Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Pokyny pro opravu spouštěcího zavaděče EFI v GPT HDD pro operační systém Windows 7, 8, 8.1 a 10 v počítači Dell

Summary: Tento článek obsahuje pokyny k odstranění problému, při kterém se na pevném disku GPT nedaří řádně spustit bootloader EFI. Obsahuje pokyny pro různé operační systémy Windows. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Cause

Úvod

 

Většina lidí se při výskytu problémů se spouštěním v operačních systémech Windows rozhodne raději systém přeinstalovat, než aby se pokusili odstranit samotný problém se spouštěním.

Tento článek obsahuje postup opravy spouštěcího zavaděče EFI (Extensible Firmware Interface) na pevném disku GPT (GUID (Globally Unique Identifiers) Partition Table).

Tento postup bude fungovat pouze pro operační systémy nainstalované v rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) systému BIOS (Basic Input / Output System).


Zpět na začátek


Resolution

Pokyny pro opravu EFI spouštěcího zavaděče

 

Operační systémy Windows 7, 8 a 8.1 bylo možné instalovat na starším systému BIOS pomocí MBR. Nicméně operační systémy Windows 8, 8.1 a 10 byly navrženy pro instalaci v rozhraní UEFI systému BIOS pomocí spouštěcího zavaděče EFI a GPT.

Poznámka: Poznámka: Pokus o opravu kořenu pevného disku může způsobit ztrátu nezálohovaných dat na disku. Nejlepší před manipulací s diskem nebo operačním systémem je vždy zálohovat celý disk.

Se strukturou GPT souvisí řada problémů, k jejichž odstranění byl v MBR vytvořen příkaz Bootsect. Pokud však potřebujete opravit spouštěcí zavaděč EFI, postupujte podle pokynů uvedených níže:

Windows 7

Pokud máte instalační médium:

 1. Vložte médium (DVD/USB) do počítače a restartujte.

 2. Spusťte systém z média.

 3. Vyberte položku Opravit tento počítač.

 4. Vyberte operační systém a klikněte na tlačítko Další.

 5. V nabídce zvolte možnost Příkazový řádek:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   diskpart

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel disk 0

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   list vol

 6. Ověřte, zda oddíl EFI (EPS - EFI System Partition) používá systém souborů FAT32: Přiřaďte jednotce písmeno, které se ještě nepoužívá:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel vol <number of volume>

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   exit

 7. Pro opravu spouštěcího záznamu:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   bootrec /FixBoot

Pokud máte k dispozici instalační médium:

 1. Restartujte osobní počítač Dell.

 2. Než se po zapnutí počítače zobrazí úvodní obrazovka systému Windows, pohotově stiskněte klávesu <F8>.

 3. V zobrazené nabídce vyberte možnost Opravit tento počítač.

 4. V části Možnosti obnovy vyberte možnost Příkazový řádek.

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   diskpart

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel disk 0

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   list vol

 5. Ověřte, zda oddíl EFI (EPS) používá systém souborů FAT32 a přiřaďte mu písmeno jednotky, které se dosud nepoužívá.

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel vol <number of volume>

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   exit

 6. Pro opravu spouštěcího záznamu:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   bootrec /FixBoot

Windows 8 a Windows 8.1

Pokud máte instalační médium:

 1. Vložte médium (DVD/USB) do počítače a restartujte.

 2. Spusťte systém z média.

 3. Vyberte položku Opravit tento počítač.

 4. Vyberte možnost Odstranit potíže.

 5. V nabídce zvolte možnost Příkazový řádek:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   diskpart

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel disk 0

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   list vol

 6. Ověřte, zda oddíl EFI (EPS - EFI System Partition) používá systém souborů FAT32: Přiřaďte mu písmeno jednotky (přiřaďte písmeno, které se ještě nepoužívá):

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel vol <number of volume>

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   exit

 7. Pro opravu spouštěcího záznamu:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   bootrec /FixBoot

Pokud máte k dispozici instalační médium:

 1. Restartujte osobní počítač Dell.

 2. Než se po zapnutí počítače zobrazí úvodní obrazovka systému Windows, pohotově stiskněte klávesu <F8>.

  Upozorňujeme, že tato operace může vyžadovat několik pokusů. V porovnání se systémem Windows 7 byl interval této možnosti značně zkrácen.

