Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Manual för användning och felsökning av styrplatta

Summary: Läs informationen om hur du löser problem, inklusive problem med att pekaren rör sig oberäkneligt eller inte rör sig, samt hur du avaktivera eller aktiverar pekplattan (kallas eventuellt för musmatta). ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Obs! Om inga drivrutiner visas för styrplattan på vår webbplats för Windows 10 eller 8 (8.1) innebär det att Microsoft tillhandahåller drivrutinerna. I det här fallet har Dell inga drivrutiner för styrplattan som kan tillhandahålla dig. Windows Update installerar alla nya drivrutiner när de är tillgängliga. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Använda precisionsstyrplattans funktioner i Windows 8 (8.1) och 10.

Testa pekplattan i ePSA

Längd: 00:39
Undertext: Endast på engelska


Cause

Om pekplattan inte fungerar som den ska läser du det avsnitt som kan utökas nedan som bäst stämmer överens med dina problem och följer anvisningarna.

Om du har problem med pekskärmen på den bärbara datorn eller surfplattan i Windows 7, 8 (8.1) och 10 läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Så här felsöker du problem med pekskärmen eller pekskärmen. 


Föreslagna snabbåtgärder:

 1. Kontrollera att pekplattan är påslagen. Mer information finns i dells kunskapsbank i artikeln Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Notebook (inaktivera eller aktivera styrplattan på en bärbar Dell-dator)     
 2. Kontrollera att det inte finns smuts, fett, vätska eller mat på pekplattan eller ditt finger (det måste vara god kontakt mellan pekplattan och ditt finger för att pekplattan ska fungera som den ska).
 3. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn.
  Obs! Vidrör inte pekplattan förrän datorn har startats, eftersom den genomgår en kalibreringsprocess under start.

 
 1. Kontrollera att det inte finns smuts, fett, vätska eller mat på pekplattan eller ditt finger (det måste vara god kontakt mellan pekplattan och ditt finger för att pekplattan ska fungera som den ska).  
  OBS! Om pekplattan är förvrängd och inte fungerar som den ska läser du följande artikel i Dells kunskapsbank: Information och vägledning om svullet batteri.

 2. Kontrollera att pekplattan är påslagen. Mer information finns i dells kunskapsbank i artikeln Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Notebook (inaktivera eller aktivera styrplattan på en bärbar Dell-dator) 
 3. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn med hjälp av en trådbunden USB-mus (om sådana finns) eller en Bluetooth-mus om den redan är installerad. Om så inte är fallet håller du strömbrytaren intryckt i minst 15 sekunder för att stänga av datorn(du förlorar alla data som inte har sparats).  
 4. Koppla bort allt utom strömkabeln, inklusive följande:
  • Högtalare.
  • Skrivare.
  • Skannrar.
  • USB-enheter.
  • Usb-flashminne eller andra externa lagringsenheter.
  • Extern bildskärm.
  • Externt tangentbord.
  • Extern mus.

  Om datorn är ansluten till en dockningsstation kopplar du från den.

   
 5. Slå på datorn igen och testa styrplattan på nytt.
  Obs! Rör inte pekskärmen förrän datorn har startats, eftersom den genomgår en kalibreringsprocess under start.
   
 6. Om markören fungerar som den ska ansluter du en enhet åt gången och testar hur pekaren rör sig för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.  
 7. Kontrollera att drivrutinerna för BIOS och kretsuppsättning har uppdaterats till den senaste versionen.
  ANTECKNINGAR:

 8. Handrörelsefunktioner har även lagts till för pekplattans maskinvara och drivrutiner för vissa bärbara datorer och surfplattor med tangentbord. Några av de här funktionerna är bläddra med två eller tre fingrar, zooma med nyprörelse, cirkelzooma, rotera och dra med fingret. De nya funktionerna kan vara det som orsakar att markören rör sig ojämnt, eftersom de flesta av funktionerna är påslagna som standard. Du kan avaktivera eller ändra sättet som funktionerna fungerar på i egenskaperna för drivrutinerna till pekplattan.  

