Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Profitieren Sie von exklusiven Prämien und Rabatten für Mitglieder
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Felsöka problem med trådlöst nätverk i Ubuntu Linux på en bärbar eller stationär Dell-dator

Zusammenfassung: Följande artikel innehåller information om hur du identifierar och löser ett problem med trådlöst nätverk på en bärbar eller stationär Dell-dator med Ubuntu Linux installerat.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

Innehållsförteckning:

 1. Felsöka ett trådlöst nätverksproblem
 2. Identifiera eventuella problem utanför den bärbara eller stationära datorn
 3. Felsökning av maskinvara
 4. Felsökning av programvara
 5. Upplösning

 

Felsöka ett trådlöst nätverksproblem

 

Den här felsökningsguiden kan hjälpa dig att lösa problem med trådlöst nätverk (Wi-Fi) för bärbara och stationära datorer med operativsystemet Ubuntu Linux.

Om din bärbara eller stationära dator har ett Windows-operativsystem installerat kan du läsa följande artikel:


Överst på sidan

Ursache

Identifiera eventuella problem utanför den bärbara eller stationära datorn

 

 1. Kan din bärbara eller stationära dator identifiera lokala Wi-Fi-nätverk, men inte ansluta till dem?

  1. Om nätverk visas och du kan ansluta till andra nätverk än ditt ska du kontakta din internetleverantör (ISP). Det kan vara problem med nätverket eller dina anslutningsinställningar.

  2. Om nätverk visas men det inte går att ansluta till något och din Wi-Fi-signalstyrka är låg fortsätter du med steg 2.

  3. Om inga nätverk visas även när du håller datorn över routern fortsätter du med steg 2.

  4. Om den ibland kan se och ansluta till tillgängliga trådlösa nätverk går du till felsökning av maskinvara.

  5. Om det inte går att identifiera det installerade Wi-Fi-kortet går du till steg 3.

 2. Kan andra enheter ansluta till Wi-Fi-nätverket?

  1. Om de kan det fortsätter du med guiden.

  2. Om de inte kan det kontaktar du din internetleverantör (ISP) för att kontrollera om det är ett allmänt nätverksproblem.

 3. Visas det installerade Wi-Fi-kortet om du startar den bärbara eller stationära datorn i BIOS (Basic Input Output Setup)?

  1. Om det identifieras fortsätter du med guiden.

  2. Om den inte identifieras går du till felsökning av maskinvara.

Obs! Tryck på F2 när skärmbilden med Dells logotyp visas och gå till de inbyggda enheterna.

Dells logotyp

 1. I BIOS kontrollerar du att den trådlösa funktionen är aktiverad och inaktiverar Wi-Fi-switchen om din bärbara eller stationära dator har en installerad. Starta operativsystemet igen och kontrollera om problemet kvarstår.

  1. Den gör det. Fortsätt med felsökningen.

  2. Wi-Fi-switchen aktiveras inte igen i BIOS. Om felet kommer tillbaka kontaktar du teknisk support för att lösa problemet. Om felet inte kommer tillbaka bör problemet vara löst.

  3. Om den inte har någon switch går du till nästa steg.


Överst på sidan


 

Felsökning av maskinvara

 

 1. Starta från Ubuntu Linux-mediet, antingen en CD eller USB, och kontrollera om problemet uppstår i det operativsystemet.

  1. Om det fungerar måste du göra en ren installation och ominstallation av drivrutiner.

  2. Om problemet är detsamma fortsätter du med nästa steg.

Obs! Tryck på F12 när skärmbilden med Dells logotyp visas och välj antingen CD- eller USB-start på alternativmenyn som visas. Välj Sedan Prova Ubuntu för att starta från mediet istället för hårddisken.

Startmeny

 1. Det bästa sättet att utesluta ett maskinvaruproblem är att byta Wi-Fi-kortet mot en annan kompatibel bärbar eller stationär dator på två sätt.

  1. Du kan byta ut Wi-Fi-kortet och:

   1. Felet följde med det ursprungliga kortet till den fungerande bärbara eller stationära datorn, och kortet från den fungerande produkten fungerar i din bärbara eller stationära dator. Kontakta teknisk support för att få hjälp med att lösa maskinvaruproblemet.

   2. Felet kvarstår på den bärbara eller stationära datorn och kortet fungerar bra i den fungerande datorn. Gå till den här guiden.

   3. Felet försvinner på båda enheterna. Det var en lös anslutning och problemet bör vara löst.

  2. Om det inte är möjligt sätter du tillbaka Wi-Fi-kortet och antennkablarna:

   1. Om situationen ändras och Wi-Fi börjar fungera är det en lös anslutning och problemet bör vara löst.

   2. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa steg.

Obs! Du kan hitta din bärbara eller stationära datorhandbok på vår supportwebbplats så länge du har ditt servicenummer eller modelltyp.


Överst på sidan


 

Felsökning av programvara

 

Obs! Koppla bort alla kabelanslutna nätverksmedia medan du utför dessa felsökningssteg.
 
Obs! Kontrollera i enhetsmenyn att flygplansläget inte är aktiverat i Wi-Fi-inställningarna.
 
