Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Dodatkowe informacje dotyczące DSA-2021-088: Aktualizacja zabezpieczeń platformy klienckiej firmy Dell dotycząca luki w zabezpieczeniach niewystarczającej kontroli dostępu w sterowniku Dell dbutil

Zusammenfassung: Ten dokument zawiera dodatkowe pytania i odpowiedzi dotyczące DSA-2021-088

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Sicherheitsartikeltyp

Security KB

CVE-Kennung

CVE-2021-21551

Problemzusammenfassung

Sterownik (dbutil_2_3.sys) dostarczany w pakietach z narzędziem do aktualizacji oprogramowania układowego Dell Client i narzędziami programowymi zawiera niewystarczającą lukę w zabezpieczeniach kontroli dostępu, która może prowadzić do eskalacji uprawnień, odmowy dostępu do usługi lub ujawnienia informacji. Aby wykorzystać tę lukę, wymagany jest dostęp użytkownika uwierzytelnionego lokalnie.

Details

Zapoznaj się z poniższym poradnikiem bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088: Aktualizacja zabezpieczeń platformy klienckiej firmy Dell dotycząca luki w zabezpieczeniach niewystarczającej kontroli dostępu w sterowniku Dell dbutil

Empfehlungen

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Skąd mam wiedzieć, czy mnie to dotyczy?
Odpowiedź: Możesz być osobą, której to dotyczy, jeśli:

 • korzystasz z aktualizacji systemów BIOS, Thunderbolt, TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej systemu; lub
 • korzystasz bądź wcześniej korzystałeś(-aś) z programów Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent, Dell Platform Tags, Dell BIOS Flash Utility lub Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy)
Jeśli narzędzie zostanie uruchomione ręcznie w sposób opisany w kroku 2.2.2, opcja A, Poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088, narzędzie wskaże, czy sterownik dbutil_2_3.sys, którego dotyczy problem, został znaleziony i naprawiony w systemie. Aby zapoznać się z listą platform z zagrożonymi pakietami narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego i narzędziami programowymi lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat tej luki w zabezpieczeniach oraz zalecanego postępowania, należy zapoznać się z Poradnikiem bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088.

Pytanie: Używam systemu operacyjnego Linux. Czy ten problem mnie dotyczy?
Odpowiedź: Nie, usterka dotyczy tylko systemów operacyjnych Windows na zagrożonej platformie Dell.

Pytanie: Na czym polega rozwiązanie? Jak naprawić tę lukę?
Odpowiedź: Wszyscy klienci powinni wykonać czynności opisane w sekcji „2. Czynności naprawcze” poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088.

Pytanie: Dlaczego opisano kilka kroków w rozdziale „2. Czynności naprawcze” Poradnika zabezpieczeń Dell DSA-2021-088
Odpowiedź: Kroki 2.1 i 2.2 mają na celu natychmiastowe usunięcie tej podatności. Krok 2.3 koncentruje się na poinformowaniu, w jaki sposób zainstalować skorygowany sterownik (DBUtilDrv2.sys) podczas kolejnej zaplanowanej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Dla każdego etapu firma Dell przedstawia różne opcje, w związku z czym należy wybrać opcję, która najlepiej pasuje do okoliczności.

Pytanie: Nigdy nie aktualizuję oprogramowania wewnętrznego, nigdy nie używam programów Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent, Dell Platform Tags ani narzędzia Dell BIOS Flash lub Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy). Aktualizacje systemu BIOS uzyskuję tylko za pośrednictwem usługi Windows Update. Czy problem mnie dotyczy?
Odpowiedź: Nie, aktualizacje Windows nie instalują problematycznego sterownika dbutil_2_3.sys.

Pytanie: Korzystam z systemu Windows 7 lub 8.1. Czy istnieje rozwiązanie dla mnie?
Odpowiedź: Tak, wszyscy użytkownicy systemów Windows 7 i 8.1 powinni wykonać czynności opisane w sekcji „2. Czynności naprawcze” Poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088.

