Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Přenesení operačního systému z disku CD/DVD na spouštěcí zařízení USB

Zusammenfassung: Tento článek je příručkou k přesunutí instalačních souborů operačního systému na jednotku USB a nastavení jednotky USB tak, aby byla zjistitelná při spuštění a bylo možné z ní instalovat na počítač Dell. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

 


Tento článek poskytuje informace o tom, jak přenést instalační soubory z instalačního disku CD/DVD operačního systému na jednotku USB a jak nastavit jednotku USB jako zjistitelnou při spuštění.


Obsah:

 1. Vytvoření spouštěcího disku USB s instalačními soubory operačního systému
 2. Vytvoření a zkopírování souborů pomocí nástrojů Diskpart a Windows Explorer

 

Vytvoření spouštěcího disku USB s instalačními soubory operačního systému

 

Spouštěcí jednotku USB lze vytvořit několika různými způsoby. Alternativní postupy naleznete v seznamu níže.

Jakmile vytvoříte spouštěcí jednotku USB, můžete z ní několika způsoby vytvořit instalační jednotku pro počítače bez jednotky CD/DVD – optické jednotky.

Celý postup můžete provést buď ručně, nebo můžete stáhnout některý z nástrojů třetích stran, které celý postup automatizují.

Provedu vás ručním postupem, jakákoli příručka automatizovaného postupu by závisela na zvoleném nástroji. Doporučuji dodržovat pokyny jednotlivých nástrojů.

SLN153692_cs__1icon Poznámka: Zajistěte, aby jednotka USB měla větší kapacitu, než instalační soubory operačního systému (OS), které budete kopírovat. Hrubým odhadem by mělo stačit 1 GB pro systém XP, 4 GB pro systém Vista/Windows 7 a 8 GB pro systém Windows 8.


Zpět na začátek


 

Vytvoření a zkopírování souborů pomocí nástrojů Diskpart a Windows Explorer

 

 1. Připravte si dostatečně velkou jednotku USB.

 2. Ujistěte se, že je prázdná. V rámci postupu instalace ji budete formátovat.

 3. Zapojte jednotku USB do slotu USB na počítači.

 4. Poznamenejte si písmeno jednotky.

 5. Přejděte do nabídky Start a otevřete příkazový řádek v části Příslušenství jako správce.

  • Provedete to kliknutím pravým tlačítkem na ikonu příkazového řádku a výběrem možnosti Spustit jako správce.

 6. Budeme spouštět sérii příkazů pomocí nástroje DiskPart. Zadejte příkaz DISKPART a stiskněte klávesu ENTER.

DISKPART>
 1. V nástroji DISKPART potřebujeme určit, který disk je jednotka USB.

  • Internímu pevnému disku je vždy přiřazeno první číslo disku, tedy 0.
  • Pokud se v počítači nacházejí další interní disky, budou jim přiřazeny následující čísla, tedy 1, 2 atd.
  • V tomto příkladu je v počítači pouze 1 interní pevný disk a jednotce USB bude přiřazeno číslo Disk1.
  • Chcete-li to zjistit, zadejte příkaz LIST DISK a stiskněte klávesu ENTERPříkaz List Disk zobrazí každý z přiřazených disků.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 93 GB 0B    
Disk 4 Online 14GB 0B    

DISKPART>
 1. Nyní spustíme sérii příkazů. Každý příkaz je zadán a je spuštěn až do svého dokončení. Až poté se zadává další příkaz. Příkazy jsou uvedeny v pořadí, ve kterém by měly být zadávány.

  1. Zadejte příkaz Select Disk 1 a stiskněte klávesu ENTER.

  2. Zadejte příkaz Clean a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Zadejte příkaz Create Partition Primary a stiskněte klávesu ENTER.

  4. Zadejte příkaz Select Partition 1 a stiskněte klávesu ENTER.

  5. Zadejte příkaz Active a stiskněte klávesu ENTER.

  6. Zadejte příkaz Format FS=NTFS a stiskněte klávesu ENTER.

   DISKPART> select disk 1

   Disk 1 is now the selected disk.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART>
  7. Zadejte příkaz Assign a stiskněte klávesu ENTER.

  8. Zadejte příkaz EXIT a stiskněte klávesu ENTER.

   DISKPART> clean

   DiskPart succeeded in cleaning the disk.

   DISKPART> create partition primary

   DiskPart succeeded in creating the specified partition.

   DISKPART> Select partition 1

   Partition 1 is now the selected partition.

   DISKPART> active

   DiskPart marked the current partition as active.

   DISKPART> Format FS=ntfs

       100 percent completed

   DiskPart successfully formatted the volume.

   DISKPART> assign

   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

   DISKPART> exit
 2. V tomto bodě je potřeba vložit disk DVD se softwarem, který chcete instalovat, do jednotky DVD. V případě instalace systému Windows zadejte do příkazového řádku následující příkazy.

  1. Zadejte příkaz D: cd boot a stiskněte klávesu ENTERKde D: je písmeno jednotky optické jednotky.

  2. Zadejte příkaz Bootsect.exe /nt60 E: a stiskněte klávesu ENTER.

   C:\>D: cd boot

   D:/boot>bootsect.exe /nt60 e:
   target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.

   E:  (\\?\Volume{ec34ce1d-11e0-a841-001c26e71218})

           Successfully updated NTFS filesystem bootcode.

   Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

   D:\boot>
 3. Nyní jednoduše pomocí nástroje Windows Explorer přejděte do instalačního disku DVD a zkopírujte VŠECHNY soubory na jednotku USB. Po dokončení kopírování budete mít k dispozici jednotku USB, ze které lze instalovat operační systém.

SLN153692_cs__1icon Poznámka: Chcete-li počítač Dell spustit z jednotky USB, stiskněte rychle klávesu F12 během zobrazení obrazovky s logem Dell. Zobrazí se jednorázová spouštěcí nabídka, pomocí kurzoru/kláves se ŠIPKAMI přejděte na možnost „Boot from USB Drive“ a stiskněte klávesu ENTER.


Zpět na začátek


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

30 März 2021

Version

5

Artikeltyp

Solution