 1. Kör följande felsökningssteg på den trådlösa adaptern för att bekräfta att adaptern är identifierad:

  1. Öppna terminalen CTRL + ALT + T

  2. Hämta information från adaptern och anslutningsstatusen med följande kommando:

   sudo nmcli device

   Kontrollera om utdatastatusen är ansluten. Om den gör det är kortet anslutet.

  3. Om de inte gör det kan du få mer information från adaptern med hjälp av följande kommando:

   sudo lshw -businfo
   sudo lshw -c network

  4. Du bör få ett resultat som ser ut ungefär så här:

   product: Intel8720A Wireless Network Adapter

  5. Visas den trådlösa enheten?

   1. Om den trådlösa enheten är korrekt angiven installerar du om enhetsdrivrutinerna.

   2. Den trådlösa enheten visas inte korrekt. Gå till nästa steg.

 2. Följ stegen för enhetens anslutningstyp:

  1. Om den trådlösa enheten är en intern PCI-enhet (Peripheral Component Interconnect) skriver du följande kommando:

   lspci

  2. Om den trådlösa enheten är en USB-dongel skriver du följande kommando:

   lsusb

 3. Kan du identifiera enheten i listorna som genereras?

  1. Om den trådlösa enheten nu visas korrekt under PCI eller USB installerar du om enhetsdrivrutinerna.

  2. Den trådlösa enheten är inte korrekt angiven i listan. Kontakta teknisk support.

 4. Sök efter nätverk genom att använda NetworkManager. Klicka på NetworkManager på menyraden.

 5. I listrutan visas en lista över trådlösa nätverk inom räckhåll. Välj från listan för att ansluta.

  1. Tillgängliga nätverk visas, men det går inte att ansluta till dem. Fortsätt med nästa steg.

  2. Inga nätverk hittas. Kontakta teknisk support för att lösa problemet.

 6. Att skanna från kommandoraden är ett annat alternativ. Klicka på Dash Home > Search-terminalen>. Terminalprogrammet startas och öppnar ett fönster med en prompt.

 7. Ange följande kommando i terminalen:

  sudo iwconfig

ubuntu-terminal

 1. På den bärbara eller stationära datorn visas en lista över nätverksadaptrar:

  eth0

  Inga trådlösa anslutningar

  lo

  Inga trådlösa anslutningar

  wlan0

  IEEE 802.11bgn ESSID: av/alla lägen: Hanterad åtkomstpunkt: Not-Associated Tx-Power( Inte associerad Tx-Ström): 16 dBm Sensitivity=0/3 Försök med lång gräns igen: Sju RTS-hr: av Fragment thr: av Strömhantering: av

  wlan0

  Är posten för den trådlösa adaptern

 2. Ange följande kommando i terminalen: (Där <ethX> är namnet på den trådlösa adaptern som hittades i det senaste kommandot.)

  sudo iwlist <ethX> scan

 3. Den bärbara eller stationära datorn söker efter åtkomstpunkter och returnerar en lista över de som har hittats. Utdata från genomsökningen innehåller en del användbar information. Titta efter dessa informationsdelar som kan hjälpa din felsökning.

  ESSID

  Detta är det trådlösa nätverkets namn, SSID

  Läge

  Det här är det trådlösa nätverkets åtkomstläge, hanterade=åtkomstpunktsläge

  Kvalitet

  Det här värdet anger signalens kvalitet, från 1–5

  Krypteringsnyckel

  Anger om det här nätverket kräver en krypteringsnyckel.

 4. Ange följande kommando i terminalen: (Där -c 4 betyder fyra ekoförfrågningar och 127.0.01 är loopback-adressen.)

  sudo ping -c 4 127.0.0.1

  Om det inte fungerar att använda loopback kan det vara problem med TCP/IP-stacken.

  Du kan även pinga routerns IP-adress, en extern plats med hjälp av dess IP-adress eller vanliga namn. Om den ansluter till en adress, men inte ett vanligt namn, kan det vara ett DNS-problem.


Överst på sidan

Lösung

 1. Hänvisar resultaten till ett maskinvaru- eller programvaruproblem?

  1. Om det är fel på maskinvaran kontaktar du teknisk support med felsökningen. Du har gjort det för att lösa problemet.

  2. Om maskinvaran bekräftas fungera, men problemet kvarstår? Nästa steg är att kontakta Canonicals leverantörer av Ubuntu Linux och de integrerade drivrutinerna. De kan gå igenom felsökning av programvara och drivrutiner för att lösa problemet. Deras information finns på Ubuntus communitysupportsida Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.. Det finns en gruppsupportgrupp som försöker lösa alla programvaruproblem som kvarstår.

Om du vid något tillfälle ser något som skiljer sig från vad som beskrivs kontaktar du teknisk support för ytterligare hjälp med att lösa problemet.


Överst på sidan

Weitere Informationen

 


Obs! Canonical tillhandahåller programvarusupport via följande metoder:
Dell tillhandahåller teknisk support:


Överst på sidan

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

25 Jan. 2024

Version

8

Artikeltyp

Solution