Hva er BIOS, og hvordan kontrollere og oppdatere systemoppsettet eller BIOS på Dell-systemet

Zusammenfassung: Denne artikkelen beskriver hva system-BIOS er, og hvordan du oppdaterer BIOS på et Dell-system

Artikelinhalt


Symptome


Ønsker du å vite mer om systemets BIOS og om hvordan du kontrollerer og oppdaterer BIOS på Dell-systemet? Denne artikkelen viser deg hvordan.

SLN284433_no__1icon Merk: Hvis du vil ha informasjon om å nullstille eller fjerne systemets BIOS, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen:

Innholdsfortegnelse:

 1. Hva er systemets BIOS?
 2. Hvorfor bør du oppdatere systemets BIOS?
 3. Sjekke systemets BIOS-versjon
 4. Slik oppdaterer du systemets BIOS i Windows
 5. Flashe BIOS på oppstartsmenyen via F12 (på engelsk)
 6. Oppdatere BIOS på systemer der BitLocker er aktivert
 7. Slik oppdaterer du systemets BIOS med en USB-flashstasjon
 8. Oppdatere Dell BIOS i Linux- og Ubuntu-miljøer
 9. Nyttige koblinger 
 

1. Hva er systemets BIOS?

BIOS er et akronym som står for Basic Input Output System. BIOS, også kalt «systemoppsett», er innebygd programvare i en liten minnebrikke på datamaskinens hovedkort. Denne brikken kalles CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Den fungerer som et grensesnitt mellom datamaskinens maskinvare og operativsystem, slik at programvaren kan kontrollere maskinvaren.

BIOS inneholder instruksjoner som datamaskinen bruker til å utføre grunnleggende instruksjoner, for eksempel oppstart fra et nettverk eller en harddisk eller hvilken disk den skal starte opp fra.

BIOS brukes også til å identifisere og konfigurere maskinvarekomponenter i en datamaskin. Disse omfatter harddisken, diskettstasjonen, den optisk stasjonen, prosessoren, minnet og Plug-and-Play-enheter. Dette kalles ESCD (Extended System Configuration Data) og lagres i ikke-flyktig tilleggsminne som kalles NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Med årene har teknologien endret seg. BIOS kalles fortsatt både CMOS og NVRAM, men disse er ikke helt identiske. CMOS inneholder BIOS og tilhørende innstillinger, og NVRAM inneholder ESCD. En oppdatering av BIOS vil dermed ikke tømme NVRAM.

Du kan gå inn i systemets BIOS eller oppsettet på en Dell-PC ved å trykke på F2 i Dell-innlastingsskjermbildet. (Figur 1)

Figur 1: BIOS-innlastingsskjermbilde

SLN284433_no__21380106337604.dellsplash

Eller du kan trykke på F12 og velge BIOS Setup (BIOS-oppsett) fra menyen. (Figur 2)

Figur 2: meny for engangsoppstart

SLN284433_no__31380106363402.bootmen

SLN284433_no__4icon Forsiktig: Vær forsiktig når du endrer BIOS-innstillingene. BIOS-grensesnittet er utformet for avanserte brukere. Du kan komme til å endre en innstilling som kan hindre at datamaskinen starter riktig, og du kan potensielt miste data.

Her er et eksempel på hvordan BIOS-systemets oppsettskjermbilde ser ut: (figur 3)

Figur 3: BIOS-skjermbilde på OptiPlex 990

SLN284433_no__51380106389215.BIOS

Tilbake til toppen


2. Hvorfor bør du oppdatere systemets BIOS?

Dell anbefaler at du oppdaterer BIOS i forbindelse med planlagte oppdateringer. I likhet med operativsystem- og driverrevisjoner inneholder en BIOS-oppdatering funksjonsforbedringer eller endringer som vil bidra til å holde systemprogramvaren oppdatert og kompatibel med andre systemmoduler (maskinvare, fastvare, drivere og programvare), samt tilby sikkerhetsoppdateringer og økt stabilitet.

I motsetning til oppdateringer av Windows og antivirusprogrammer som utføres automatisk, må BIOS oppdateres manuelt.

