Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Przewodnik po wskaźnikach diagnostycznych notebooka Inspiron

Summary: Niniejszy artykuł zawiera omówienie kodów diagnostycznych spotykanych w poszczególnych modelach notebooków Inspiron i objaśnia ich znaczenie.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Notebooki Dell Inspiron mają wbudowane wskaźniki diagnostyczne, takie jak kody dźwiękowe lub kody diod LED, które są pomocne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas uruchamiania komputera. Mogą one mieć formę sygnałów dźwiękowych, zmieniających się stanów i kolorów przycisku zasilania, diagnostycznych diod LED lub wykorzystywać różne kombinacje wymienionych metod. Dzięki nim użytkownik może się zorientować, na jakim etapie testu POST (Power On Self Test) notebook napotkał problemy.

Niniejszy artykuł zawiera omówienie kodów spotykanych w notebookach Inspiron i objaśnia ich znaczenie. Wskaźniki diagnostyczne mogą się różnić w zależności od modelu. Informacje dotyczące poszczególnych urządzeń można znaleźć w dokumentacji notebooka firmy Dell. Wskaźniki te stanowią jedynie punkt wyjścia do znalezienia czynności rozwiązywania problemów związanych z uruchamianiem.


Spis treści:

 1. Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (od roku 2020 do obecnych modeli)
 2. Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (lata 2016–2020)
 3. Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (lata 2006–2016)
 4. Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (przed rokiem 2006)
 5. Kody dźwiękowe notebooków Inspiron
 6. Słownik skrótów
 7. Przewodniki po wskaźnikach diagnostycznych
Uwaga: Diagnostyczne diody LED w poniższych tabelach służą jedynie jako wskaźnik postępu w procesie POST. Diody te nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu, który spowodował niepowodzenie testu POST.
Uwaga: Jeśli notebook wykona test POST bez zatrzymywania się na określonym kodzie błędu, a następnie wyświetla czarny ekran, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że notebook nie może uruchomić systemu operacyjnego i nie jest związany z problemem POST.

Powrót do góry

Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (od roku 2020 do obecnych modeli)

W najnowszych seriach dioda LED zasilania lub baterii zapewnia teraz zwiększoną liczbę błyśnięć i zmianę koloru, aby wskazać, gdzie wystąpił problem.

Inspiron — zdjęcie produktu 5401/5408

(Rys. 1.1. Inspiron 5401/5408)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Uwaga: Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych zawsze zastąpią każde inne działanie diod LED. Na przykład kody baterii dla niskiego poziomu naładowania baterii lub dla awarii baterii nie zostaną wyświetlone, gdy wyświetlane są informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

Inspiron_5401/5408_PowerBattery_LED_BK

(Rys. 1.2. Diody LED zasilania i stanu baterii komputerów Inspiron)


Dioda LED zasilania lub baterii

Stan zasilania

Tabela 1: Stan diody LED zasilania w notebookach Inspiron (od roku 2020 do obecnych modeli).
Stan diody LED zasilania Opis
Dioda LED świeci stałym białym światłem Włączone
Dioda LED miga świecąc na biało Tryb gotowości
Wyłączony Tryb hibernacji
Wyłączony Wyłączone programowo
Wyłączony Brak baterii lub zasilania prądem przemiennym

Diody LED baterii

Tabela 2: Wskaźnik LED baterii w notebookach Inspiron (od roku 2020 do obecnych modeli)
Stan diody LED zasilania Opis
Alternatywnie miga na pomarańczowo, a następnie na biało Do komputera podłączono nieobsługiwany zasilacz sieciowy lub baterię firmy innej niż Dell.
Ciągle miga na pomarańczowo Poniżej niskiego poziomu naładowania baterii
Diody LED zgaszone Bateria w pełni naładowana przy podłączonym zasilaczu sieciowym
Stałe światło białe Bateria jest w trakcie ładowania przy podłączonym zasilaczu sieciowym
Uwaga: wzory błyśnięć składają się z dwóch zestawów numerów. Są one reprezentowane przez pierwszą grupę (błyśnięcia pomarańczowe), drugą grupę (błyśnięcia białe).
 • Pierwsza grupa: dioda LED baterii błyska na pomarańczowo maksymalnie dziewięć razy, gaśnie na 1,5 sekundy, a następnie uruchamiana jest druga grupa.
 • Druga grupa: dioda LED baterii błyska na biało maksymalnie 9 razy, gaśnie na 3 sekundy, a następnie ponownie uruchamiana jest pierwsza grupa.

