücü dahil edilecektir. Bu sürümün 15 Haziran 2021'e kadar kullanıma sunulması beklenmektedir.

  • İş Bilgisayarları için Dell SupportAssist 2.4.1 veya daha üstü sürümlere düzeltilmiş sürücü dahil edilecektir.
   VEYA

  • Sisteminizde, bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirilmemişse şu adımları uygulayabilirsiniz:

   • İnternet bağlantısı olan bir sistemde, uygulamayı açın/çalıştırın

   • "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) öğesine tıklayın.

Not: Yukarıda yer alan "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) seçeneğini kullanırken veya bu bileşenlerin kendi kendine güncelleştirme özelliği etkinleştirildiğinde bileşenler, bir sonraki adımda (2.2.2) anlatıldığı üzere sürücülerin kaldırılmasına hazırlanmak için gerektiği şekilde güncelleştirilir ancak bileşenin sürümü güncelleştirilmiş sürüm olarak gösterilmeyebilir.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

 Dell System Inventory Agent için:

 • Microsoft System Center Configuration Manager'ınızın üçüncü parti güncelleştirmeler özelliğini veya Microsoft System Center Update Publisher'ınızı (Windows Server Updates Services ile birlikte) en güncel Dell tarafından sağlanan katalog ile senkronize edin. Bu senkronize işlemini gerçekleştirdiğinizde kurumsal ortamınızdaki sistemler, güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş Dell System (OpenManage) Inventory Agent ile güncelleştirilecektir.
  VEYA

 • Bu sayfada bulunan en son güncelleştirmesi indirerek/uygulayarak 2.7.0.2 veya üzeri bir sürüme güncelleştirin.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

Dell Platform Etiketleri için:

 • Bu sayfadaki mevcut en son güncelleştirmeyi indirerek/uygulayarak 4.0.20.0, A04 veya daha üst bir sürüme güncelleştirin.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

Dell BIOS Flash Yardımcı Programı için:

 • Bu sayfadaki mevcut en son güncelleştirmeyi indirerek/uygulayarak 3.3.11, A07 veya daha üst bir sürüme güncelleştirin.

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

2.2.2 Sisteminizden dbutil_2_3.sys sürücüsünü kaldırın

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak sisteminizden dbutil_2_3.sys sürücüsünü kaldırın:

 • Sisteminizden sürücüyü kaldırmak için manuel olarak bir yardımcı program indirin ve çalıştırın (Seçenek A).

 • Sisteminizden sürücüyü kaldırmak için Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden birini kullanarak bir yardımcı programı otomatik olarak edinin ve çalıştırın (Seçenek B).

 • Sürücüyü sistemden manuel olarak kaldırın (Seçenek C).

Seçenek A (Önerilen):
dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 yardımcı programını manuel olarak indirin ve çalıştırın.

Seçenek B:
dbutil_2_3.sys sürücüsünü sistemden kaldırmak için Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 yardımcı programını edinmek ve çalıştırmak üzere Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden birini kullanın.

1. Senaryo: Dell İndirme Bildirimi çözümünüz güncelleştirmeleri size otomatik olarak bildirecek ve otomatik olarak indirip uygulayacak şekilde yapılandırıldıysa bu yardımcı program otomatik olarak indirilir ve çalıştırılır.

2. Senaryo: Dell İndirme Bildirimi çözümünüz güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip uygulayacak şekilde yapılandırılmamışsa yardımcı programı edinip aşağıdaki şekilde çalıştırın:

 • İnternet bağlantısı olan bir sistemde, uygulamayı açın/çalıştırın

 • "Check for Updates" (Güncelleştirmeleri Kontrol Et) öğesine tıklayın.

 • Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 için olan seçeneği belirleyin ve uygulayın.

Seçenek C:
Güvenlik açığından etkilenen dbutil_2_3.sys sürücüsünü aşağıdaki adımları kullanarak sistemden manuel olarak kaldırın:

1. Aşağıdaki konumlarda dbutil_2_3.sys sürücü dosyasını arayın:

 • C:\Users\<kullanıcı adı>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. dbutil_2_3.sys dosyasını seçin ve dosyayı kalıcı olarak silmek için SHIFT tuşunu basılı tutarak DELETE tuşuna basın.

3. Yönetici konum isteminde, "sc.exe delete DBUtil_2_3" komutunu çalıştırın.

Referans: sc.exe komutları hakkında bilgi edinmek için bkz. Microsoft belgeleri.

2.3 Sürücünün güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş bir sürümünü edinin
Sisteminizde güncelleştirilmiş bir sürücü (DBUtilDrv2.sys) edinmek için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

Hatırlatma: Güncelleştirilmiş sürücü, belirli ürün ve bileşenler için Bölüm 2.2.1'deki talimatların bir parçası olarak önceden kurulmuştur.

Güvenlik açığından etkilenen bir bellenim güncelleştirme yardımcı program paketine sahip bir Dell İstemci platformu için:

 • Planlanan sonraki bellenim güncelleştirme işleminizde düzeltilmiş dbutil sürücüsünü (DBUtilDrv2.sys) içeren, mevcut en yeni bellenim güncelleştirmesi yardımcı programını indirip uygulayın. Müşteriler, güncelleştirilmiş bellenim güncelleştirme yardımcı programı paketlerini uygun şekilde edinmek için Dell İndirme Bildirimi çözümlerinden birini kullanabilir.

 • Sistemi yeniden başlatın.

Notlar:

 • Bu öneri yayınlandıktan sonra Windows 10 çalıştıran, desteklenen platformlar için güncelleştirmeler sunulmuştur. (Bkz. Tablo A)

 • Windows 7 veya 8.1 çalıştıran desteklenen platformlar için güncelleştirmeler artık kullanılabilir. Güncelleştirilmiş sürücüyü içeren minimum BIOS sürümü için lütfen DSA-2021-152Tablosu A'ya bakın. Güncelleştirmeler kullanıma sunulmadan önce BIOS, Thunderbolt bellenimi, TPM bellenimi veya bağlantı istasyonu belleniminizi güncelleştirirseniz güncelleştirmenin hemen ardından, daha önce yapmış olsanız bile bu bölümdeki Adım 2.2.2'de belirtilen üç seçenekten birini de uygulamanız gerekir.

 
3. Düzeltilmemiş bir bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketi kullanarak bellenim güncelleştirmesi kurarken bilinmesi gerekenler
Yine de Bölüm 2.1 ve 2.2'de yer alan adımları gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak BIOS'unuzu, Thunderbolt bellenimini, TPM bellenimini veya bağlantı istasyonu bellenimini daha sonra Tablo A'da listelenen sürümlerden daha eski bir sürüme güncelleştirirseniz bellenim güncelleştirmesini uyguladıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

 1. Sisteminizi yeniden başlatın.

 2. dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için Adım 2.2.2'yi tekrar edin.


4. Hizmet ömrünün sonuna gelmiş (yani desteğin sona erdiği) platformları, ürünleri veya bileşenleri kullanırken bilinmesi gerekenler
Düzeltilmiş paketler, hizmet ömrünün sonuna gelmiş platformlar için (bkz. Tablo B) sağlanmayacaktır. Bu nedenle, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. Bölüm 2.1 ve 2.2'de yer alan adımları uygulayın.

 2. BIOS, Thunderbolt bellenimi, TPM bellenimi veya bağlantı istasyonu bellenimi dahil olmak üzere herhangi bir bellenim güncelleştirmesini uyguladıktan sonra:

 • Sisteminizi yeniden başlatın.

 • dbutil_2_3.sys sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için Adım 2.2.2'yi tekrar edin.

Ek, ilgili bilgiler bu SSS'de mevcuttur.

Tablo A: BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları, TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve bağlantı istasyonu bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere etkilenen bellenim güncelleştirmesi yardımcı program paketlerini içeren, desteklenen Dell platformları.

Not: Windows 10 çalıştıran platformlar için: BIOS, Thunderbolt Bellenim Güncelleştirmesi, TPM Bellenim Güncelleştirmesi, Bağlantı İstasyonu Bellenim Güncelleştirmesi Sürümünüz için tabloda belirtilen sürümü veya varsa sonraki sürümleri edinin. Windows 7 ve 8.1 için lütfen DSA-2021-152'delistelenen BIOS Sürümüne güncelleştirin.

