Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Windows 10: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie sterowników na komputerach Dell

Zusammenfassung: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu tworzenia folderu kopii zapasowych na Windows 10 komputerze z systemem operacyjnym Dell przy użyciu programu DISM. exe.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome


Poniższy artykuł zawiera wskazówki dotyczące tworzenia kopii zapasowych i przywracania sterowników na komputerze Dell przy użyciu narzędzia DISM (narzędzie do zarządzania obrazami wdrożeniowymi) w systemie operacyjnym Windows 10.


 

Informacje na temat tworzenia i przywracania kopii zapasowych sterowników przy użyciu narzędzia DISM

 

Windows systemy operacyjne są najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, używanymi w komputerach Dell. KOMPUTER wymaga sterowników, aby móc korzystać z aplikacji sprzętowych i programowych. Pobieranie i Instalowanie każdego sterownika jest jednak tediousm czasochłonnym. Aby rozwiązać ten problem, zostanie wyświetlony sposób tworzenia kopii zapasowych i przywracania sterowników Windows 10 przy użyciu narzędzia DISM. exe.

SLN311236_pl__1icon Uwaga: Narzędzie DISM. exe — obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania jest narzędziem wiersza poleceń. Można go używać do serwisowania i przygotowywania Windows obrazów i Windows konfiguracji. Narzędzie DISM może być używane do obsługiwania obrazu Windows (wim) lub wirtualnego dysku twardego (VHD lub VHDX).
 
SLN311236_pl__1icon Uwaga: w tym podręczniku założono, że posiadasz komputer Dell z Windows 10 oraz wszystkie zainstalowane i działające Dell sterowniki. Dell podaje wszystkie sterowniki w witrynie pomocy technicznej Dell. W celu zainstalowania sterowników na następującym łączu można znaleźć Podręcznik:
 


Powrót do początku


 

Instrukcje krok po kroku

 

Tworzenie kopii zapasowych sterowników

 1. Pierwszym krokiem jest otwarcie monitu wiersza poleceń z uprawnieniami administratora.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows Start i wybierz polecenie CMD monit (z administratorem) lub Windows PowerShell (z administratorem) z menu, które zostanie wyświetlone.

 2. Utwórz katalog, w którym ma być utworzona kopia zapasowa sterownika. Wpisz następujące polecenie, naciskając klawisz ENTER:

  md C:\X (Where X is the folder name you chose.)
 3. Wpisz następujące polecenie, naciskając klawisz ENTER:

  dism /online /export-driver /destination:C:\X (Where X is the folder name you created.)
 4. Za pomocą narzędzia Windows Explorer przejdź do utworzonego folderu, aby wyświetlić wszystkie wyeksportowane sterowniki do folderu

Przywracanie sterowników

 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń

  • Kliknij przycisk Start Windows i wpisz Device Manager i wybierz narzędzie, kiedy pojawi się ono w menu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany nieznany sterownik i wybierz polecenie Uaktualnij oprogramowanie sterownika z menu, które zostanie wyświetlone.

 3. Wybierz opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika , a następnie wybierz katalog utworzony w poprzedniej instrukcji

 4. Wybierz przycisk Next (dalej ), aby komputer wyszukał i zainstalował odpowiedni sterownik z urządzenia w utworzonym przez siebie katalogu

 5. Powtórz kroki 2-4 dla wszelkich dodatkowych nieznanych sterowników lub urządzeń


Powrót do początku


Artikeleigenschaften


Letztes Veröffentlichungsdatum

21 Feb 2021

Version

4

Artikeltyp

Solution