Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Windows 10: Windows 10: nowy dysk SSD niewykrywany przez narzędzie Zarządzanie dyskami

Zusammenfassung: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat nowo zainstalowanych dysków SSD (Solid State Disk), które nie są wykrywane przez narzędzie Zarządzanie dyskami w systemieWeitere Informationen

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome


 

Nowo zainstalowany SSD jest wykrywany przez system BIOS i Menedżer urządzeń, ale nie przez narzędzie Zarządzanie dyskami?

 

W przypadku niedawnego zakupu dysku SSD innego producenta lub używanego dysku, który jest rozpoznawany przez system BIOS i Menedżer urządzeń, ale nie przez narzędzie Zarządzanie dyskami, możesz wykonać następujące czynności w celu rozwiązania tego problemu.

Problem można rozwiązać przez przejście do sekcji Zarządzaj miejscami do magazynowania i usunięcie dysku z puli pamięci masowej, która przejęła dysk.

Uwaga: Uwaga: do tego rozwiązania konieczny jest system Windows 10 zainstalowany na komputerze i ze skonfigurowanymi miejscami do magazynowania przed zainstalowaniem nowego dysku SSD. Jeśli miejsca do magazynowania nie zostały skonfigurowane w komputerze, poniższa instrukcja nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą dysków twardych:
 
SLN315737_en_US__2HDD  Dodatkowe informacje o dyskach twardych i dyskach SSD na stronie pomocy technicznej.


Powrót do góry


Ursache

Nie dotyczy.

Lösung

 

Instrukcja usuwania dysku z puli pamięci masowej systemu Windows 10

 

SLN315737_en_US__3Manage_Storage_Spaces

(Rys. 1 Zarządzaj miejscami do magazynowania)

Po utworzeniu puli w systemie Windows 10 lub zaktualizowaniu istniejącej puli można usunąć z niej dysk. Dane przechowywane na tym dysku zostaną przeniesione na inne dyski w tej puli, a napędu będzie można używać do innych celów:

 1. Otwórz menu startowe i wpisz „miejsca do magazynowania”, a następnie wybierz z wyświetlonej listy wyników pozycję Miejsca do magazynowania

 2. Wybierz opcję Zmień ustawienia > Dyski fizyczne, aby wyświetlić wszystkie dyski znajdujące się aktualnie w puli

 3. Odszukaj dysk, który ma zostać usunięty z puli

 4. Wybierz opcję Przygotuj do usunięcia > Przygotuj do usunięcia. Pozostaw komputer podłączony do momentu, gdy dysk będzie gotowy do usunięcia

 5. Jeśli komputer cały czas przechodzi w tryb uśpienia, możesz temu zapobiec, wpisując frazę Zasilanie i uśpienie w menu Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zasilania i uśpienia. Zmień ustawienie opcji Przy zasilaniu z sieci komputer przechodzi w stan uśpienia po na Nigdy

 6. Gdy wyświetli się informacja, że dysk jest gotowy do usunięcia, wybierz opcję Usuń > Usuń dysk. Teraz możesz przejść do konsoli Zarządzanie dyskami i sprawdzić, czy dysk jest wykrywany przez komputer.

 7. Jeśli dysk nadal nie jest wykrywany, konieczne może być usunięcie puli pamięci

Uwaga: Uwaga: jeśli dysk był zamontowany przez jakiś czas, podczas próby przygotowania dysku do usunięcia możesz napotkać problemy. Potrzebna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca w puli do przechowania wszystkich danych z dysku, który ma zostać usunięty. Możesz dodać nowy dysk do puli o takim samym rozmiarze co dysk, który ma zostać usunięty, a następnie spróbować ponownie. Więcej informacji na temat Miejsc do magazynowania można znaleźć, klikając poniższe łącze do stron pomocy technicznej firmy Microsoft:


Powrót do góry


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

12 Jul 2021

Version

4

Artikeltyp

Solution