Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Ubuntu lub Linux

Summary: Dowiedz się, jak pobrać obraz odzyskiwania systemu operacyjnego dla komputera firmy Dell za pomocą komputera z systemem Linux lub innym niż Windows. Wyszukaj informacje na temat pobierania obrazu odzyskiwania oraz tworzenia dysku odzyskiwania USB lub DVD w celu instalacji systemu operacyjnego na komputerze firmy Dell. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Czy po wystąpieniu awarii systemu, wymianie dysku twardego itp. konieczna jest ponowna instalacja systemu operacyjnego na komputerze firmy Dell?

Firma Dell zapewnia obraz odzyskiwania systemu operacyjnego dla systemu Windows, Ubuntu lub Linux, który został fabrycznie zainstalowany na komputerze. Aby przeprowadzić czystą instalację lub ponownie zainstalować system Windows, Ubuntu lub Linux na komputerze firmy Dell, można pobrać i uruchomić obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego.

UWAGA: obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego jest dostępny dla oryginalnego systemu operacyjnego, który został dostarczony z komputerem Dell.

Potrzebne elementy:

 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system operacyjny.
 • Pusty dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
 • Dostęp do konta z uprawnieniami administratora oraz co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym w celu pobrania obrazu firmy Dell do przywracania systemu operacyjnego.

Dostosowywanie przez firmę Dell obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego obejmuje system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux oraz wszystkie fabrycznie zainstalowane sterowniki urządzeń dla tej konkretnej platformy.

UWAGA: obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego może być używany tylko w komputerach Dell. Nie został on opracowany ani przetestowany pod kątem komputerów innych firm.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego przy użyciu komputera z systemem operacyjnym Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows.

Tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu

Potrzebne elementy

 • Na komputerze z systemem Linux musi być zainstalowane narzędzie Kreator dysku startowego.
 • Pusty dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system operacyjny.
 • Pobierz obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego.
OSTRZEŻENIE: firma Dell zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Utworzenie rozruchowego nośnika odzyskiwania USB sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale utracone.

Aby utworzyć rozruchowy nośnik USB:

 1. Sprawdź, czy dysk flash USB do obrazowania ma co najmniej 16 GB pojemności.
 2. Pobierz obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego.
 3. Zapisz plik .iso na komputerze.
 4. Włóż dysk flash USB do komputera z systemem Linux, na którym został pobrany obraz odzyskiwania.
 5. Otwórz narzędzie Kreator dysku startowego.
  1. W systemie Ubuntu kliknij logo Ubuntu.
  2. Wpisz Dysk startowy.
  3. Wybierz wyświetloną aplikację.
 6. W narzędziu odszukaj plik obrazu .iso, który został pobrany.
 7. W narzędziu wybierz podłączone urządzenie USB.
 8. Kliknij opcję Utwórz dysk startowy, aby zainstalować obraz odzyskiwania na dysku flash USB.
 9. Po skopiowaniu obrazu odzyskiwania na dysk flash USB wyjmij ten dysk bezpiecznie z komputera.
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować system operacyjny przy użyciu nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell.

Powrót do góry

Potrzebne elementy

 • Na komputerze z systemem Linux musi być zainstalowane narzędzie dysków dd.
 • Pusty dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system operacyjny.
 • Pobierz obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego.
OSTRZEŻENIE: firma Dell zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Utworzenie rozruchowego nośnika odzyskiwania USB sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale utracone.

Aby utworzyć rozruchowy nośnik USB:

 1. Sprawdź, czy dysk flash USB do obrazowania ma co najmniej 16 GB pojemności.
 2. Pobierz obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego.
 3. Zapisz plik .iso na komputerze.
 4. Włóż dysk flash USB do komputera z systemem Linux, na którym został pobrany obraz odzyskiwania.
 5. Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego jest przeznaczony do wgrania na urządzenie w trybie raw (tj. bez partycji). W systemie Linux można to zrobić tak jak na poniższym przykładzie:
  1. login: $ dd if=my_usb_image.iso of=/dev/sdX bs=4M
  2. my_usb_image.iso lub plik my_usb_image.img to pobrany plik obrazu odzyskiwania po rozpakowaniu. Pełni rolę pliku wejściowego dla narzędzia dd.
  3. /dev/sdX to dysk przypisany przez komputer z systemem Linux do dysku flash USB. Może to być /dev/sdb, /dev/sdc itd.
  4. Aby dowiedzieć się, jaki dysk /dev/ został przypisany do włożonego dysku flash USB, użyj polecenia cat partitions.
   Ten dysk flash USB /dev/ pełni rolę pliku wyjściowego dla narzędzia dd.
 6. Po skopiowaniu obrazu odzyskiwania na dysk flash USB wyjmij ten dysk bezpiecznie z komputera.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować system operacyjny przy użyciu nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell.