 3. V zobrazené nabídce vyberte možnost Opravit tento počítač.

 4. Na obrazovce Odstranit potíže vyberte možnost Příkazový řádek.

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   diskpart

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel disk 0

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   list vol

 5. Ověřte, zda oddíl EFI (EPS) používá systém souborů FAT32: Přiřaďte mu písmeno jednotky (přiřaďte písmeno, které se ještě nepoužívá):

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel vol <number of volume>

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   exit

 6. Pro opravu spouštěcího záznamu:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   bootrec /FixBoot

Windows 10

Pokud máte instalační médium:

 1. Vložte médium (DVD/USB) do počítače a restartujte.

 2. Spusťte systém z média.

 3. Vyberte položku Opravit tento počítač.

 4. Vyberte možnost Odstranit potíže.

 5. Vyberte možnost Advanced Options (Pokročilé možnosti).

 6. V nabídce zvolte možnost Příkazový řádek:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   diskpart

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel disk 0

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   list vol

 7. Ověřte, zda oddíl EFI (EPS - EFI System Partition) používá systém souborů FAT32: Přiřaďte jednotce písmeno, které se ještě nepoužívá:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel vol <number of volume>

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   exit

 8. Pro opravu spouštěcího záznamu:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   bootrec /FixBoot

 
Poznámka: Pokud používáte instalační médium s operačním systémem Windows 10 (verze 1709 nebo novější), přeskočte si příkazy uvedené v kroku 8 a najděte přímo na informace na konci této části pokynů.
 

Pokud máte k dispozici instalační médium:

 1. Restartujte osobní počítač Dell.

 2. Než se po zapnutí počítače zobrazí úvodní obrazovka systému Windows, pohotově stiskněte klávesu <F8>.

  Upozorňujeme, že tato operace může vyžadovat několik pokusů. V porovnání se systémem Windows 7 byl interval této možnosti značně zkrácen.

 3. V zobrazené nabídce vyberte možnost Opravit tento počítač.

 4. Na kartě Rozšířené možnosti na obrazovce Odstranit potíže vyberte možnost Příkazový řádek:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   diskpart

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel disk 0

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   list vol

 5. Ověřte, zda oddíl EFI (EPS) používá systém souborů FAT32 a přiřaďte mu písmeno jednotky, které se dosud nepoužívá:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   sel vol <number of volume>

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Zadejte a spusťte příkaz:

   exit

 6. Pro opravu spouštěcího záznamu:

  1. Zadejte a spusťte příkaz:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Zadejte a spusťte příkaz:

   bootrec /FixBoot

Další krok je ve všech operačních systémech stejný:

 1. Opětovné vytvoření úložiště BCD.

  1. Nejdříve spuštěním následujícího příkazu zazálohujte stará data BCD:

   ren BCD BCD.old

  2. Nyní je znovu vytvořte použitím následujícího příkazu:

   bcdboot c:\Windows /l en-us /s <boot letter>: All

Poznámka: Poznámka: Pokud vytváříte spouštěcí položky na připojené jednotce USB Flash nebo jiné externí jednotce, vložte část /f mezi : a ALL. Nezapomeňte, že údaj <boot letter> je nahrazen písmenem jednotky, ze které probíhá spouštění. (Např. C:\, D:\)
 
Poznámka: V případě, že máte médium s operačním systémem Windows 10 (verze 1709 nebo novější), použijte následující příkaz namísto poslední sady kroků:
 • c:\Windows /s <boot letter>: /f UEFI
 


Zpět na začátek


 

Jak opravit oddíl MBR (Master Boot Record)

 

Tyto kroky platí pro všechny starší jednotky používané jako spouštěcí jednotky v libovolném novějším operačním systému Windows.

 1. Stisknutím klávesy F12 na obrazovce s logem společnosti Dell přejděte do spouštěcí nabídky. Umožňuje spuštění z instalačního média systému Windows nebo spustitelného disku či jednotky flash.

 2. Na obrazovce Instalovat nyní v levé dolní části stránky klikněte na možnost Opravit tento počítač.

 3. Klikněte na možnost Odstraňování potíží.

 4. Vyberte možnost Příkazový řádek.

 5. Postupně zadejte následující tři příkazy; po každém z nich stiskněte klávesu Enter:

  bootrec /fixmbr

  bootrec /fixboot

  bootrec /rebuildbcd

 6. Restartujte počítač s odstraněným instalačním médiem a zkontrolujte, zda oprava proběhla úspěšně.

 

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu.

 

  Kontaktujte nás  


Zpět na začátek


Additional Information

Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

13 Dec 2022

Version

12

Article Type

Solution