Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Windows 10: jak zálohovat a obnovit ovladače v počítačích Dell

Zusammenfassung: Tento článek popisuje návod, jak pomocí nástroje DISM. exe vytvořit záložní složku pro ovladače na počítači Dell pomocí operačního systému Windows 10.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome


Následující článek je návod k zálohování a obnovení ovladačů na počítači Dell pomocí nástroje DISM (nasazení a správa bitových kopií) v operačním systému Windows 10.


 

Přečtěte si, jak zálohovat a obnovit ovladače pomocí nástroje DISM.

 

Operační systémy Windows jsou nejběžnější operační systém používaný na počítačích Dell. Váš počítač potřebuje ovladače pro použití hardwarových a softwarových aplikací. Stahování a instalace každého ovladače je však zdlouhavá, časově náročná úloha. Proto vám pomůžeme Ukázat, jak používat nástroj DISM. exe k zálohování a obnovení ovladačů v systému Windows 10.

SLN311236_cs__1icon Poznámka: DISM. exe – obsluha a správa bitových kopií je nástroj příkazového řádku. Lze jej použít pro servis a přípravu bitových kopií systému Windows a nastavení systému Windows. Nástroj DISM lze použít k poskytování služby bitové kopie systému Windows (WIM) nebo virtuálního pevného disku (. VHD nebo. vhdx).
 
SLN311236_cs__1icon Poznámka: Tato příručka předpokládá, že máte k dispozici počítač Dell se systémem Windows 10 a všechny ovladače Dell jsou nainstalovány a funkční. Společnost Dell dodává všechny své ovladače na stránkách podpory společnosti Dell. Návod k instalaci ovladačů naleznete na následujícím odkazu:
 


Zpět nahoru


 

Návod k vytvoření podrobného postupu

 

Zálohování ovladačů

 1. Prvním krokem je otevření výzvy příkazového řádku s oprávněními správce.

  • Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start systému Windows a z nabídky, která se zobrazí, vyberte možnost CMD Prompt (s administrátorem) nebo Windows PowerShell (se správcem).

 2. Vytvořte adresář, do kterého chcete zazálohovat ovladač. Zadejte následující příkaz a poté zadržte klávesu ENTER:

  md C:\X (Where X is the folder name you chose.)
 3. Zadejte následující příkaz a poté zadržte klávesu ENTER:

  dism /online /export-driver /destination:C:\X (Where X is the folder name you created.)
 4. Pomocí nástroje Průzkumníka Windows přejděte do složky, kterou jste vytvořili, a zobrazte všechny ovladače, které jste do složky exportovali.

Obnovení ovladačů

 1. Otevření nástroje pro správu zařízení

  • Klikněte na tlačítko Start systému Windows a zadejte příkaz Správce zařízení a vyberte nástroj, který se zobrazí v nabídce.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný neznámý ovladač a v zobrazené nabídce vyberte možnost aktualizovat software ovladače .

 3. Vyberte možnost Procházet tento počítač a vyberte adresář, který jste vytvořili v předchozí příručce.

 4. Vyberte možnost Další a počítač vyhledá a nainstaluje příslušný ovladač z těch v adresáři, který jste vytvořili.

 5. Opakujte kroky 2-4 pro případné další neznámé ovladače nebo zařízení.


Zpět nahoru


Artikeleigenschaften


Letztes Veröffentlichungsdatum

21 Feb 2021

Version

4

Artikeltyp

Solution