Dell tilbyr en brukervennlig, selvinstallerende oppdateringspakke.

SLN284433_no__4icon Forsiktig: Du må alltid sikkerhetskopiere dataene dine før du prøver å oppdatere BIOS, ettersom en feil kan resultere i datatap.

Tilbake til toppen


3. Sjekke systemets BIOS-versjon

Det er flere måter du kan sjekke BIOS-versjonen på, men den enkleste er å bruke System Information (systeminformasjon).

I Metro-skjermbildet i Windows 8 og 8.1 skriver du inn Kjør, og deretter trykker du på Enter. I Kjør-boksen skriver du inn msinfo32 og klikker på OK.

I Windows 10 skriver du inn msinfo32 i Søk-feltet og trykker på Enter.

Hvis du skal vise skjermbildet Systeminformasjon i tidligere Windows-versjoner, må du klikke på Start og deretter på Kjør. I Kjør-boksen skriver du inn msinfo32 og trykker på OK.

Når vinduet Systeminformasjon åpnes, må du kontrollere at Systemsammendrag er uthevet i venstre navigasjonsvindu, og se etter BIOS-versjon / BIOS-dato i høyre sammendragsvindu (figur 4).

Figur 4: Systeminformasjon

SLN284433_no__71380106446187.msinfo

Du kan også sjekke BIOS-versjonen fra ledeteksten.

 1. Klikk på Start. I Kjør- eller Søk-boksen skriver du inn cmd, og deretter klikker du på cmd.exe i søkeresultatet.

 2. Hvis vinduet for brukertilgangskontroll vises, velger du Ja

 3. I ledetekstvinduet ved C:\-ledeteksten skriver du systeminfo og trykker på Enter. Du finner BIOS-versjonen i resultatet (figur 5)

Figur 5: Kommandolinjen systeminfo

SLN284433_no__81380107234675.sysinfo

Tilbake til toppen


4. Slik oppdaterer du systemets BIOS i Windows

Det er viktig å holde systemets BIOS oppdatert. Nyere utgivelser av BIOS kan gi forbedret maskinvarekompatibilitet, forbedret diagnostikk, sikkerhetsoppdateringer og økt stabilitet.

Når du har fastslått at du trenger en BIOS-oppdatering, kan du laste ned den nyeste versjonen fra Dell-siden for kundestøtte på www.dell.com/drivers.

Videoen nedenfor gir en visuell veiledning for oppdatering av system-BIOS.

Video (kun på engelsk) – oppdatere systemoppsettet (BIOS) (2:07)

SLN284433_no__1icon Merk: Når du oppdaterer BIOS på en bærbar PC, må batteriet være satt inn og strømadapteren tilkoblet.
 1. Åpne en nettleser (Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Edge), og gå til www.dell.com/support/drivers

 2. Hvis du får meldingen Identify your product (Identifiser produktet), kan du skrive inn service-ID-en eller velge Browse for a product (Søk etter et produkt) for å velge det manuelt.

 3. Hvis feil system vises, kan du klikke på View a different product (Vis et annet produkt) og skrive inn service-ID-en eller søke manuelt

 4. Når du har valgt riktig system, kan du klikke på fanen Find it Myself (Finne det selv). Deretter ser du lenger ned på siden, der det står Refine your results: (Begrens søket). I rullegardinmenyen Category (Kategori) velger du BIOS. Dette avgrenser resultatene slik at de bare viser BIOS-kategorien.

 5. Hvis mer enn én fil er oppført, klikker du på View details (Vis detaljer) på den nyeste versjonen av BIOS. Klikk deretter på Important Information (Viktig informasjon).

SLN284433_no__1icon Merk: I enkelte tilfeller kan det hende du må installere en mellomliggende versjon av BIOS før du oppdaterer til den nyeste versjonen. Dette kalles BIOS-avhengighet – en mellomliggende oppdatering kreves før du kan installere den nyeste versjonen. Du finner denne informasjonen i delen Important Information (Viktig informasjon). Hvis du vil finne andre BIOS-versjoner, kan du prøve å finne nedlastingen ved å lete blant koblingene på https://downloads.dell.com.
 1. Klikk på Download File (Last ned fil) for å starte nedlastingen.