Na przykład nie wykryto pamięci (2, 3), dioda LED baterii miga dwa razy na pomarańczowo, po czym następuje pauza, a następnie miga trzy razy na biało, pauza itd. Schemat jest powtarzany do momentu wyłączenia komputera.
Tabela 3: Diagnostyczne wskaźniki LED w notebookach Inspiron (od roku 2020 do obecnych modeli)
Stan diody LED zasilania Opis problemu Sugerowane rozwiązanie
Światło pomarańczowe Biały
1 1 M-BIST: Awaria modułu zaufanej platformy
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
1 2 M-BIST: Spi Flash jest niemożliwy do odzyskania
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
1 5 Awaria I-Fuse
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
1 6 Awaria wewnętrzna modułu EC
 • Odłącz wszystkie źródła zasilania (na przykład zasilacz sieciowy, baterię itd.).
 • Usuń energię resztkową, przytrzymując przycisk zasilania
 • Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell w celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów.
2 1 Usterka procesora
 • Uruchamianie narzędzia do diagnostyki procesorów firmy Intel
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy
2 2 Płyta systemowa: Awaria układu ROM systemu BIOS
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po aktualizacjach systemu BIOS firmy Dell.
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
2 3 Nie wykryto pamięci/modułu RAM
 • Potwierdzenie instalacji pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów
2 4 Błąd pamięci/RAM
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 5 Zainstalowano nieprawidłową pamięć
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 6 Płyta systemowa: błąd chipsetu
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po aktualizacjach systemu BIOS firmy Dell.
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
2 7 Awaria wyświetlacza LCD
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po aktualizacjach systemu BIOS firmy Dell.
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
2 8 Awaria szyny zasilającej LCD
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 1 Błąd baterii CMOS
 • Wykonaj działania rozwiązywania problemów z baterią CMOS
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
3 2 Błąd PCI lub karty graficznej/mikroukładu
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 3 Przywracanie systemu BIOS 1
 • Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 4 Przywracanie systemu BIOS 2
 • Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 5 Awaria szyny zasilającej
 • Awaria sekwencjonowania zasilania EC
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 6 Uszkodzenie pamięci Flash systemu SBIOS
 • Uszkodzenie pamięci Flash wykryte przez system SBIOS
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 7 Błąd ME
 • Przekroczono limit czasu oczekiwania na odpowiedź ME na wiadomość HECI
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell

Powrót do góry


Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (lata 2016–2020)

W tej serii sygnały dźwiękowe lampek diagnostycznych zostały w większości usunięte. Zamiast nich do wskazywania problemów używane są mignięcia i zmiany kolorów przycisku zasilania.

SLN309627_en_US__13Inspiron_prod_shot_2017_BK

(Rys. 2.1. Inspiron 7577)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Uwaga: Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych zawsze zastąpią każde inne działanie diod LED. Na przykład kody baterii dla niskiego poziomu naładowania baterii lub dla awarii baterii nie zostaną wyświetlone, gdy wyświetlane są informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

SLN309627_en_US__16Inspiron_7477_PowerBattery_LED_BK

SLN309627_en_US__17Inspiron_7477_Battery_LED_BK

(Rys. 2.2. Diody LED zasilania i stanu baterii komputerów Inspiron)

Tabela 4: Wskaźnik LED zasilania w notebookach Inspiron (lata 2016–2020).
1 Dioda LED przycisku zasilania
2 Przednia dioda LED baterii