  Det här avsnittet omfattar det Microsoft Windows-operativsystem (operativsystem) som är installerat på datorn; välj flikarna nedan för att ta reda på mer information.

   

  1. I sökrutan skriver du main.cpl.  
  2. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
  3. Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad.
   Obs!

   Om fliken Dell Touchpad inte finns i listan betyder det en av två saker:

   • Verktyget är inte installerat. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (Vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer) för mer information om hur du hämtar drivrutiner. Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   • Din nyare dator har en Dell-precisionspekplatta. För att ta reda på om datorn har en Dell-precisionspekplatta kan du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: How to Use the Precision Touchpad Features in Windows 8(8.1) and 10 and see "The Cursor Movement is Not Smooth (Erratic) or Does Not Move at All section for instructions on how to change the settings, when your computer does have the Dell Precision Touchpad.
    
  4. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  5. Tryck eller klicka på Gestures (beroende på vilken dator du har kanske alternativet inte finns).  
  6. Anpassa alternativen efter dina önskemål.  
  7. Tryck eller klicka på Save.  
  8. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.  
  9. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
  Obs! Mer information finns i följande artikel i Microsofts kunskapsdatabas: pekfunktion och tangentbord. Extern länk

   

  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.  
  2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
  3. Klicka eller tryck påmain.cpl i listan över program.  
  4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
   Obs!

   Om fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte finns i listan betyder det en av två saker:

   • Verktyget är inte installerat. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (Vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer) för mer information om hur du hämtar drivrutiner. Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   • Din nyare dator har en Dell-precisionspekplatta. Information om hur du ändrar inställningarna när datorn har En Dell-precisionspekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to Use the Precision Touchpad Features in Windows 8(8.1) and 10 and see "The Cursor Movement is Not Smooth (Erratic) or Does Not Move at All" (Pekaren rör sig inte smidigt eller rör sig inte alls) för instruktioner om hur du ändrar inställningarna när datorn har en Dell Precision-styrplatta.
    
  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  6. Tryck eller klicka på Gestures (beroende på vilken dator du har kanske alternativet inte finns).  
  7. Anpassa alternativen efter dina önskemål.  
  8. Tryck eller klicka på Save.  
  9. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.  
  10. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
  Obs! Mer information finns i följande video (endast på engelska).

  Styrplattan fungerar inte – Windows 8

   

  1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).  
  2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
  3. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
  4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
    
  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  6. Peka eller klicka på Gestures (beroende på datorn kan listan heta något annat eller så kanske det inte finns ett alternativ för gester).  
  7. När du har ändrat inställningarna trycker eller klickar du på Save.
  Obs! Mer information finns i följande video (endast på engelska).

  Vanliga frågor och svar om Dell-styrplattor – Windows 7

   

  1. Klicka på Start  
  2. I sökrutan skriver du Mouse.  
  3. Klicka på Mus.  
  4. Klicka på fliken Dell Touchpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
    
  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  6. Klicka på Scrolling and Zoom Settings.  
  7. När du har ändrat inställningarna klickar du på OK.

 9. Om styrplattan fortfarande inte fungerar efter att du har gått vidare erbjuder Dell ett verktyg som kontrollerar tillståndet på datorns maskinvara och programvara, som kallas SupportAssist.

  SupportAssist är nu förinstallerad på de flesta av alla nya Dell-datorer som körs med Windows operativsystem och kan hittas genom att:

  1. Trycka eller klicka på knappen Start.
  2. Bläddra tills du ser Dell-mappen.
  3. Tryck eller klicka på Dell-mappen.
  4. Tryck eller klicka på SupportAssist.
   Obs! Om den inte är förinstallerad finns installationsanvisningar på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor.
  5. Tryck eller klicka på Hardware Checkup (kontroll av maskinvara).
  6. Tryck eller klicka på Scan a Specific Device (skanna en viss enhet).
  7. Bläddra nedåt tills du ser posten Mouse (mus) i listan.
   Obs! Beroende på din specifika maskinvarukonfiguration kan det finnas mer än en post för musen. Hovra med pekaren över posterna så visas en beskrivning, antingen:
   • HID-kompatibel mus

