Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Problem z instalacją narzędzia Dell SupportAssist dla komputerów i tabletów

Summary: Masz problemy z instalacją aplikacji Dell SupportAssist dla komputerów i tabletów? Z naszego przewodnika krok po kroku dowiesz się, jak rozwiązać problemy z instalacją.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Narzędzie SupportAssist dla komputerów i tabletów nie instaluje się i wyświetla komunikat o błędzie.

Problemy mogą być następujące:

 • Opcje narzędzia Dell SupportAssist są niedostępne.
 • Nie można zainstalować aplikacji Dell SupportAssist.
 • Dell SupportAssist przestaje działać po uruchomieniu.
 • Dell SupportAssist nie znalazł żadnego komunikatu o aktualizacji.
 • Dell SupportAssist wyświetla anulowane okno dialogowe.

Cause

Nie dotyczy

Resolution

Jeśli oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów lub oprogramowanie SupportAssist dla klienta ma problemy z instalacją lub ponowną instalacją, firma Dell Technologies zaleca uprzednie wykonanie czystej dezinstalacji, wykonując poniższe czynności.

Ostrzeżenie: przed przystąpieniem do próby dezinstalacji uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że żadne pliki binarne nie zostają załadowane w momencie dezinstalacji.


W przeszłości przeprowadzaliśmy czystą dezinstalację, usuwając katalogi i pliki rejestru. Nie powinno to być już konieczne.

 
 1. Odinstaluj aplikację SupportAssist z systemu Windows. Przejdź do Panelu sterowania, następnie do obszaru Dodaj lub usuń programy, a następnie do opcji Odinstaluj.
 2. Do odinstalowania SupportAssist nie korzystaj z żadnego narzędzia innej firmy. Powinna to być ostatnia opcja.
 3. Aby uaktualnić starszą wersję programu SupportAssist, pomoc techniczna nie powinna odinstalowywać i instalować programu SupportAssist, ale zainstalować program SupportAssist, który z kolei odinstaluje/zainstaluje i przeprowadzi migrację wymaganych danych.
 4. Wykonanie normalnej procedury dezinstalacji nie wymaga dalszego oczyszczania.
 5. Podczas dezinstalacji należy zapewnić, aby nie były otwarte żadne z poniższych elementów. Baza danych SupportAssist, pliki dziennika SupportAssist, interfejs użytkownika SupportAssist, wiersz polecenia (ze C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\ ścieżką), Regedit (ze ścieżką SupportAssist).
 6. Upewnij się, że następujące usługi systemu Windows są usuwane z usług systemu Windows po zakończeniu odinstalowywania i rozpoczynane podczas uaktualniania lub przeprowadzania nowej instalacji.

Dell Client Management Service, Dell Data Vault Collector, Dell Data Vault Processor, Dell Data Vault Service API, Dell SupportAssist, Dell TechHub
Rysunek 1. Dell Client Management Service, Dell Data Vault Collector, Dell Data Vault Processor, Dell Data Vault Service API, Dell SupportAssist, Dell TechHub

 1. Jeśli po odinstalowaniu nadal występują problemy z instalacją narzędzia SupportAssist, należy ponownie uruchomić komputer, a następnie wykonać operację ponownie.
 2. Zawsze pobieraj najnowszą wersję narzędzia SupportAssist z witryny SupportAssist for Home PCs.
 3. Informacje o nowych funkcjach i instrukcjach zawierają przewodniki i podręczniki użytkownika.
 4. Po pomyślnym zakończeniu instalacji otwórz program SupportAssist oraz przeprowadź rejestrację programu SupportAssist w firmie Dell.

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

Article Properties


Affected Product

SupportAssist for Home PCs

Last Published Date

16 Jul 2024

Version

14

Article Type

Solution