Stan zasilania

Tabela 5: Stan diody LED zasilania notebooków Inspiron (2016-2020).
Stan diody LED zasilania Opis
Dioda LED świeci stałym białym światłem Włączone
Dioda LED miga świecąc na biało Tryb gotowości
Wyłączony Tryb hibernacji
Wyłączony Wyłączone programowo
Wyłączony Brak baterii lub zasilania prądem przemiennym

Zarządzanie akumulatorami

Tabela 6: Wskaźnik LED baterii w notebookach Inspiron (lata 2016–2020)
Stan diody LED zasilania Opis
Alternatywnie miga na pomarańczowo, a następnie na biało Do komputera podłączono nieobsługiwany zasilacz sieciowy lub baterię firmy innej niż Dell
Ciągle miga na pomarańczowo Poniżej niskiego poziomu naładowania baterii
Diody LED zgaszone Bateria w pełni naładowana przy podłączonym zasilaczu sieciowym
Stałe światło białe Bateria jest w trakcie ładowania przy podłączonym zasilaczu sieciowym
Uwaga: wzory błyśnięć składają się z dwóch zestawów numerów. Są one reprezentowane przez pierwszą grupę (błyśnięcia pomarańczowe), drugą grupę (błyśnięcia białe).
 • Pierwsza grupa: dioda LED baterii błyska na pomarańczowo maksymalnie dziewięć razy, gaśnie na 1,5 sekundy, a następnie uruchamiana jest druga grupa.
 • Druga grupa: dioda LED baterii błyska na biało maksymalnie 9 razy, gaśnie na 3 sekundy, a następnie ponownie uruchamiana jest pierwsza grupa.

Na przykład nie wykryto pamięci (2, 3), dioda LED baterii miga dwa razy na pomarańczowo, po czym następuje pauza, a następnie miga trzy razy na biało, pauza itd. Schemat jest powtarzany do momentu wyłączenia komputera.
Tabela 7. Diagnostyczny wskaźnik LED w notebookach Inspiron (lata 2016–2020)
Stan diody LED zasilania Opis problemu Sugerowane rozwiązanie
Światło pomarańczowe Biały
2 1 Usterka procesora
 • Uruchamianie narzędzia do diagnostyki procesorów firmy Intel
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy
2 2 Płyta systemowa: Awaria układu ROM systemu BIOS
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
2 3 Nie wykryto pamięci/modułu RAM
 • Potwierdzenie instalacji pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów
2 4 Błąd pamięci/RAM
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 5 Zainstalowano nieprawidłową pamięć
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 6 Płyta systemowa: błąd chipsetu
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po aktualizacjach systemu BIOS firmy Dell.
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
2 7 Awaria wyświetlacza LCD
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po aktualizacjach systemu BIOS firmy Dell.
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 1 Błąd baterii CMOS
 • Wykonaj działania rozwiązywania problemów z baterią CMOS
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
3 2 Błąd PCI lub karty graficznej/mikroukładu
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 3 Przywracanie systemu BIOS 1
 • Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 4 Przywracanie systemu BIOS 2
 • Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 5 Awaria szyny zasilającej
 • Awaria sekwencjonowania zasilania EC
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 6 Uszkodzenie pamięci Flash systemu SBIOS
 • Uszkodzenie pamięci Flash wykryte przez system SBIOS
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell
3 7 Błąd ME
 • Przekroczono limit czasu oczekiwania na odpowiedź ME na wiadomość HECI
 • W celu uzyskania dalszej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell

Powrót do góry


Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (lata 2006–2016)

W systemach wyprodukowanych w tym czasie stosowano jedynie stany diod LED do przedstawiania stanu baterii i dysku twardego. Sekcja kodów dźwiękowych zawiera tabelę słyszalnych kodów dźwiękowych.