Pytanie: Nie mam pewności, czy problem mnie dotyczy. Czy mogę coś zrobić, aby upewnić się, że mój komputer nie jest narażony na działanie tego problemu?
Odpowiedź: Tak, należy wykonać kroki określone w sekcjach 2.2 i 2.3 poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088. Wykonanie tych czynności nie będzie miało negatywnego wpływu na działanie systemu, niezależnie od wcześniej doświadczonych problemów.

Pytanie: Czy program narzędziowy „Dell Security Advisory Updates-DSA-2021-088” będzie dostępny za pośrednictwem programów Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update lub SupportAssist?
Odpowiedź: Tak. Patrz sekcja 2.2.2 Poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088. Niemniej jednak, klienci powinni wykonać wszystkie czynności opisane w sekcji „2. Czynności naprawcze”, stosownie do danego środowiska.

Pytanie: Uruchomiłem program narzędziowy „Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088” w swoim systemie chcąc usunąć sterownik dbutil_2_3.sys, a po ponownym uruchomieniu systemu sterownik dbutil_2_3.sys jest nadal widoczny. Dlaczego tak się dzieje?
Odpowiedź:
Jeśli:
 1. Nie zaktualizowano wszystkich produktów, których dotyczy problem, wymienionych w kroku 2.2.1 sekcji „Czynności naprawcze” przed usunięciem sterownika dbutil_2_3.sys, lub
 2. Po usunięciu sterownika zostanie uruchomione problematyczne narzędzie do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego,
sterownik dbutil_2_3.sys może zostać ponownie wprowadzony do systemu.
Aby temu zapobiec lub naprawić: w pierwszej kolejności upewnić się, że zaktualizowano wszystkie produkty, których dotyczy problem, wymienione w kroku 2.2.1 (odpowiednio) poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088, a następnie wykonać krok 2.2.2 (nawet jeśli sterownik dbutil_2_3.sys został wcześniej usunięty).

Pytanie: Po zastosowaniu jednej z opcji z kroku 2.2.2 poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088 nie mogę usunąć sterownika dbutil_2_3.sys. Co mam zrobić?
Odpowiedź: Jeśli:
 1. Nie zaktualizowano wszystkich produktów, których dotyczy problem, wymienionych w kroku 2.2.1 sekcji „Czynności naprawcze” przed usunięciem sterownika dbutil_2_3.sys, lub
 2. Po usunięciu sterownika zostało uruchomione problematyczne narzędzie do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego,
sterownik dbutil_2_3.sys może być używany i zablokowany przez system operacyjny, uniemożliwiając jego usunięcie.
Aby rozwiązać ten problem: najpierw należy zaktualizować wszystkie produkty, których dotyczy problem, wymienione w kroku 2.2.1 (odpowiednio) Poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088, a następnie wykonać krok 2.2.2 (nawet jeśli sterownik dbutil_2_3.sys został wcześniej usunięty).

Pytanie: Czy uruchomienie programu narzędziowego „Aktualizacja poradnika bezpieczeństwa Dell — DSA-2021-088” lub wykonanie ręcznego usunięcia spowoduje usunięcie naprawionej wersji sterownika z systemu?
Odpowiedź: Nie, naprawiony sterownik posiada nową nazwę pliku DBUtilDrv2.sys, aby odróżnić go od podatnego sterownika dbutil_2_3.sys, i problem nie będzie go dotyczył.

Pytanie: Czy uruchomienie programu narzędziowego „Aktualizacja poradnika bezpieczeństwa Dell — DSA-2021-088” spowoduje zainstalowanie naprawionego sterownika?
Odpowiedź: Nie. Naprawiona wersja sterownika zostanie zainstalowana w systemie podczas kolejnego zastosowania poprawionej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS, Thunderbolt, TPM lub stacji dokującej. Można także uruchomić poprawioną wersję programu Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent, Dell Platform Tags, narzędzia Dell BIOS Flash lub SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy).

