Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Eksportere PERC-kontrollerloggen via OpenManage Server Administrator – OMSA

Summary: Denne artikkelen forklarer hvordan du eksporterer RAID-kontrollerloggen (TTY-logg) direkte fra OMSA (OpenManage Server Administrator) ved å bruke grensesnittet eller kommandolinjene.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Denne artikkelen forklarer hvordan du eksporterer RAID-kontrollerloggen (TTY-logg) direkte fra OMSA (OpenManage Server Administrator) ved å bruke GUI-grensesnittet eller kommandolinjene.
Du kan også eksportere hele systemsamlingen av støttelogger, inkludert operativsystemlogger, applikasjonsdata og RAID-kontrollerlogger ved å eksportere SupportAssist-samlingen via iDRAC9 eller SupportAssist-samlingen via iDRAC7 eller iDRAC8. Du kan også eksportere bare RAID-kontrollerloggen (TTY-logg) fra RAID-kontrolleren. Du finner informasjon om dette i Slik eksporterer du TTY-PERC-kontrollerloggen via en RAID-kontroller (på engelsk).


Innholdsfortegnelse

 1. Bruke grensesnittet
 2. Bruke CLI
 3. Video

Bruke grensesnittet

 1. Logg på OMSA, marker kontrolleren i venstre panel og klikk på Informasjon/konfigurasjon (figur 1):
  SLN249450_en_US__11355953408207.1
  Figur 1: OMSA-kontrollermeny
   

 2. På det neste skjermbildet (dette tar flere sekunder å laste) blar du ned til kontrolleroppgaver. Klikk på rullegardinlisten, og velg Eksporter logg (figur 2). Klikk deretter på Utfør.
  SLN249450_en_US__21355953444255.2
  Figur 2: Rullegardinmeny
   

 3. På neste skjermbilde blar du nedover og klikker på eksporter loggfil (figur 3).
  SLN249450_en_US__31355953465287.3
  Figur 3: Eksporter loggfil
   

 4. Se etter eksportfilen i den spesifikke mappen:

  Linux: \var\log\lsi_Date.log
  Windows: C:\Windows\lsi_Date.log
  Citrix Xen Server: \var\log\lsi_Date.log
  ESX5: \var\log\lsiexport.log

  SLN249450_en_US__41355953487662.4
  Figur 4: Eksempel for Windows-operativsystem

 

SLN249450_en_US__5icon Merk: Du kan også bruke følgende kommando via CLI: omconfig storage controller action=exportlog controller=0
 

Lagring > PERC-kontroller > Informasjon/konfigurasjon 

Rullegardinliste med tilgjengelige rapporter

SLN249450_en_US__6image(12898)


Storage > PERC Controller > Information/Configuration
Rullegardinliste med tilgjengelige rapporter 


Pakk ut TTY-loggen i OMSA ved hjelp av kommandolinjegrensesnittet – CLI-modus


Følgende kommando fungerer for Perc 5 i/E – Perc 6 i/E – Perc H700 – Perc H800 – Perc H710 H710P – H800

OpenManage Server Administrator
må være installert på den lokale serveren.

Trinn


Åpne en terminal (Linux) eller et DOS-vindu.

Skriv inn følgende kommandolinje for å identifisere ID-en til den aktuelle kontrolleren.
omreport storage controller
Pakk ut loggen til kontrolleren med følgende kommando. ID-en representerer identifikatoren til kontrolleren, f.eks. 0 for PERC H700 eller 1 for PERCH800. Hvis du bare har én kontroller i serveren, kan du angi 0 direkte.
omconfig storage controller action=exportlog controller=id 
f.eks.
omconfig storage controller action=exportlog controller=0 

Når kommandoen er utført, blir loggfilen LSI_Date.log lagret i den angitte katalogen:
 • For Windows: C:\Windows
 • For Linux: /var/log

 

Video (kun engelsk):

Eksportere RAID-kontrollerlogger ved hjelp av OMSA

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, OpenManage Server Administrator

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution