Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så reparerar du EFI Bootloader på en GP-hårddisk för Windows 7, 8, 8.1 och 10 på din Dell-dator

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du löser ett problem när EFI Bootloader inte startar på rätt sätt på en GPT-hårddisk. Den innehåller instruktioner för olika Windows-operativsystem. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Cause

Introduktion

 

De flesta som upplever startproblem på Windows-operativsystem (OS) väljer att installera om OS istället för att försöka lösa problemet själva.

Den här artikeln handlar om en reparationsprocedur för EFI (Extensible Firmware Interface) Bootloader på en hårddisk av typen GPT (GUID [Globally Unique Identifiers] Partition Table).

Den här lösningen fungerar endast för operativsystem som har installerats på UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System).


Överst på sidan


Resolution

Reparera EFI Bootloader

 

I Windows 7, 8 och 8.1 kan du installera ett äldre BIOS med MBR. Men Windows 8, 8.1 och 10 har utformats för att installeras på UEFI BIOS med EFI Bootloader och GPT.

Obs! Obs! Om du försöker reparera roten på en hårddisk kan du förlora data på drivenheten om den inte har säkerhetskopierats. Den bästa metoden är att alltid säkerhetskopiera en drivenhet helt innan du arbetar med den eller OS.

GPT-strukturen behandlar många av de problem som Bootsect-kommandot utformades att lösa i MBR. Men om du måste reparera EFI Bootloader följer du tillämpliga anvisningar nedan:

Windows 7

Om du har installationsmediet:

 1. Sätt i mediet (DVD/USB) i datorn och starta om.

 2. Starta från mediet.

 3. Välj Reparera datorn.

 4. Välj operativsystemet och klicka på Nästa.

 5. Välj Kommandotolken på menyn:

  1. Ange och kör kommandot:

   diskpart

  2. Ange och kör kommandot:

   sel disk 0

  3. Ange och kör kommandot:

   list vol

 6. Kontrollera att EFI-partitionen (EPS – EFI System Partition) använder FAT32-filsystemet. Tilldela en enhetsbokstav som inte redan används:

  1. Ange och kör kommandot:

   sel vol <number of volume>

  2. Ange och kör kommandot:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Ange och kör kommandot:

   exit

 7. Reparera startposten:

  1. Ange och kör kommandot:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Ange och kör kommandot:

   bootrec /FixBoot

Om du inte har installationsmediet:

 1. Starta om datorn.

 2. Tryck snabbt på <F8> när datorn har slagits på, men innan Windows-logotypen visas.

 3. Välj Reparera datorn i menyn som visas.

 4. Välj Kommandotolken i Återställningsalternativ.

  1. Ange och kör kommandot:

   diskpart

  2. Ange och kör kommandot:

   sel disk 0

  3. Ange och kör kommandot:

   list vol

 5. Bekräfta att EFI-partitionen (EPS) tillämpar FAT32-filsystemet och tilldela en enhetsbokstav som inte redan används till den.

  1. Ange och kör kommandot:

   sel vol <number of volume>

  2. Ange och kör kommandot:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Ange och kör kommandot:

   exit

 6. Reparera startposten:

  1. Ange och kör kommandot:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Ange och kör kommandot:

   bootrec /FixBoot

Windows 8 och 8.1

Om du har installationsmediet:

 1. Sätt i mediet (DVD/USB) i datorn och starta om.

 2. Starta från mediet.

 3. Välj Reparera datorn.

 4. Välj Felsök.

 5. Välj Kommandotolken på menyn:

  1. Ange och kör kommandot:

   diskpart

  2. Ange och kör kommandot:

   sel disk 0

  3. Ange och kör kommandot:

   list vol

 6. Kontrollera att EFI-partitionen (EPS – EFI System Partition) använder FAT32-filsystemet. Tilldela en enhetsbokstav till den (tilldela en bokstav som inte redan används):

  1. Ange och kör kommandot:

   sel vol <number of volume>

  2. Ange och kör kommandot:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Ange och kör kommandot:

   exit

 7. Reparera startposten:

  1. Ange och kör kommandot:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Ange och kör kommandot:

   bootrec /FixBoot

Om du inte har installationsmediet:

 1. Starta om datorn.

 2. Tryck snabbt på <F8> när datorn har slagits på, men innan Windows-logotypen visas.

  Tänk på att det kan kräva flera försök. Tidtagningen för det här alternativet förkortas avsevärt från Windows 7.