Pytanie: W jaki sposób otrzymam naprawioną wersję sterownika?
Odpowiedź: Naprawiona wersja sterownika (DBUtilDrv2.sys) zostanie zainstalowana w systemie podczas kolejnego zastosowania poprawionej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS, Thunderbolt, TPM lub stacji dokującej. Można także uruchomić poprawioną wersję programu Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent, Dell Platform Tags, narzędzia Dell BIOS Flash lub SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy).

Pytanie: Czy można ręcznie usunąć sterownik dbutil_2_3.sys?
Odpowiedź: Tak, wykonaj kroki 2.2.1 (jeśli dotyczy) i 2.2.2, opcja C Poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088.

Pytanie: Jeśli zechcę samodzielnie usunąć sterownik dbutil_2_3.sys, skąd mam wiedzieć, że został usunięty odpowiedni plik?
Odpowiedź: Użyj poniższych wartości sum kontrolnych SHA-256, aby potwierdzić, że usuwasz poprawny plik:
 • dbutil_2_3.sys (w przypadku 64-bitowej wersji Windows): 0296E2CE999E67C76352613A718E11516FE1B0EFC3FFDB8918FC999DD76A73A5
 • dbutil_2_3.sys (w przypadku 32-bitowej wersji Windows): 87E38E7AEAAAA96EFE1A74F59FCA8371DE93544B7AF22862EB0E574CEC49C7C3
Pytanie: Czy usunięcie sterownika dbutil_2_3.sys spowoduje problemy ze współdziałaniem innego sprzętu lub oprogramowania?
Odpowiedź: Nie, sterownik dbutil_2_3.sys to sterownik narzędziowy używany w pakietach narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, w programach Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent lub oprogramowaniu Dell Platform Tags, narzędziu Dell BIOS Flash lub Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy) w celu aktualizacji sterowników, systemu BIOS i oprogramowania wewnętrznego komputera. Nie jest używany przez inny sprzęt lub oprogramowanie.
  
Pytanie: Jestem klientem korporacyjnym, co mam zrobić?
Odpowiedź: Wykonaj czynności naprawcze wymienione w sekcji „2. Czynności naprawcze” Poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088. Rozumiemy, że istnieją różne konfiguracje infrastruktury oraz scenariusze o różnych poziomach złożoności. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy skontaktuj się ze swoim opiekunem konta Dell i/lub przedstawicielem serwisu.