Platform veya Ürün BIOS Sürümü (veya üstü) Thunderbolt Bellenim Güncelleştirme Sürümü (veya üstü) TPM 1.2 Bellenim Güncelleştirme Sürümü (veya üstü) TPM 2.0 Bellenim Güncelleştirme Sürümü (veya üstü) Dock Bellenim Güncelleştirme Sürümü (veya üstü) 
ChengMing 3967 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
ChengMing 3977 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
ChengMing 3980 2.17.0 N/A N/A N/A N/A
ChengMing 3988 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
ChengMing 3990 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
ChengMing 3991 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Dell G15 5510 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Dell G3 3500 1.7.1 N/A N/A N/A N/A
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 N/A N/A N/A
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 N/A N/A N/A
Dell G5 5000 1.1.0 N/A N/A N/A N/A
Dell G5 5090 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
Dell G5 5500 1.7.1 N/A N/A N/A N/A
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 N/A N/A N/A
Dell G5 5590 1.14.0 N/A N/A N/A N/A
Dell G7 7500 1.6.0 N/A N/A N/A N/A
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 N/A N/A N/A
Dell G7 7590 1.14.0 N/A N/A N/A N/A
Dell G7 7700 1.6.0 N/A N/A N/A N/A
Dell G7 7790 1.14.0 N/A N/A N/A N/A
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Embedded Box PC 5000 1.9.1 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Inspiron 13 5370 1.17.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 5582 2'si 1 Arada 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 N/A N/A N/A
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3268 1.15.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3470 2.17.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3471 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3480 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3481 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3490 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3493 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3501 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3580 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3581 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3583 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3584 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3590 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3593 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3668 1.15.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3670 2.17.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3671 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3780 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3781 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3790 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3793 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3880 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3881 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 3891 1.0.2 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5300 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5301 1.6.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5390 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5391 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5400 2'si 1 Arada 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5400 AIO 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5401 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5402 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5406 2'si 1 Arada 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5408 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5409 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5480 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5481 2'si 1 Arada 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5482 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5490 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5490 AIO 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5491 2'si 1 Arada 1.8.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5491 AIO 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5493 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5494 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5498 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5501 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5502 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5508 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5509 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5570 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5580 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5583 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5584 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5590 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5591 2'si 1 Arada 1.8.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5593 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5594 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5598 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 5770 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7300 1.6.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7300 2'si 1 Arada 1.2.4 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7306 2'si 1 Arada 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7380 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7386 1.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7390 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7391 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7391 2'si 1 Arada 1.9.1 4.61.136.013, A01 N/A N/A N/A
Inspiron 7400 1.6.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7472 1.6.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 N/A N/A N/A
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 N/A N/A N/A
Inspiron 7500 2'si 1 Arada Siyah 1.2.4 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7500 2'si 1 Arada Silver 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 N/A N/A N/A
Inspiron 7506 2'si 1 Arada 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7580 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7586 1.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7590 1.8.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7590 2'si 1 Arada 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7591 1.8.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7591 2'si 1 Arada 1.9.1 4.61.136.013, A01 N/A N/A N/A
Inspiron 7700 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7706 2'si 1 Arada 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7786 1.9.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7790 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 N/A N/A N/A
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 1.28.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 12 Rugged Tablet 7212 1.31.2 N/A N/A N/A N/A
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 1.28.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 3120 1.0.5 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3180 1.13.2 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 3189 1.13.2 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 3190 1.13.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3190 2'si 1 Arada 1.13.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3300 1.10.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3301 1.13.0 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3310 1.8.3 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3310 2'si 1 Arada 1.17.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3380 1.13.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 3390 1.14.2 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3400 1.16.0 N/A N/A 74.64 N/A
Latitude 3410 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3470 1.19.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 3480 1.15.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 3480 mobile thin client 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3490 1.14.1 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 3500 1.16.0 N/A N/A 74.64 N/A
Latitude 3510 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 3570 1.19.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 3580 1.15.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 3590 1.14.1 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 5175 1.8.1 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 5179 1.8.1 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 N/A N/A N/A
Latitude 5280 1.19.3 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 5280 mobile thin client 1.19.3 N/A N/A N/A N/A
Latitude 5285 2'si 1 Arada 1.11.2 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 5288 1.19.3 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 5289 1.22.2 N/A N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 5290 1.16.3 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 5290 2'si 1 Arada 1.13.1 4.46.147.001, A03 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 5300 1.14.0 N/A N/A 74.64 N/A
Latitude 5300 2'si 1 Arada 1.14.0 4.46.134.002, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 5310 1.5.2 4.61.131.007, A00 N/A N/A N/A
Latitude 5310 2'si 1 Arada 1.5.2 4.61.131.007, A00 N/A N/A N/A
Latitude 5320 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 N/A N/A N/A
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 N/A N/A N/A
Latitude 5420 1.5.2 N/A N/A N/A N/A
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 5490 1.16.3 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 5495 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 N/A N/A N/A
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 N/A N/A N/A
Latitude 5520 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 5590 1.16.3 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 7200 2'si 1 Arada 1.10.1 4.46.114.005, A03 N/A 74.64 N/A
Latitude 7210 2'si 1 Arada 1.5.1 4.60.130.010, A01 N/A N/A N/A
Latitude 7275 1.9.0 4.26.10.001, A08 N/A 1.3.2.8 N/A