SLN309627_en_US__10Inspiron_prod_shot_2015_BK

(Rys. 3.1. Inspiron 14 3442/3443)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.

SLN309627_en_US__12Inspiron_System_LED_2016_BK

(Rys. 3.2. Dioda LED systemu Inspiron)

Tabela 8: Wskaźnik LED systemu w notebookach Inspiron (lata 2006–2016)
Stan diody LED systemu Stan systemu
Biały Zasilacz jest podłączony i trwa ładowanie baterii.
Światło pomarańczowe Poziom naładowania baterii jest niski lub krytyczny.
Wyłączony Wyłączony
 • Komputer jest podłączony i trwa ładowanie baterii
 • Komputer pracuje na baterii, a bateria ma ponad 10% poziomu naładowania

Powrót do góry


Diagnostyczne diody LED notebooków serii Inspiron (przed rokiem 2006)

W systemach tych stosowano diody LED klawiszy, ale poza modelem Inspiron 1501 wszystkie inne modele Inspiron z tego okresu wykorzystywały kody dźwiękowe jako wskaźniki diagnostyczne notebooka.

SLN309627_en_US__3Inspiron_prod_shot_2006_BK

(Rys. 4.1. Inspiron 1501)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.

Modele te są wyposażone w blok diod LED stanu klawiatury z przodu obudowy. Mogą one świecić stałym zielonym światłem, migać na zielono lub być wyłączone.

SLN309627_en_US__5Inspiron_Kybd_LED_2006_BK

(Rys. 4.2. Diody LED klawiatury)

Tabela 9: Wskaźnik LED klawiatury w notebookach Inspiron (przed rokiem 2006)
Ikona LED klawiatury Opis
SLN309627_en_US__61395072784135.Caps Kontrolka Caps Lock — włącza się po włączeniu klawisza Caps Lock.
SLN309627_en_US__71395072803479.Scroll Kontrolka Scroll Lock — włącza się po włączeniu klawisza Scroll Lock.
SLN309627_en_US__81395072849604.Num Kontrolka Number Lock — włącza się po włączeniu klawisza Number Lock.
Tabela 10. Diagnostyczny wskaźnik LED w notebookach Inspiron (przed rokiem 2006)
Num Lock Caps Lock Scroll Lock Opis Dalsze kroki
Wyłączony Flash Wyłączony Pamięć wydaje się być w dobrym stanie, ale zostanie poddana testowi (na przykład podczas tworzenia cienia systemu BIOS lub testowania/zerowania całej pamięci).
 • Popraw osadzenie modułów pamięci
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Wyłączony Włączone Wyłączony System wykonuje inicjalizację dyskietek lub dysku twardego.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Wyłączony Włączone Flash Inicjowanie kontrolera pamięci flash USB.
 • Odłącz wszystkie urządzenia USB
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Wyłączony Włączone Włączone Brak modułu DIMM.
 • Zainstaluj moduły pamięci
 • Popraw osadzenie modułów pamięci
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Flash Włączone Włączone EC - włączenie Pentium.
 • Sprawdź i popraw osadzenie procesora.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Flash Flash Włączone Opcja wywołania pamięci ROM dla wideo.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Flash Flash Flash Inicjalizacja pamięci CMOS, inicjalizacja SMI, timer, brama A20 i mysz.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
Włączone Włączone Włączone Test POST został zakończony, a BIOS ma przejść do modułu PSA.
 • Sprawdź problemy z rozruchem
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,

SLN309627_en_US__9Inspiron_System_LED_2006_BK
(Rys. 4.3. Diody LED systemu)

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu akumulatora zachowuje się w następujący sposób:

 • Ciągłe światło zielone — trwa ładowanie baterii.
 • Migające światło zielone — bateria jest prawie całkowicie naładowana.

Jeśli komputer jest zasilany z baterii, lampka funkcjonuje następująco:

 • Wyłączona — bateria jest odpowiednio naładowana lub komputer jest wyłączony.
 • Migające światło pomarańczowe — niski poziom baterii.
 • Ciągłe światło pomarańczowe — krytycznie niski poziom baterii.