Poniższe kroki ilustrują jeden ze sposobów, w jaki klient korporacyjny może wdrożyć narzędzie Aktualizacja poradnika bezpieczeństwa Dell - DSA-2021-088 w swoim środowisku, aby wykonać krok 2.2.2 w celu usunięcia sterownika dbutil_2_3.sys z wielu systemów.
 1. Wykonaj następujące czynności kontrolne przed wdrożeniem.
 • Zaktualizuj produkty, których dotyczy problem, wdrożone w Twoim przedsiębiorstwie. Patrz „2. Czynności naprawcze” w poradniku bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088 w celu aktualizacji oprogramowania Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent, Dell Platform Tags, narzędzia Dell BIOS Flash lub SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy).
Uwaga: Ten krok poprzedzający wdrożenie zapobiega zablokowaniu instancji pliku dbutil_2_3.sys podczas działania aktualizacji poradnika bezpieczeństwa Dell — DSA-2021-088 lub ich ponownemu wprowadzeniu po uruchomieniu narzędzia.
 1. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys ze środowiska za pomocą elementu konfiguracji (CI) programu Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM).
 • Skonfiguruj CI, aby uruchomić skrypt PowerShell.
  • Czynniki takie jak rozmiar/wykorzystanie dysku lub typ dysku mogą spowodować, że skanowanie całego dysku spowoduje przekroczenia limitu czasu lub błędy. Należy przeskanować przynajmniej następujące katalogi, w których zazwyczaj przechowywane są pliki. W przypadku wybrania tego toku postępowania należy zaktualizować odpowiednie zmienne, na przykład „%windir%\temp” i „%localappdata%\temp”.
  • W skrypcie programu PowerShell podaj wartości sumy kontrolnej SHA-256 w celu sprawdzenia pliku do usunięcia: „0296E2CE999E67C76352613A718E11516FE1B0EFC3FFDB8918FC999DD76A73A5” i „87E38E7AEAAAA96EFE1A74F59FCA8371DE93544B7AF22862EB0E574CEC49C7C3”.
 • Po utworzeniu CI za pomocą skryptu PowerShell tworzona jest linia bazowa konfiguracji, która jest wdrażana w kolekcji „wszystkie systemy”. W zależności od konfiguracji MECM może być konieczne oddzielne wdrożenie, w zależności od takich czynników jak inna obudowa komputera, modele, itp.
 • Skonfiguruj „kolekcje”, aby zarejestrować pomyślne ukończenie. Można na przykład utworzyć kolekcję „Zgodne” dla systemów, w których nie zwrócono kodu błędu lub nie wykryto pliku, a także kolekcję „Niezgodne” dla systemów, w których zwrócono kod błędu.
 • Po uruchomieniu CI należy przejrzeć kolekcję niezgodnych. Można znaleźć następujące wystąpienia:
  • Systemy ze starszą wersją produktów, których dotyczy problem, wymienionych powyżej
  • Systemy wymagające ponownego uruchomienia
  • Systemy, w których nie można wykonać CI z powodu przekroczenia limitu czasu
 • Wybierz metodę wdrażania „Wymagane” (lub „Dostępne”), aby uczynić ją obowiązkową.
Kod wyjścia MSI Opis Kod błędu
0 Czynność została wykonana pomyślnie. ERROR_SUCCESS
1603 Błąd krytyczny podczas instalacji. ERROR_INSTALL_FAILURE
3010 Aby zakończyć instalację, należy ponownie uruchomić komputer. Nie obejmuje to instalacji, w których uruchomiona jest akcja ForceReboot. Ten kod błędu jest niedostępny w instalatorze systemu Windows w wersji 1.0. ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED

Pytanie: W jaki sposób narzędzie Dell BIOS Flash, którego dotyczy problem, różni się od narzędzi aktualizacji BIOS firmy Dell, których dotyczy problem?
Odpowiedź: Narzędzia aktualizacji systemu BIOS firmy Dell zawierają określoną aktualizację systemu BIOS dla danej platformy, a także stosują tę aktualizację dla tej platformy. Narzędzie Dell BIOS Flash jest używane przez przedsiębiorstwa wyłącznie do stosowania aktualizacji BIOS, ale nie zawiera konkretnej aktualizacji BIOS. Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy Narzędzie do instalacji systemu BIOS

Pytanie: Używam obsługiwanej platformy i planuję aktualizację sterownika, systemu BIOS lub oprogramowania wewnętrznego komputera. Jednak nie ma jeszcze zaktualizowanego pakietu zawierającego skorygowany sterownik dbutil dla mojej kombinacji platformy i systemu operacyjnego lub muszę zastosować pakiet nieskorygowany. Co mam robić?
Odpowiedź: Po zaktualizowaniu systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, oprogramowania wewnętrznego TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej za pomocą pakietu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego zawierającego lukę, należy niezwłocznie wykonać krok 2.2 z poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu. Czynność tę należy wykonać nawet wtedy, gdy wcześniej wykonano ten krok.

Pytanie: Używam platformy, która osiągnęła koniec żywotności i planuję aktualizację sterownika, systemu BIOS lub oprogramowania wewnętrznego mojego systemu; jednak nie ma zaktualizowanego pakietu zawierającego skorygowany sterownik dbutil. Co mam robić?
Odpowiedź: Po zaktualizowaniu systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, oprogramowania wewnętrznego TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej za pomocą pakietu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego zawierającego lukę, należy niezwłocznie wykonać krok 2.2 z poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu. Czynność tę należy wykonać nawet wtedy, gdy wcześniej wykonano ten krok.