 2. Lagre filen på skrivebordet.

 3.  Dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. (Figur 6) Systemet startes på nytt, og BIOS-oppdateringen utføres

Figur 6: Fortsett-melding for BIOS Flash-oppdatering

SLN284433_no__111380107291365.flash

Dette skjermbildet kan variere avhengig av versjon og systemtype.

Tilbake til toppen


5. Flashe BIOS på oppstartsmenyen via F12 (på engelsk)

De fleste Dell-systemene som er bygd etter 2012, kan oppdateres fra F12-menyen for engangsoppstart. Du kan utføre denne prosessen hvis du har en USB-nøkkel som er formatert etter FAT32-filsystemet, samt den BIOS-kjørbare filen som du lastet ned fra Dell-nettstedet for kundestøtte og kopierte til roten av USB-nøkkelen.

Se følgende artikkel hvis du vil ha mer informasjon om denne prosessen:

 

Tilbake til toppen


6. Oppdatere BIOS på systemer der BitLocker er aktivert

SLN284433_no__4icon Forsiktig: Hvis BitLocker ikke er deaktivert før du oppdaterer BIOS, vil ikke systemet gjenkjenne BitLocker-nøkkelen neste gang du starter systemet på nytt.

Du blir bedt om å angi gjenopprettingsnøkkelen for å fortsette, og systemet ber om denne ved hver omstart.

Hvis gjenopprettingsnøkkelen er ukjent, kan det medføre datatap eller at operativsystemet installeres på nytt uten at det er nødvendig.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette temaet, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen:

Tilbake til toppen


7. Slik oppdaterer du systemets BIOS med en USB-flashstasjon

Hvis systemet ikke kan lastes inn i Windows, men det fortsatt er behov for å oppdatere BIOS, kan du laste ned BIOS-filen ved hjelp av et annet system og lagre den på en oppstartbar USB-flashstasjon.

SLN284433_no__1icon Merk: Du må bruke en oppstartbar USB-flash-enhet. Du finner mer informasjon i følgende artikkel:
 1. Last ned .exe-filen for BIOS-oppdateringen til et annet system

 2. Kopier filen, for eksempel O9010A12.exe, til den oppstartbare USB-flashstasjonen.

 3. Sett inn USB-flashstasjonen i systemet som krever BIOS-oppdatering.

 4. Start systemet på nytt, og trykk på F12 når Dell-velkomstbildet vises, for å vise One Time Boot menu (Meny for engangsoppstart).

 5. Bruk piltastene for å velge USB Storage Device (USB-lagringsenhet), og trykk på Enter.

 6. Systemet startes opp på ledeteksten Diag C:\>

 7. Kjør filen ved å skrive inn det fullstendige filnavnet, for eksempel O9010A12.exe, og trykk på Enter

 8. BIOS-oppdateringsverktøyet lastes inn. Følg instruksjonene på skjermen (figur 7)

Figur 7: DOS BIOS-oppdateringsskjermbilde

SLN284433_no__14bios_dos

Tilbake til toppen


8. Oppdatere Dell BIOS i Linux- og Ubuntu-miljøer

Hvis du vil oppdatere system-BIOS i et Linux-miljø, for eksempel Ubuntu, kan du få litt hjelp ved å følge koblingen nedenfor:

Tilbake til toppen


9. Nyttige koblinger 

Følgende artikler tar for seg andre emner relatert til BIOS som kan være nyttige, avhengig av hvilken oppgave du skal utføre eller hvilken informasjon du trenger.

Tilbake til toppen


  Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk støtte.

 

  Kontakt oss  

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920Weitere Informationen

Letztes Veröffentlichungsdatum

12 Mär 2021

Version

5

Artikeltyp

Solution

Diesen Artikel bewerten


Präzise
Nützlich
Leicht verständlich
War dieser Artikel hilfreich?

0/3000 Zeichen