    När det är den enda posten betyder det en av två saker:

    • Drivrutinerna för pekplattan är inte installerade och den identifieras som en vanlig mus. Du kan testa grundläggande funktioner som musklick och pekarrörelser. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
    • Den nyare datorn har en Dell-precisionspekplatta och den identifieras som en vanlig mus. Du kan testa grundläggande funktioner som musklick och pekarrörelser. Information om hur du tar reda på om datorn har en Dell-precisionspekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Använda precisionspekplattans funktioner i Windows 8 (8.1) och 10.
   • Dell-pekplatta
  8. Tryck eller klicka på önskad enhet och följ instruktionerna.
   Obs! Om det finns mer än en post för en mus innebär det att du troligen har en extra mus ansluten till datorn. Du kan testa dem individuellt om du vill.
 1. Kontrollera att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Vad är BIOS och hur hämtar och installerar jag den senaste BIOS-versionen?

Välj den flik nedan som matchar det operativsystem som är installerat på datorn. Följ anvisningarna för att säkerställa att inställningarna är korrekta för att förhindra att pekaren rör sig oberäkneligt när du skriver.

 

 1. I sökrutan skriver du main.cpl.  
 2. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
 3. Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad.
  Obs!

  Om fliken Dell Touchpad inte finns i listan betyder det en av två saker:

  • Verktyget är inte installerat. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (Vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer) för mer information om hur du hämtar drivrutiner. Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter. Du kan även prova:
   1. Öppna Start-menyn
   2. Gå till Inställningar
   3. Gå till Enheter
   4. Klicka på Mus
   5. Klicka på Fler musalternativ
   6. I fönstret Egenskaper för mus öppnar du fliken Pekaralternativ
   7. Markera Hide pointer while typing (Dölj muspekaren när du skriver)
  • Din nyare dator har en Dell-precisionspekplatta. Information om hur du ändrar inställningarna när datorn har En Dell-precisionspekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to Use the Dell Precision Touchpad Features in Windows 8 (8.1) and 10" (Dell-precisionspekplattans funktioner i Windows 8(8.1) och 10) och i avsnittet "Pekaren rör sig oberäkneligt när du skriver på den bärbara datorns tangentbord" finns anvisningar om hur du ändrar inställningarna när datorn har en Dell-precisionspekplatta.
   
 4. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
 5. Tryck eller klicka på Sensitivity.  
 6. Se till att det finns en bockmarkering i rutan Turn On (slå på) till höger om Touch Guard (tryckskydd).  
 7. Flytta cirkeln under Touch Guard hela vägen till höger (detta kan alltid justeras tillbaka om inställningen är för hög).  
 8. Tryck eller klicka på Save.  
 9. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.  
 10. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
Obs! Mer information finns i följande artikel i Microsofts kunskapsdatabas: pekfunktion och tangentbord. Extern länk

 

 1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.  
 2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
 3. Klicka eller tryck påmain.cpl i listan över program.  
 4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
  Obs!

  Om fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte finns i listan betyder det en av två saker:

   
 5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
 6. Tryck eller klicka på Sensitivity.  
 7. Se till att det finns en bockmarkering i rutan Turn On (slå på) till höger om Touch Guard (tryckskydd).  
 8. Flytta cirkeln under Touch Guard hela vägen till höger (detta kan alltid justeras tillbaka om inställningen är för hög).  
 9. Tryck eller klicka på Save.  
 10. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-pekplattan eller Cypress-styrplattan.  
 11. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.