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 N/A N/A N/A
Latitude 7320 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 7389 1.22.2 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 7390 2'si 1 Arada 1.17.0 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Latitude 7400 2'si 1 Arada 1.10.0 4.46.112.010, A03 N/A 74.64 N/A
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 N/A N/A N/A
Latitude 7420 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude 7520 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 N/A N/A N/A
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 N/A N/A N/A
Latitude E5270 1.24.3 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude E5470 1.24.3 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude E7270 1.27.3 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude E7270 mobile thin client 1.20.3, N/A N/A N/A N/A
Latitude E7470 1.27.3 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Latitude Rugged 5420 1.12.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude Rugged 5424 1.12.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude Rugged 7424 1.12.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220 1.9.1 N/A N/A 74.64 N/A
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220EX 1.9.1 N/A N/A 74.64 N/A
OptiPlex 3040 1.14.2 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 3046 1.11.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 3050 1.15.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 3060 1.9.1 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
OptiPlex 3070 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 3080 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 3090 Ultra 1.0.10 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 3240 Hepsi Bir Arada 1.11.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 3280 AIO 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5040 1.17.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 5050 1.15.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 5055 A Serisi 1.2.9 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5055 Ryzen CPU 1.1.20 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5060 1.9.1 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
OptiPlex 5070 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5080 1.3.10 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5250 Hepsi Bir Arada 1.16.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Optiplex 5260 Hepsi Bir Arada 1.12.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 5480 AIO 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7040 1.19.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 7050 1.15.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
OptiPlex 7060 1.9.1 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
OptiPlex 7070 1.7.2 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7071 1.7.2 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7080 1.3.10 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7090 Ultra 1.0.10 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Optiplex 7450 Hepsi Bir Arada 1.16.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Optiplex 7460 Hepsi Bir Arada 1.12.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
OptiPlex 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7480 AIO 1.6.2 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex 7780 AIO 1.6.2 N/A N/A N/A N/A
OptiPlex XE3 1.9.1 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 17 M5750 1.7.2 N/A N/A N/A N/A
Precision 3240 CFF 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
Precision 3420 Tower 2.17.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 3430 Tower 1.10.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 3430 XL 1.10.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 3431 Tower 1.7.2 N/A N/A N/A N/A
Precision 3440 1.13.0 N/A N/A N/A N/A
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 N/A 74.64 N/A
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 N/A N/A N/A
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 N/A N/A N/A
Precision 3560 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Precision 3620 Tower 2.17.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 3630 Tower 2.7.0 N/A N/A N/A N/A
Precision 3640 1.4.3 N/A N/A N/A N/A
Precision 3930 Rack 2.10.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 3930 XL Raf 2.10.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 5530 1.18.1 4.46.152.001, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 5530 İkisi Bir Arada 1.12.9 4.46.145.001, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 N/A N/A N/A
Precision 5720 AIO 2.8.1 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 5820 Tower 2.8.0 N/A 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 N/A
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 N/A 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 N/A
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 N/A N/A N/A
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 N/A N/A N/A
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 N/A N/A N/A
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 N/A N/A N/A
Precision 7820 Tower 2.12.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 7920 Tower 2.12.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 N/A 5.81.2.1 1.3.2.8 N/A
Vostro 13 5370 1.17.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 14 (5468) 1.14.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 14 5471 1.17.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 15 (5568) 1.14.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 N/A N/A N/A
Vostro 15 7580 G Serisi 1.15.0 4.46.153.001, A02 N/A N/A N/A
Vostro 3070 2.17.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3267 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3268 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3400 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3401 1.1.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3470 2.17.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3471 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3480 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3481 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3490 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3491 1.15.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3500 1.4.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3501 1.1.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3580 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3581 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3583 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3584 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3590 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3591 1.15.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3660 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3667 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3668 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3669 1.15.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3670 2.17.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3671 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3681  1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3690 1.0.2 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3881 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3888 1.3.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 3890 1.0.2 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5090 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5300 1.5.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5301 1.6.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5390 1.10.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5391 1.11.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5401 1.5.3 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5402 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5410 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5481 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5490 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5491 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5501 1.5.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5502 1.4.1 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5581 2.9.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5590 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5591 1.12.0 N/A N/A N/A N/A
Vostro 5880 1.3.0  N/A N/A N/A N/A
Vostro 5890 1.0.2 N/A N/A N/A N/A
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 N/A N/A N/A
Vostro 7590 1.8.0 N/A N/A N/A N/A
Wyse 5070 1.9.0 N/A N/A 7.2.0.2 N/A
Wyse 5470 1.6.0 N/A N/A N/A N/A
Wyse 5470 Hepsi Bir Arada 1.7.0 N/A N/A N/A N/A
Wyse 7040 Thin Client 1.10.1 N/A N/A N/A N/A
XPS 12 (9250) 1.9.0 4.26.10.001, A08 N/A N/A N/A
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 N/A N/A N/A
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 N/A 7.2.0.2 N/A
XPS 13 2'si 1 Arada (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 N/A N/A N/A
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 N/A N/A N/A
XPS 13 7390 2'si 1 Arada 1.7.1 N/A N/A 74.64 N/A
XPS 13 9300 1.4.1 N/A N/A 74.64 N/A
XPS 13 9305 1.0.5 N/A N/A N/A N/A
XPS 13 9310 2.2.0 N/A N/A N/A N/A
XPS 13 9310 2'si 1 Arada 2.2.1 N/A N/A N/A N/A
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 N/A 1.3.2.8 N/A
XPS 15 2'si 1 Arada (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 N/A 7.2.0.2 N/A
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 N/A N/A N/A
XPS 15 9570 1.18.1 4.46.152.001, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
XPS 17 9700 1.7.2 N/A N/A N/A N/A
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 N/A 5.81.2.1 N/A N/A
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 N/A 7.2.0.2 N/A
XPS 8900 2.9.1 N/A N/A N/A N/A
XPS 8940 2.0.11 N/A N/A N/A N/A
Dell Dock WD15 N/A N/A N/A N/A 1.0.8 
Dell Dock WD19 N/A N/A N/A N/A 01.00.15
Dell Thunderbolt Bağlantı İstasyonu TB16 N/A N/A N/A N/A 1.0.4
Dell Thunderbolt Bağlantı istasyonu TB18DC N/A N/A N/A N/A 1.0.10