Powrót do góry

Narzędzie Dell OS Recovery Tool pomaga pobrać obraz odzyskiwania systemu operacyjnego dostosowany do komputera firmy Dell i utworzyć nośnik odzyskiwania USB. Narzędzie Dell OS Recovery Tool umożliwia pobranie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Microsoft Windows, Ubuntu lub Linux, zainstalowanego fabrycznie na komputerze firmy Dell.

Zapoznaj się z artykułem: Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows.

Powrót do góry

Korzystanie z nośnika odzyskiwania USB w celu instalacji systemu operacyjnego

Instalowanie systemu Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7

 1. Podłącz nośnik odzyskiwania USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows 8.1 lub 7. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować system Windows 11 lub Windows 10, zapoznaj się z artykułem Przywracanie komputera za pomocą narzędzia SupportAssist OS Recovery.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W menu rozruchowym UEFI wybierz dysk odzyskiwania USB i naciśnij klawisz Enter.
 5. Po wyświetleniu instalatora systemu Windows wybierz język i preferencje klawiatury.
 6. Kliknij Zainstaluj teraz w oknie instalacji Windows.
 7. Zapoznaj się z umową licencyjną i wybierz opcję Akceptuję warunki licencji, aby kontynuować instalację.
 8. W oknie z pytaniem „Jakiego typu instalację chcesz wykonać?” Kliknij przycisk Niestandardowa (zaawansowane).
 9. 9. Upewnij się, że w oknie „Gdzie chcesz zainstalować system Windows” jako partycja podstawowa jest wybrany największy dysk wewnętrzny i kliknij przycisk Dalej.
  Jeśli jako rozmiar wolnego miejsca na partycji podstawowej będzie podane 0 GB, wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce i kliknij Dalej.
 10. Instalator systemu Windows automatycznie utworzy partycję, sformatuje ją i rozpocznie instalowanie systemu Windows.
 11. Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.
 1. Podłącz nośnik odzyskiwania USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft, Ubuntu lub Linux.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W menu rozruchowym UEFI wybierz dysk odzyskiwania USB i naciśnij klawisz Enter.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji. Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.

Additional Information

Często zadawane pytania

Obraz odzyskiwania Windows 10 umożliwia sformatowanie dysku twardego i zainstalowanie na komputerze nowej kopii systemu Windows 10. Rozmiar pliku tego obrazu odzyskiwania jest znacznie większy niż w przypadku Windows 10 Automated by SupportAssist.

Obraz odzyskiwania o nazwie Windows 10 Automated by SupportAssist umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB obsługującego narzędzie SupportAssist OS Recovery.
Różnica między obrazami Windows 10 Automated by SupportAssist i Windows 10
Rysunek 3: Różnica między obrazami Windows 10 Automated by SupportAssist i Windows 10 (ilustracja w języku angielskim)

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10.

Najważniejsze funkcje programu SupportAssist OS Recovery:

 • Skanowanie sprzętu — przeprowadza skanowanie diagnostyczne na komputerze w celu wykrycia problemów ze sprzętem.
 • Naprawa systemu — rozwiązywanie typowych problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Ta opcja pozwala uniknąć konieczności przywrócenia komputera do stanu fabrycznego.
 • Wykonaj kopię zapasową plików — tworzy kopię plików osobistych na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.
 • Przywracanie systemu — przywraca system operacyjny i domyślne programy do stanu, w którym znajdowały się w chwili wysłania komputera z fabryki Dell.
 • Przywracanie z chmury — pobiera i instaluje na komputerze nowy system operacyjny wraz z domyślnym sterownikiem i aplikacjami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat narzędzia SupportAssist OS Recovery, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak korzystać z narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery

Program Dell SupportAssist OS Recovery zawiera środowisko odzyskiwania z narzędziami służącymi do diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Kiedy komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego nawet po wielu próbach, automatycznie uruchomi się program SupportAssist OS Recovery. Środowisko odzyskiwania umożliwia diagnozowanie problemów ze sprzętem, naprawę komputera, wykonanie kopii zapasowej plików lub przywrócenie ustawień fabrycznych komputera.

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10. Listę systemów, na których program SupportAssist OS Recovery jest dostępny, można znaleźć w tabeli obsługi programu Dell SupportAssist OS Recovery na stronie internetowej Dell.com/ServiceabilityTools.

UWAGA: jeśli w jakikolwiek sposób zmienia się partycja na dysku twardym (czysta instalacja systemu Windows lub innych systemów operacyjnych), partycja odzyskiwania SupportAssist OS Recovery może już nie być dostępna.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell można pobrać za pomocą komputera firmy innej niż Dell.