 

 1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).  
 2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
 3. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
 4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
  Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   
 5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
 6. Peka eller klicka på Sensitivity (känslighet), Touchpad Settings (inställningar för pekplatta) eller Palm Rejection (avvisa handflata).  
 7. Se till att det finns en bockmarkering i rutan Slå på eller Aktivera bredvid Touch Guard, PalmCheck,TouchCheck eller Palm Rejection.  
 8. Flytta reglaget Touch Guard, Palm Check, TouchCheck eller Palm Rejection hela vägen till höger (det kan alltid återställa reglaget om inställningen är för hög).  
 9. Tryck eller klicka på Save (spara) eller OK.  
 10. Stäng verktyget för Dell-pekplattan.  
 11. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.

 

 1. Klicka på Start.  
 2. I sökrutan skriver du Mouse.  
 3. Klicka på Mus.  
 4. Klicka på fliken Dell Touchpad.
  Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   
 5. Klicka på bilden för pekplattan.  
 6. Klicka Sensitivity.  
 7. Se till att det finns en bockmarkering i rutan Turn On (slå på) till höger om Touch Guard (tryckskydd).  
 8. Flytta cirkeln under Touch Guard hela vägen till höger (detta kan alltid justeras tillbaka om inställningen är för hög).  
 9. Klicka på Spara.  
 10. Klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.  
 11. Klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
 1. Kontrollera att det inte finns smuts, fett, vätska eller mat på pekplattan eller ditt finger (det måste vara god kontakt mellan pekplattan och ditt finger för att pekplattan ska fungera som den ska).  
 2. Kontrollera att den senaste drivrutinen för pekplattan (se anteckning nedan) är installerad. Du kan behöva använda en extern USB- eller Bluetooth-mus. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How do I download and install a device driver? (Hur hämtar och installerar jag en drivrutin?)
  Kommentarer:
  • Vissa nyare bärbara datorer och surfplattor med tangentbord har en Dell-precisionspekplatta som använder en drivrutin som är inbyggd i Windows och som inte behöver hämta en drivrutin. Mer information om hur du får reda på om din bärbara dator eller surfplatta har en Dell-precisionspekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Använda precisionsstyrplattans funktioner i Windows 8 (8.1) och 10.
  • För de bärbara datorer och surfplattor som inte har en Dell-precisionspekplatta finns drivrutinerna för styrplattan i avsnittet Inmatning, som anges som Dell Touchpad/Pointing Stick, Alps - Driver eller Synaptics - Driver.

 3. Ändra inställningarna för pekplattan för att justera markörens hastighet.  

  Klicka på den flik som matchar det operativsystem som är installerat på datorn och utför stegen i det avsnittet för att ändra inställningarna.

   

  1. I sökrutan skriver du main.cpl.  
  2. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
  3. Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad.
   Obs!

   Om fliken Dell Touchpad inte finns i listan betyder det en av två saker:

   • Verktyget är inte installerat. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (Vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer) för mer information om hur du hämtar drivrutiner. Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   • Din nyare dator har en Dell-precisionspekplatta. Information om hur du ändrar inställningarna när datorn har en Dell Precision-styrplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Så här använder du precisionspekplattans funktioner i Windows 8 (8.1) och 10 i avsnittet Felsökning av långsam muspekare för att få anvisningar om hur du ändrar inställningarna när datorn har en Dell Precision-styrplatta.
    
  4. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  5. Tryck eller klicka på Sensitivity.  
  6. Flytta reglaget under Pointer Speed (pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.  
  7. Tryck eller klicka på Save.  
  8. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.  
  9. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.

   

  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.  
  2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
  3. Klicka eller tryck påmain.cpl i listan över program.  
  4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
   Obs!

   Om fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte finns i listan betyder det en av två saker:

    
  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  6. Tryck eller klicka på Sensitivity.  
  7. Flytta reglaget under Pointer Speed (pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.  
  8. Tryck eller klicka på Save.  
  9. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-pekplattan eller Cypress-styrplattan.  
  10. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.

   

  1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).  
  2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
  3. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
  4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.

   Kontrollera om drivrutiner för Dell-styrplattan är installerade – Windows 7

   Längd: 01:16
   Undertext: Finns på flera språk. Klicka på undertextikonen och välj önskat språk.