Tablo B: BIOS güncelleştirme yardımcı programları, Thunderbolt bellenim güncelleştirme yardımcı programları ve TPM bellenim güncelleştirme yardımcı programları dahil olmak üzere etkilenen bellenim güncelleştirme yardımcı programları paketlerini içeren Hizmet Ömrü Sonuna ulaşmış Dell platformları.
 
 PLATFORMLAR
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area 51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2'si 1 Arada Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 Atg Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2n1 Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS ONE 2710

Danksagung

Dell, bu sorunu bildirdikleri için CrowdStrike'dan Alex Ionescu, Satoshi Tanda ve Yarden Shafir'e; IOActive'den Enrique Nissim'e; OSR'den Scott Noone'ye ve SentinelOne'dan Kasif Dekel'e teşekkür eder.
 

Revisionsverlauf

Revizyon

Tarih

Açıklama

1.0

04.05.2021

İlk Sürüm

1.111.05.2021Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 yardımcı programı v2.1 (A02) bağlantıları güncelleştirildi
2.025.05.2021Güvenlik açığından etkilenen ek yazılım ürünleri Dell BIOS Flash Yardımcı Programı ve Bilgisayarlar için Dell SupportAssist (Ev ve İş Bilgisayarları) eklendi
2.12021-10-13Tablo A'ya TPM Güncelleştirmeleri eklendi ve Windows 7 ve 8.1 desteği bağlantısı

 

Zugehörige Informationen


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

04 Okt. 2022

Artikeltyp

Dell Security Advisory