Czym jest system BIOS i jak aktualizować go w komputerze firmy Dell

Zusammenfassung: W tym artykule wyjaśniono, czym jest system BIOS i jak aktualizować go w komputerze firmy Dell

Artikelinhalt


Symptome


Chcesz poznać lepiej system BIOS i dowiedzieć się, jak sprawdzać i aktualizować system BIOS w komputerze firmy Dell? Ten artykuł pokazuje, jak tego dokonać.

SLN284433_pl__1icon Uwaga: informacje dotyczące przywracania i czyszczenia systemu BIOS można znaleźć w artykule bazy wiedzy:

Spis treści:

 1. Co to jest system BIOS?
 2. Dlaczego należy aktualizować system BIOS?
 3. Sprawdzanie wersji systemu BIOS
 4. Jak zaktualizować system BIOS z systemu Windows
 5. Aktualizowanie systemu BIOS z menu jednorazowego rozruchu pod klawiszem F12
 6. Aktualizowanie BIOS w komputerach z włączoną funkcją BitLocker.
 7. Jak zaktualizować system BIOS przy użyciu pamięci flash USB
 8. Aktualizacja systemu BIOS na komputerach Dell w środowiskach Linux i Ubuntu
 9. Przydatne łącza 
 

1. Co to jest system BIOS?

Akronim BIOS oznacza Basic Input/Output System (Podstawowy system wejścia/wyjścia). Znany również jako „Konfiguracja systemu”, system BIOS jest oprogramowaniem osadzonym na małym chipie pamięci na płycie głównej komputera. Ten chip jest tak zwaną pamięcią CMOS. Pełni funkcję interfejsu między podzespołami komputera a systemem operacyjnym, umożliwiając oprogramowaniu kontrolowanie działania sprzętu.

System BIOS zawiera instrukcje, dzięki którym komputer może wykonywać podstawowe procesy, takie jak rozruch z sieci lub dysku twardego oraz napędów przy rozruchu.

System BIOS służy także do identyfikacji i konfigurowania elementów sprzętowych w komputerze. Należą do nich dysk twardy, napęd dyskietek, napęd optyczny, procesor, pamięć i urządzenia plug-and-play. Są to tak zwane informacje ESCD (Extended System Configuration Data), które są przechowywane w dodatkowej pamięci trwałej NVRAM.

Z biegiem lat technologia zmieniła się, ale ludzie ciągle używają w stosunku do systemu BIOS nazw CMOS i NVRAM, choć występują subtelne różnice. CMOS zawiera system BIOS i jego ustawienia, NVRAM zawiera ESCD, dlatego aktualizacja systemu BIOS nie spowoduje wyczyszczenia NVRAM.

Można otworzyć system BIOS lub konfigurację komputera firmy Dell, naciskając przycisk F2 podczas wyświetlania ekranu z logo firmy Dell. (Rysunek 1)

Rysunek 1: ekran ładowania systemu BIOS

SLN284433_pl__21380106337604.dellsplash

Lub naciskając przycisk F12 i wybierając opcję BIOS Setup (Konfiguracja systemu BIOS) z menu. (Rysunek 2)

Rysunek 2: menu jednorazowego rozruchu

SLN284433_pl__31380106363402.bootmen

SLN284433_pl__4icon Przestroga: należy zachować ostrożność podczas zmieniania ustawień systemu BIOS. Interfejs systemu BIOS został opracowany dla zaawansowanych użytkowników i umożliwia zmiany ustawień, które mogą uniemożliwić prawidłowe uruchomienie komputera, co grozi utratą danych.

Oto przykładowy obraz ekranu konfiguracji systemu BIOS: (Rysunek 3)

Rysunek 3: ekran systemu BIOS w komputerze OptiPlex 990

SLN284433_pl__51380106389215.BIOS

Powrót do góry


2. Dlaczego należy aktualizować system BIOS?

Firma Dell zaleca aktualizowanie systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Podobnie jak w przypadku aktualizacji systemu operacyjnego i sterowników, aktualizacja systemu BIOS zawiera usprawnienia lub zmiany, które pomagają utrzymać aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi elementami (podzespoły, oprogramowanie układowe, sterowniki i oprogramowanie), a także aktualizacje zabezpieczeń i zmiany zwiększające stabilność.

W przeciwieństwie do aktualizacji systemu Windows i programu antywirusowego, które są automatyczne, aktualizacje systemu BIOS muszą być aktualizowane ręcznie.

Firma Dell oferuje łatwy w obsłudze samodzielnie instalowany pakiet aktualizacji.

SLN284433_pl__4icon Przestroga: zawsze należy tworzyć kopię zapasową danych przed próbą aktualizacji systemu BIOS, ponieważ błąd grozi utratą danych.

Powrót do góry


3. Sprawdzanie wersji systemu BIOS

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić wersję systemu BIOS, ale najłatwiejszym jest użycie narzędzia Informacje o systemie.

Na ekranie „Metro” systemu Windows 8 i 8.1 wpisz uruchom, a następnie naciśnij przycisk Return, wpisz w polu uruchomienia msinfo32 i kliknij przycisk OK.

W systemie Windows 10 wpisz msinfo32 w narzędziu wyszukiwania i naciśnij przycisk Return

Aby wyświetlić ekran Informacje o systemie we wcześniejszych wersjach systemu Windows, należy kliknąć przycisk Start i Uruchom, wpisać w polu Uruchom msinfo32 i nacisnąć przycisk OK.

Po otwarciu okna Informacje o systemie należy upewnić się, że w lewym oknie nawigacji podświetlono Podsumowanie systemu, a następnie znaleźć pozycję Wersja/data systemu BIOS w prawym oknie podsumowania (Rysunek 4).

Rysunek 4: informacje o systemie

SLN284433_pl__71380106446187.msinfo

Można także sprawdzić wersję systemu BIOS z poziomu wiersza poleceń.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu Uruchom lub Wyszukaj wpisz cmd, a następnie kliknijcmd.exe” w wynikach wyszukiwania.

 2. Jeśli pojawi się okno funkcji kontroli dostępu użytkownika, wybierz opcję Tak

 3. W wierszu poleceń, za symbolem C:\ wpisz systeminfo i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić zainstalowaną wersję systemu BIOS (Rysunek 5)

Rysunek 5: wiersz poleceń i komenda systeminfo

SLN284433_pl__81380107234675.sysinfo

Powrót do góry


4. Jak zaktualizować system BIOS z systemu Windows

Utrzymywanie aktualności systemu BIOS jest ważne. Nowsze wersje systemu BIOS mogą zawierać usprawnienia dotyczące zgodności sprzętu, diagnostyki i zabezpieczeń oraz zwiększać stabilność.

Po stwierdzeniu, że system BIOS wymaga aktualizacji, można pobrać nowszą wersję ze strony pomocy technicznej firmy Dell www.dell.com/drivers.

Poniższy film zawiera wizualną instrukcję aktualizacji systemu BIOS.

Wideo (tylko w języku angielskim) — aktualizacja konfiguracji systemu (BIOS) (02:07)

SLN284433_pl__1icon Uwaga: podczas aktualizacji systemu BIOS w notebooku lub komputerze przenośnym bateria musi być włożona, a zasilacz sieciowy podłączony.
 1. Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Edge) i przejdź na stronę www.dell.com/support/drivers

 2. W przypadku wyświetlenia monitu „Identify your product” (Określ model produktu) wprowadź kod Service Tag produktu lub wybierz opcję „Browse for a product” (Wyszukaj produkt), aby wybrać go ręcznie.

 3. Jeśli wyświetlany system jest nieprawidłowy, kliknij opcję „View a different product” (Wyświetl inny produkt) i ponownie wprowadź kod Service Tag produktu lub wyszukaj go ręcznie.

 4. Po wybraniu właściwego systemu może być konieczne kliknięcie karty „Find it Myself” (Wyszukiwanie samodzielne), a następnie spojrzenie w dół strony, gdzie znajduje się napis „Refine your results:” (Zawęź wyniki). Wybierz z menu rozwijanego Category (Kategoria) pozycję BIOS. Spowoduje to zawężenie wyników i wyświetlenie tylko kategorii BIOS.

 5. Jeśli na liście jest więcej niż jeden plik, kliknij opcję „View details” (Pokaż szczegóły) przy najnowszej wersji systemu BIOS. Następnie kliknij przycisk „Important Information” (Ważne informacje).