    
  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  6. Flytta reglaget under Pointer Speed (pekarhastighet),Touchpad Speed (styrplattashastighet) eller Trackpad Speed (styrplattashastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.
   Obs! Du kan behöva trycka eller klicka på Pekskärmsinställningar eller Styrplatta innan du ser skjutreglaget.
    
  7. Tryck eller klicka på Save (spara) eller OK.  
  8. Stäng verktyget för Dell-pekplattan.  
  9. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.

   

   

  1. Klicka på Start.  
  2. I sökrutan skriver du Mouse.  
  3. Klicka på Mus.  
  4. Klicka på fliken Dell Touchpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
    
  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
  6. Flytta reglaget under Pointer Speed (pekarhastighet) för att justera pekarens hastighet till önskad nivå.  
  7. Tryck eller klicka på Save (spara).

 4. Stäng av datorn.  
 5. Koppla från alla enheter, inklusive de följande:
  • Högtalare.
  • Skrivare.
  • Skannrar.
  • Andra USB-enheter, inklusive externa tangentbord.
  • Usb-flashminne eller andra externa lagringsenheter.
   
 6. Slå på datorn igen och testa på nytt hur musen rör sig.
  • Om markören fungerar som den ska ansluter du en enhet åt gången och testar hur pekaren rör sig för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.
   
 7. Om styrplattan fortfarande inte fungerar efter att du har gått vidare erbjuder Dell ett verktyg som kontrollerar tillståndet på datorns maskinvara och programvara, som kallas SupportAssist.

  SupportAssist är nu förinstallerad på de flesta av alla nya Dell-datorer som körs med Windows operativsystem och kan hittas genom att:

  1. Trycka eller klicka på knappen Start.
  2. Bläddra tills du ser Dell-mappen.
  3. Tryck eller klicka på Dell-mappen.
  4. Tryck eller klicka på SupportAssist.
   Obs! Om den inte är förinstallerad finns installationsanvisningar på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor.
  5. Tryck eller klicka på Hardware Checkup (kontroll av maskinvara).
  6. Tryck eller klicka på Scan a Specific Device (skanna en viss enhet).
  7. Bläddra nedåt tills du ser posten Mouse (mus) i listan.
   Obs! Beroende på din specifika maskinvarukonfiguration kan det finnas mer än en post för musen. Hovra med pekaren över posterna så visas en beskrivning, antingen:
   • HID-kompatibel mus

    När det är den enda posten betyder det en av två saker:

    • Drivrutinerna för pekplattan är inte installerade och den identifieras som en vanlig mus. Du kan testa grundläggande funktioner som musklick och pekarrörelser. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
    • Den nyare datorn har en Dell-precisionspekplatta och den identifieras som en vanlig mus. Du kan testa grundläggande funktioner som musklick och pekarrörelser. Information om hur du tar reda på om datorn har en Dell-precisionspekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Använda precisionsstyrplattans funktioner i Windows 8 (8.1) och 10.
   • Dell-pekplatta
  8. Tryck eller klicka på önskad enhet och följ instruktionerna.
   Obs! Om det finns mer än en post för en mus innebär det att du troligen har en extra mus ansluten till datorn. Du kan testa dem individuellt om du vill.
 1. Kontrollera att det inte är något som hindrar pekplattans knappar från att röra sig. De flesta av pekplattans knappar har ett slags klickande ljud eller taktilt svar när de trycks ned hela vägen.
 2. Kontrollera att det inte finns smuts, fett, vätska eller mat på pekplattan eller ditt finger.
 3. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om du inte har någon mus eller pekskärm kanske du måste hålla ned strömbrytaren i minst 15 sekunder för att stänga av datorn och du förlorar alla data som inte har sparats.
  Obs! Rör inte pekskärmen förrän datorn har startats, eftersom den genomgår en kalibreringsprocess under start.

 4. Slå på datorn igen och testa pekplattans knapp på nytt.
  Obs! Rör inte pekskärmen förrän datorn har startats, eftersom den genomgår en kalibreringsprocess under start.