Powrót do góry


Kody dźwiękowe notebooków Inspiron

Poza różnymi rodzajami lampek diagnostycznych dostępne są także sygnały dźwiękowe w modelach tych komputerów.

Kody są rozpoznawane przez producentów i pozostały takie same przez jakiś czas.

Znaczenie kodów znajduje się w tabeli poniżej.

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Tabela 11: Kody dźwiękowe w notebookach Inspiron
Diagnostyczne kody dźwiękowe
Kod Powód Sugerowane rozwiązanie
1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd skontaktowanie się z pomocą techniczną.
2 Nie wykryto modułów pamięci Dowiedz się , jak zdiagnozować i rozwiązać typowe problemy z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell.
3 Błąd chipsetu
Błąd podczas testowania zegara.
Błąd bramy A20
Błąd głównego układu wejścia/wyjścia
Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
skontaktowanie się z pomocą techniczną.
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci RAM Dowiedz się , jak zdiagnozować i rozwiązać typowe problemy z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell.
5 Błąd zegara czasu rzeczywistego Wymień baterię CMOS. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzał.
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo Dowiedz się , jak uruchomić test diagnostyczny przed rozruchem na komputerze firmy Dell.
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU skontaktowanie się z pomocą techniczną.
8 Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.

Powrót do góry


Słownik skrótów:

W tabeli podano definicje skrótów użytych w tym artykule.

Tabela 12: Wskaźnik LED zasilania w notebookach Inspiron (lata 2016–2020).
Akronim Definicja
BIOS Podstawowy system wejścia/wyjścia
CFG Konfiguracja zasobów
Procesor Procesor
DIMM Podwójny, wbudowany moduł pamięci
DMA Bezpośredni dostęp do pamięci
EC Wbudowany kontroler
HECI Interfejs wbudowanego kontrolera hosta
LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Kontrolka LED Dioda świecąca
MBF Awaria płyty głównej
MBIST Wbudowany autotest pamięci
ME Management Engine
PAMIĘĆ Pamięć
NVRAM Napęd Non-Volatile Random Access Memory
PCI Peripheral Component Interconnect
POV Funkcja Post-video Activity
PRV Funkcja Pre-video Activity
Zasilacz Zasilacz
RAM Pamięć Random Access Memory
RCM Tryb odzyskiwania
ROM Pamięć Read Only Memory
RTC Zegar czasu rzeczywistego
S0 Stan zasilania systemu S0 — jest to stan działania, w którym komputer z systemem Windows jest uśpiony.
S1 Stan zasilania systemu S1 — w tym stanie uśpienia procesor jest zatrzymany, a komputer jest w trybie gotowości.
S2 Stan zasilania systemu S2 — ten stan jest podobny do S1, z wyjątkiem utraty pamięci podręcznej procesora i systemu, ponieważ procesor traci zasilanie.
S3 Stan zasilania systemu S3 — w tym stanie dane są zapisywane w pamięci RAM, dyski twarde i inne urządzenia są wyłączane.
S4 Stan zasilania systemu S4 — w tym stanie pamięć RAM i inne dane są zapisywane na dysku twardym.
S5 Stan zasilania systemu S5 — system jest wyłączony.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych
STD Rozpoczęcie uruchamiania
STO Urządzenie pamięci masowej
TPM, Moduł zaufanej platformy
USB Uniwersalna magistrala szeregowa
VID Wideo

Powrót do góry


Uwaga:
jeśli widzisz kod błędu wymieniony w tym artykule, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problem. Po skontaktowaniu się z działem pomocy technicznej firmy Dell należy podać kod błędu, który pomoże nam lepiej zdiagnozować problem.

Jeśli widzisz kod błędu, który nie został wymieniony w tym artykule lub dokumentacji notebooka firmy Dell, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Powrót do góry

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Inspiron

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To