Pytanie: Czy istnieje inny sposób aktualizacji systemu BIOS bez narażania się na zagrożony sterownik dbutil_2_3.sys?
Odpowiedź: Tak, aktualizacje systemu BIOS można inicjować za pomocą menu jednorazowego rozruchu pod klawiszem F12. Większość komputerów Dell wyprodukowanych po 2012 roku ma tę funkcję, co można potwierdzić, uruchamiając komputer i wyświetlając menu jednorazowego rozruchu pod klawiszem F12. Jeśli na liście opcji rozruchu znajduje się pozycja „BIOS FLASH UPDATE”, oznacza to, że komputer Dell obsługuje tę metodę aktualizacji systemu BIOS za pomocą menu jednorazowego rozruchu. Szczegółowe kroki opisano w tym dokumencie pomocy: Aktualizowanie systemu BIOS z menu jednorazowego rozruchu pod klawiszem F12.
  
Pytanie: Czy firma Dell odnotowała przypadki wykorzystania tej luki??
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji, że ta luka w zabezpieczeniach jest wykorzystywana przez złośliwe podmioty, chociaż wiemy, że kod wykorzystujący tę lukę jest już dostępny.

Pytanie: Czy złośliwy podmiot może wykorzystać tę lukę?
Odpowiedź: Złośliwy podmiot musiałby najpierw uzyskać dostęp do Twojego komputera, na przykład poprzez wyłudzenie informacji, złośliwe oprogramowanie lub udzielenie przez użytkownika zdalnego dostępu. Aby chronić się przed złośliwymi podmiotami, nigdy nie wyrażaj zgody na zdalne sterowanie Twoim komputerem przez jakąkolwiek niepożądaną osobę (kontaktującą się z Tobą na przykład przez pocztę e-mail lub telefon) w celu rozwiązania problemu.
Firma Dell nie odnotowała dotychczas przypadków wykorzystania tej luki przez złośliwe podmioty, chociaż wiemy, że kod wykorzystujący tę lukę jest już dostępny.

Pytanie: Czy mój system jest zawsze zagrożony, gdy w systemie znajduje się zagrożony sterownik dbutil_2_3.sys?
Odpowiedź: Nie, najpierw sterownik dbutil_2_3.sys musi zostać załadowany do pamięci, gdy administrator uruchomi jeden z pakietów narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, program Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update, Dell System Inventory Agent, Dell Platform Tags, narzędzie Dell BIOS Flash lub Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy). Gdy sterownik dbutil_2_3.sys zostanie usunięty z pamięci po ponownym uruchomieniu lub usunięty z komputera, luka w zabezpieczeniach nie stanowi już zagrożenia.

Pytanie: Czy tę lukę można wykorzystać zdalnie?
Odpowiedź: Nie, ta luka w zabezpieczeniach nie może zostać wykorzystana zdalnie. Złośliwy podmiot musi najpierw uzyskać (lokalny) uwierzytelniony dostęp do Twojego urządzenia.

Pytanie: Czy ten sterownik dbutil_2_3.sys jest wstępnie załadowany do systemu?
Odpowiedź: Nie, komputery Dell nie są dostarczane z fabrycznie zainstalowanym sterownikiem dbutil_2_3.sys, a programy Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update czy też Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy) nie ładują wstępnie sterownika dbutil_2_3.sys. Sterownik dbutil_2_3.sys jest instalowany i ładowany na żądanie poprzez zainicjowanie procedury aktualizacji, a następnie jest usuwany z pamięci po ponownym uruchomieniu systemu.
Uwaga: Po zainstalowaniu podatnego na atak pliku sterownika dbutil_2_3.sys pozostaje on w systemie nawet po usunięciu sterownika z pamięci.

Pytanie: Czy firma Dell naprawiła ten problem w przypadku wszystkich nowych komputerów wysyłanych z fabryki?
Odpowiedź: Tak, z wyjątkiem systemów dostarczanych z usługą Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update lub Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy). Systemy te zostaną automatycznie zaktualizowane przy pierwszym uruchomieniu Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update i Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy). Szczegółowe informacje można znaleźć w kroku 2 punktu „Czynności naprawcze” poradnika bezpieczeństwa Dell DSA-2021-088.

Pytanie: Czy jest to luka występująca tylko w firmie Dell?
Odpowiedź: Tak, ta konkretna luka dotyczy sterownika specyficznego dla firmy Dell (dbutil_2_3.sys)

Pytanie: Czy dane na moim komputerze Dell zostały naruszone z powodu zgłoszonej luki?
Odpowiedź: Nie. Aby narazić się na skutki tej luki, złośliwy podmiot musiałby uzyskać dostęp do komputera, na przykład poprzez wyłudzenie informacji, złośliwe oprogramowanie lub zdalny dostęp do systemu.
Nie mamy żadnych informacji, aby jak dotąd ta luka została wykorzystana przez złośliwe podmioty, chociaż wiemy, że kod wykorzystujący tę lukę jest już dostępny.
Przypominamy, że aby chronić się przed złośliwymi podmiotami:
 • Nigdy nie wyrażaj zgody na przekazanie zdalnego sterowania swoim komputerem jakiejkolwiek niepożądanej osobie (kontaktującej się z Tobą na przykład przez pocztę e-mail lub telefon) w celu rozwiązania problemu, jeśli nie skontaktowałeś(-aś) się najpierw z firmą Dell w celu uzyskania pomocy lub wsparcia.
 • Firma Dell nie będzie kontaktować się nieoczekiwanie z klientami telefonicznie, aby zażądać dostępu do komputera w związku z tą zgłoszoną luką.
 • Jeśli kontaktowałeś(-aś) się z firmą Dell w celu uzyskania wsparcia lub pomocy, NIE udostępniaj swojego komputera ani nie podawaj żadnych danych osobowych osobie dzwoniącej. Jeśli nie masz pewności co do odebranego połączenia, rozłącz się i natychmiast skontaktuj się z pomocą techniczną Dell Support

Pytanie: Co jeszcze można zrobić, aby pomóc chronić moje dane?
Odpowiedź: Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia, zawsze zachowaj czujność i skorzystaj z poniższych wskazówek, aby chronić swoje dane:

 • Należy zachować ostrożność klikając łącza lub załączniki w wiadomościach e-mail, których nie oczekujesz, lub które próbują nakłonić Cię do ich otwarcia sugerując, że istnieje problem z Twoimi kontami, zamówieniami lub innymi transakcjami, a następnie nakłonić Cię do kliknięcia łącza, które rzekomo pomoże w rozwiązaniu problemu. Może to być złośliwa osoba próbująca uzyskać dostęp do Twojego urządzenia.
 • Nigdy nie przekazuj zdalnego sterowania swoim komputerem żadnemu nieoczekiwanemu rozmówcy w celu rozwiązania problemu, nawet jeśli udaje, że dzwoni z firmy Dell lub od innego usługodawcy w imieniu firmy Dell. Jeśli prosiłeś(-aś) firmy Dell o telefon, firma Dell nie wykona nieoczekiwanych połączeń z prośbą o dostęp zdalny.
 • Nigdy nie podawaj swoich informacji finansowych żadnym nieoczekiwanie kontaktujących się z Tobą osobom, które próbują obciążyć Cię opłatą za naprawę komputera.
 • Nigdy nie płać za usługi firmy Dell ani za jakiekolwiek inne usługi pomocy technicznej za pomocą jakiegokolwiek rodzaju karty podarunkowej ani za pomocą przelewu. Firma Dell nigdy nie będzie prosić o te formy płatności.

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

26 Mai 2021

Version

3

Artikeltyp

Security KB