 5. Kontrollera att pekplattan är påslagen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to Disable or Enable the Notebook Touchpad . (Avaktivera eller aktivera den bärbara datorns pekplatta).
 6. Vissa bärbara datorer har en inställning för att stänga av och aktivera pekplattans knappar. Kontrollera att pekplattans knappar är påslagna.

  Välj den flik nedan som matchar det Microsoft Windows-operativsystem (operativsystem) som är installerat på datorn för att få mer information.

   

  1. I sökrutan skriver du main.cpl.
  2. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.
  3. Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (Vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer) för mer information om hur du hämtar drivrutiner. Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.

  4. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.
  5. Tryck eller klicka på Buttons (knappar).
  6. Tryck eller klicka på On/Off-knappen (på/av) för styrplattan för att slå på eller stänga av pekplattans knappar.
  7. Tryck eller klicka på Save.
  8. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.
  9. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
  Obs! Mer information finns i följande artikel i Microsofts kunskapsdatabas: pekfunktion och tangentbord. Extern länk

   

  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.
  2. I sökrutan skriver du main.cpl.
  3. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.
  4. Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (Vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer) för mer information om hur du hämtar drivrutiner. Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.

  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.
  6. Tryck eller klicka på Buttons (knappar).
  7. Tryck eller klicka på On/Off-knappen (på/av) för styrplattan för att slå på eller stänga av pekplattans knappar.
  8. Tryck eller klicka på Save.
  9. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.
  10. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
  Kommentarer:

  För mer information:

   

  1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).
  2. I sökrutan skriver du main.cpl.
  3. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.
  4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
   Obs! När fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.

  5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.
  6. Tryck eller klicka på Buttons (knappar).
  7. Tryck eller klicka på On/Off-knappen (på/av) för styrplattan för att slå på eller stänga av pekplattans knappar.
  8. Tryck eller klicka på Save.
  9. Tryck eller klicka på X i det övre högra hörnet för att stänga verktyget för Dell-styrplattan.
  10. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.
  Obs! Mer information finns i följande video (endast på engelska).

  Vanliga frågor och svar om Dell-styrplattor – Windows 7


 7. Kontrollera att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Vad är BIOS och hur hämtar och installerar jag den senaste BIOS-versionen?
 8. Om styrplattan fortfarande inte fungerar efter att du har gått vidare erbjuder Dell ett verktyg som kontrollerar tillståndet på datorns maskinvara och programvara, som kallas SupportAssist.

  SupportAssist är nu förinstallerad på de flesta av alla nya Dell-datorer som körs med Windows operativsystem och kan hittas genom att:

  1. Trycka eller klicka på knappen Start.
  2. Bläddra tills du ser Dell-mappen.
  3. Tryck eller klicka på Dell-mappen.
  4. Tryck eller klicka på SupportAssist.
   Obs! Om den inte är förinstallerad finns installationsanvisningar på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor.
  5. Tryck eller klicka på Hardware Checkup (kontroll av maskinvara).
  6. Tryck eller klicka på Scan a Specific Device (skanna en viss enhet).
  7. Bläddra nedåt tills du ser posten Mouse (mus) i listan.
   Obs! Beroende på din specifika maskinvarukonfiguration kan det finnas mer än en post för musen. Hovra med pekaren över posterna så visas en beskrivning, antingen:
   • HID-kompatibel mus

    När det är den enda posten betyder det en av två saker:

    • Drivrutinerna för pekplattan är inte installerade och den identifieras som en vanlig mus. Du kan testa grundläggande funktioner som musklick och pekarrörelser. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
    • Den nyare datorn har en Dell-precisionspekplatta och den identifieras som en vanlig mus. Du kan testa grundläggande funktioner som musklick och pekarrörelser. Information om hur du tar reda på om datorn har en Dell-precisionspekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Använda precisionsstyrplattans funktioner i Windows 8 (8.1) och 10.
   • Dell-pekplatta
  8. Tryck eller klicka på önskad enhet och följ instruktionerna.
   Obs! När det finns mer än en post för musen innebär det att du troligen har en extra mus ansluten till datorn. Du kan testa dem individuellt om du vill.