 3. Välj Reparera datorn i menyn som visas.

 4. Välj Kommandotolkenfelsökningsskärmen:

  1. Ange och kör kommandot:

   diskpart

  2. Ange och kör kommandot:

   sel disk 0

  3. Ange och kör kommandot:

   list vol

 5. Kontrollera att EFI-partitionen (EPS) använder FAT32-filsystemet. Tilldela en enhetsbokstav till den (tilldela en bokstav som inte redan används):

  1. Ange och kör kommandot:

   sel vol <number of volume>

  2. Ange och kör kommandot:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Ange och kör kommandot:

   exit

 6. Reparera startposten:

  1. Ange och kör kommandot:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Ange och kör kommandot:

   bootrec /FixBoot

Windows 10

Om du har installationsmediet:

 1. Sätt i mediet (DVD/USB) i datorn och starta om.

 2. Starta från mediet.

 3. Välj Reparera datorn.

 4. Välj Felsök.

 5. Välj Avancerade alternativ.

 6. Välj Kommandotolken på menyn:

  1. Ange och kör kommandot:

   diskpart

  2. Ange och kör kommandot:

   sel disk 0

  3. Ange och kör kommandot:

   list vol

 7. Kontrollera att EFI-partitionen (EPS – EFI System Partition) använder FAT32-filsystemet. Tilldela en enhetsbokstav som inte redan används:

  1. Ange och kör kommandot:

   sel vol <number of volume>

  2. Ange och kör kommandot:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Ange och kör kommandot:

   exit

 8. Reparera startposten:

  1. Ange och kör kommandot:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Ange och kör kommandot:

   bootrec /FixBoot

 
Obs! Om installationsmedia för operativ systemet är Windows 10 (version 1709 eller senare) ska du ignorera kommandona i steg 8 och gå direkt till informationen i slutet av det här avsnittet av instruktioner.
 

Om du inte har installationsmediet:

 1. Starta om datorn.

 2. Tryck snabbt på <F8> när datorn har slagits på, men innan Windows-logotypen visas.

  Tänk på att det kan kräva flera försök. Tidtagningen för det här alternativet förkortas avsevärt från Windows 7.

 3. Välj Reparera datorn i menyn som visas.

 4. Välj Kommandotolken på fliken Avancerade alternativfelsökningsskärmen:

  1. Ange och kör kommandot:

   diskpart

  2. Ange och kör kommandot:

   sel disk 0

  3. Ange och kör kommandot:

   list vol

 5. Bekräfta att EFI-partitionen (EPS) tillämpar FAT32-filsystemet och tilldela en enhetsbokstav som inte redan används till den:

  1. Ange och kör kommandot:

   sel vol <number of volume>

  2. Ange och kör kommandot:

   assign letter=<drive letter>:

  3. Ange och kör kommandot:

   exit

 6. Reparera startposten:

  1. Ange och kör kommandot:

   cd /d <drive letter>:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. Ange och kör kommandot:

   bootrec /FixBoot

Nästa steg är detsamma på alla operativsystem:

 1. Återskapa BCD-arkivet.

  1. Börja med att köra kommandot nedan för att säkerhetskopiera det gamla BCD:

   ren BCD BCD.old

  2. Nu återskapar du det med det här kommandot:

   bcdboot c:\Windows /l en-us /s <boot letter>: All

Obs! Obs! Om du skapar startposter på en ansluten USB-flashenhet eller annan extern enhet lägger du till /f mellan : och ALL. Kom ihåg att <boot letter> ersätts med bokstaven för den drivenhet som du startar från. (Till exempel C:\, D:\)
 
Obs! Om operativ systemets media är Windows 10 (version 1709 eller senare) använder du följande kommando i stället för den sista uppsättningen med steg:
 • c:\Windows /s <boot letter>: /f UEFI
 


Överst på sidan


 

Så här reparerar du MBR (Master Boot Record)

 

Dessa steg gäller för alla äldre enheter som används som drivenhet i alla nya operativsystem i Windows.

 1. Tryck på F12-tangenten när Dell-välkomstskärmen visas för att öppna startmenyn. Där kan du välja att starta från Windows-installationsmediet eller en startbar skiva eller flashenhet.

 2. Klicka på länken Reparera datorn längst ned på skärmen Installera nu.

 3. Klicka på Felsök.

 4. Välj Kommandotolken

 5. Ange följande tre kommandon i ordning och tryck på Retur-tangenten efter varje kommando:

  bootrec /fixmbr

  bootrec /fixboot

  bootrec /rebuildbcd

 6. Starta om datorn med installationsmediet borttaget för att kontrollera om reparationen fungerade

 

Om du behöver mer hjälp kontaktar du den tekniska supporten.

 

  Kontakta oss  


Överst på sidan


Additional Information

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

13 Dec 2022

Version

12

Article Type

Solution