SLN284433_pl__1icon Uwaga: czasami konieczne będzie zainstalowanie przejściowej wersji systemu BIOS przed aktualizacją do najnowszej wersji. Efekt ten nazywa się zależnością systemu BIOS i występuje w przypadku, gdy wymagana jest pośrednia aktualizacja przed zainstalowaniem najnowszej wersji. Informacje te znajdują się w sekcji „Important Information” (Ważne informacje). Aby znaleźć inne wersje systemu BIOS, można spróbować znaleźć wersję pliku do pobrania, używając łącz na stronie https://downloads.dell.com.
 1. Kliknij przycisk Download File (Pobierz plik), aby rozpocząć pobieranie.

 2. Zapisz plik na pulpicie.

 3.  Kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację (rysunek 6). Spowoduje to ponowne uruchomienie komputera i przeprowadzenie aktualizacji systemu BIOS.

Rysunek 6: monit o kontynuację aktualizacji pamięci Flash systemu BIOS

SLN284433_pl__111380107291365.flash

Powyższy ekran może być różny zależnie od wersji i typu systemu.

Powrót do góry


5. Aktualizowanie systemu BIOS z menu jednorazowego rozruchu pod klawiszem F12

Większość systemów firmy Dell stworzonych po 2012 roku może być aktualizowana z poziomu menu jednorazowego rozruchu pod klawiszem F12. Ten proces może być przeprowadzony przy użyciu nośnika pamięci USB sformatowanego w systemie plików FAT32 oraz pliku wykonywalnego systemu BIOS, który został pobrany z witryny pomocy technicznej firmy Dell i skopiowany do katalogu źródłowego klucza USB.

Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć w poniższym artykule:

 

Powrót do góry


6. Aktualizowanie BIOS w komputerach z włączoną funkcją BitLocker.

SLN284433_pl__4icon Przestroga: Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie zawieszona przed aktualizacją systemu BIOS, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu systemu.

Pojawi się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji, a system będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu.

Nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule bazy wiedzy:

Powrót do góry


7. Jak zaktualizować system BIOS przy użyciu pamięci flash USB

Jeśli komputer nie może uruchomić systemu Windows, ale istnieje potrzeba aktualizacji systemu BIOS, należy pobrać plik systemu BIOS przy użyciu innego komputera i zapisać go w rozruchowej pamięci flash USB.

SLN284433_pl__1icon Uwaga: należy użyć rozruchowej pamięci flash USB. Więcej informacji zawiera poniższy artykuł:
 1. Pobierz plik .exe aktualizacji systemu BIOS na inny komputer.

 2. Skopiuj plik, np. O9010A12.exe, do rozruchowej pamięci flash USB.

 3. Włóż pamięć flash USB do komputera, który wymaga aktualizacji systemu BIOS.

 4. Uruchom ponownie komputer i naciśnij przycisk F12 podczas wyświetlania ekranu powitalnego z logo firmy Dell, aby wyświetlić One Time Boot Menu (Menu jednorazowego rozruchu).

 5. Używając klawiszy strzałek, wybierz opcję USB Storage Device (Urządzenie pamięci USB) i naciśnij klawisz Return.

 6. System uruchomi wiersz Diag C:\>

 7. Uruchom plik, wpisując pełną nazwę pliku, np. O9010A12.exe, i naciskając przycisk Return.

 8. Po wczytaniu narzędzia aktualizacji systemu BIOS postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie (Rysunek 7)

Rysunek 7: ekran aktualizacji systemu DOS BIOS

SLN284433_pl__14bios_dos

Powrót do góry


8. Aktualizacja systemu BIOS na komputerach Dell w środowiskach Linux i Ubuntu

Jeżeli chcesz zaktualizować system BIOS w środowisku Linux, takim jak Ubuntu, możesz uzyskać pomoc, korzystając z łącza poniżej:

Powrót do góry


9. Przydatne łącza 

Poniższe artykuły poświęcone są tematyce związanej z systemem BIOS i zawierają informacje, które mogą okazać się przydatne w zależności od wykonywanego zadania lub potrzebnych danych.

Powrót do góry


  Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 

  Skontaktuj się z nami  

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920Weitere Informationen

Letztes Veröffentlichungsdatum

12 Mär 2021

Version

5

Artikeltyp

Solution

Diesen Artikel bewerten


Präzise
Nützlich
Leicht verständlich
War dieser Artikel hilfreich?

0/3000 Zeichen