När du utför de föregående stegen och styrplattan fortfarande inte fungerar korrekt kan du använda en återställningspunkt för att ta operativsystemet till en tidpunkt då styrplattan fungerade (i Windows 10 kallas det för att uppdatera operativsystemet). Om det inte fungerar måste du installera om operativsystemet. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator.

 

Det kan finnas scenarier då funktionerna hos pekplattans knappar har ändrats av misstag, eller då du vill ändra dem.

Klicka på den flik som matchar det operativsystem som är installerat på datorn och utför stegen i det avsnittet för att ändra inställningarna.

 

 1. I sökrutan skriver du Touchpad (Pekplatta).  
 2. Tryck eller klicka på Mouse and touchpad settings (systeminställningar).  
 3. Under Select your primary button använder du listrutan för att välja om du vill att vänster eller höger knapp ska vara den primära knappen (den som du markerar med).

 

 1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.  
 2. I sökrutan skriver du Touchpad (Pekplatta).  
 3. Tryck eller klicka på Mouse and touchpad settings.  
 4. Under Select your primary button använder du listrutan för att välja om du vill att vänster eller höger knapp ska vara den primära knappen (den som du markerar med).

 

 1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).  
 2. I sökrutan skriver du main.cpl.  
 3. Tryck eller klicka påmain.cpl i listan över program.  
 4. Klicka eller tryck på fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad.
  Obs! När fliken Dell Touchpad eller Cypress Trackpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   
 5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
 6. Du kan behöva trycka eller klicka på antingen knappinställningar eller knapp innan du kommer till knappalternativen.  
 7. Med hjälp av listrutan under Left button och Right button väljer du vad du vill ska ske när vänster och höger knapp trycks in.
  Obs! Den vanliga inställningen är klicka för den vänstra knappen och snabbmeny för den högra knappen.
   
 8. Tryck eller klicka på Save (spara) eller OK.  
 9. Stäng verktyget för Dell-pekplattan.  
 10. Tryck eller klicka på OK i fönstret Egenskaper för mus.

 

 

 1. Klicka på Start.  
 2. I sökrutan skriver du Mouse.  
 3. Klicka på Mus.  
 4. Klicka på fliken Dell Touchpad.
  Obs! När fliken Dell Touchpad inte visas innebär det att verktyget inte är installerat. Mer information om hur du hämtar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor ochsvar om drivrutiner och hämtningsbara filer). Drivrutinen/verktyget för Dell-pekplattan finns under Mus, tangentbord och inmatningsenheter.
   
 5. Tryck eller klicka på bilden på styrplattan.  
 6. Klicka på Button Settings (knappinställningar).  
 7. Med hjälp av listrutan under Left button och Right button väljer du vad du vill ska ske när vänster och höger knapp trycks in.
  Obs! Den vanliga inställningen är klicka för den vänstra knappen och snabbmeny för den högra knappen.
   
 8. När du har ändrat inställningarna klickar du på OK.

Information om hur du avaktiveras eller aktiverar den bärbara datorns pekplatta finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Avaktivera eller aktivera den bärbara datorns pekplatta.

 1. Spara alla data, stäng alla öppna program och starta om datorn. Om pekplattan och tangentbordet inte svarar alls, och du inte har en extern mus, kan du behöva hålla strömknappen intryckt i minst 15 sekunder för att stänga av datorn och du förlorar alla data som inte har sparats.  
 2. Kontrollera att BIOS har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Vad är BIOS och hur hämtar och installerar jag den senaste BIOS-versionen?  
 3. Kontrollera att Windows har de senaste uppdateringarna. Mer information finns i Följande artikel i Microsofts kunskapsbank: Vanliga frågor.
 1. Kör programmet SupportAssist.
  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.  
  2. Skriv supportassist i sökrutan.
   Obs! Om SupportAssist inte finns med i listan går du till nästa steg.
    
  3. Använd upp- och nedpilarna för att välja SupportAssist (App) i listan över program och tryck sedan på Retur.  
  4. Tryck på tabbtangenten tills Starta nu markeras.
   Obs! Det kan ta upp till elva gånger att trycka på tabbtangenten för att välja Start nu.
    
  5. Programmet söker efter uppdaterade drivrutiner, söker igenom maskinvaran och optimerar datorn. Följ anvisningarna.  
  Obs! Om problemet inte lösts med stegen ovan går du vidare till nästa steg.
   
 2. Avinstallera musdrivrutinen och låt Windows installera om den.
  1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.  
  2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan.  
  3. Använd upp- och nedpilarna för att välja Enhetshanteraren(Kontrollpanelen) i listan med program och tryck sedan på Retur.  
  4. Tryck på tabbtangenten.  
  5. Använd nedåtpilen för att välja möss och andra pekdonoch använd sedan högerpilen för att expandera den.  
  6. Använd nedåtpilen för att välja den första listan för Dell Touchpad eller HID-kompatibel mus.  
  7. Håll tangenten Skift intryckt och tryck sedan på tangenten F10.
   Obs! På vissa bärbara datorer måste du hålla skifttangenten intryckt och sedan trycka på och hålla ned Fn-tangenten och sedan trycka på F10.
    
  8. Använd nedåtpilen för att välja Avinstallera enhet och tryck sedan på Retur.  
  9. Se till att Avinstallera är markerat och tryck på Retur.  
  Obs! Se nästa steg om hur du startar om datorn.
   
 3. Starta om datorn.
  1. Tryck på Windows-tangenten (Windows-knappen).  
  2. Tryck på tabbtangenten tills expanderingsikonen Knappen Expandera i Windows markeras.  
  3. Tryck på nedåtpilen tills strömikonen Strömknappen i Windows markeras.  
  4. Tryck på Retur.  
  5. Tryck på nedåtpilen tills Stäng av markeras.  
  6. Tryck på Retur. Datorn startas om.

Utför följande steg när du upplever en instabil pekplatta på XPS 17 eller XPS 15.

 1. Om du använder SupportAssist-programmet får du automatiska uppdateringar för datorn och det identifierar problem som det löser åt dig. Låt oss ta hand om den ansträngande delen av underhållet för din dator eller surfplatta från Dell. Mer information om SupportAssist finns i SupportAssist för datorer och surfplattor
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.

Se Microsoft Knowledge Base-artikeln Touchpad gestures for Windows 10 (pekplattegester för Windows 10) för information om vanliga gester som är tillgängliga.

Följande videor avser Windows 7, Windows 8 (8.1) och Windows 10.

Så här åtgärdar du en styrplatta på en bärbar Dell-dator med Windows 10

Längd: 02:32
Undertext: Finns på flera språk. Klicka på ikonen Inställningar och sedan på Undertexter/CC och klicka sedan på autotranslate (automatisk överföring) och det språk du vill använda.

USB Devices Not Working Windows 10 (USB-enheter fungerar inte i Windows 10)

Längd: 02:11
Undertext: Endast på engelska

Vanliga frågor och svar om Dell-styrplattor – Windows 7

Längd: 03:37
Undertext: Endast på engelska

Kontrollera om drivrutiner för Dell-styrplattan är installerade – Windows 7

Längd: 01:16
Undertext: Finns på flera språk. Klicka på undertextikonen och välj önskat språk.

Vanliga frågor och svar om Dell-styrplattor – Windows 8 (8.1)

Längd: 03.50
Undertext: Finns på flera språk. Klicka på undertextikonen och välj önskat språk.

Pekplattan fungerar inte – Windows 8(8.1)

Längd: 1:40
Undertext: Finns på flera språk. Klicka på undertextikonen och välj önskat språk.

Resolution

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Mobile Workstations

Last Published Date

04 Jan 2023

Version

20

Article Type

Solution