 • W przypadku komputera z systemem Windows firma Dell zaleca użycie narzędzia Dell OS Recovery Tool do pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego i utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows.
 • Na komputerze z systemem Ubuntu lub Linux postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu niniejszego artykułu.
 • Na komputerze Mac lub Android
  • Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
  • Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
  • Wybierz system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone pliki.
  • Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby pobrać plik.
  • Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).
  • Użyj komputera z systemem Windows lub Linux, aby utworzyć nośnik odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie do obsługi dysków wbudowane na komputerach Mac nie obsługuje formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS. Plik install.wim systemu operacyjnego Windows jest większy niż 4 GB i może powodować błędy podczas próby utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Firma Dell zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie terminala może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Urządzenia z systemem Android mogą również wymagać specjalnego adaptera USB OTG do podłączenia dysków USB do urządzenia. Firma Dell zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell można pobrać przy użyciu dowolnego urządzenia z systemem Windows, Ubuntu, Linux, Mac lub Android.

 • W przypadku komputera z systemem Windows firma Dell zaleca użycie narzędzia Dell OS Recovery Tool do pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego i utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows.
 • Na komputerze z systemem Ubuntu lub Linux postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu niniejszego artykułu.
 • Na komputerze Mac lub Android
  • Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
  • Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
  • Wybierz system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone pliki.
  • Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby pobrać plik.
  • Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).
  • Użyj komputera z systemem Windows lub Linux, aby utworzyć nośnik odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie do obsługi dysków wbudowane na komputerach Mac nie obsługuje formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS. Plik install.wim systemu operacyjnego Windows jest większy niż 4 GB i może powodować błędy podczas próby utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Firma Dell zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie terminala może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Urządzenia z systemem Android mogą również wymagać specjalnego adaptera USB OTG do podłączenia dysków USB do urządzenia. Firma Dell zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.

Obraz odzyskiwania systemu Windows firmy Dell jest dostępny do 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows. 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest dostępna do pobrania.

Aby pomyślnie uruchomić komputer z nośnika odzyskiwania USB w celu zainstalowania systemu Microsoft Windows 7 na komputerze Dell:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz Konfigurację BIOS lub systemu i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wyłącz funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch).
 5. Włącz funkcję Legacy Boot (Rozruch starszej wersji) w systemie BIOS.
 6. Zapisz ustawienia systemu BIOS i uruchom komputer ponownie.
UWAGA: więcej informacji na temat włączania i wyłączania funkcji Secure Boot lub Legacy Boot w systemie BIOS podano w podręczniku użytkownika komputera firmy Dell.

Jeśli pobierasz duży plik przez aplikację online firmy Dell (np. Dell OS Recovery Tool), może pojawić się komunikat „Brak miejsca na dysku”. Wynika to z ograniczonej ilości miejsca na dysku twardym, na którym zapisywane są pliki. Niektóre obrazy odzyskiwania systemu operacyjnego mogą mieć rozmiar do 16 GB.

Aby usunąć ten błąd, zwolnij miejsce na dysku twardym. Aby uzyskać informacje na temat zwalniania miejsca na dysku w systemie Microsoft Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Microsoft Windows.

Jeśli masz zewnętrzny lub dodatkowy dysk twardy, na którym jest więcej wolnego miejsca, wybierz ten dysk w celu zapisania plików.

Można spróbować rozwiązać ten problem za pomocą dysku USB innej marki. Ten problem mogą powodować niektóre marki dysków USB.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego może nie zawierać najnowszych wersji sterowników urządzeń dla komputera firmy Dell. Najnowsze sterowniki urządzeń są dostępne na stronie dell.com/support/drivers. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego firma Dell zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń.

Więcej informacji na temat pobierania i instalowania sterowników urządzeń zawiera artykuł bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell.

 • Windows 10, 8.1 lub 8 ‒ w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Microsoft Windows 10, 8.1 lub 8 klucz produktu Microsoft Windows jest osadzony na płycie głównej komputera. Podczas procesu aktywacji automatycznie pobierany jest klucz produktu z płyty systemowej. W przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Windows 10 informacje dotyczące aktywacji zostaną powiązane z kontem Microsoft użytym do konfigurowania komputera.
 • Windows 7 ‒ w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Microsoft Windows 7 klucz produktu Microsoft Windows 7 znajduje się na etykiecie na górze komputera stacjonarnego Dell i na dolnym panelu notebooka Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Klucz produktu systemu Windows ‒ często zadawane pytania (FAQ)

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego nie zawiera oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na komputerze Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania oprogramowania do komputerów firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Skąd można pobrać sterowniki oraz oprogramowanie instalowane fabrycznie na komputerach firmy Dell

Narzędzie Dell OS Recovery Tool działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows. Jeśli uruchomienie narzędzia Dell OS Recovery Tool nie powiedzie się po instalacji lub jeśli program instalacyjny nie uruchomi procesu instalacji na komputerze z systemem Windows, tymczasowo wyłącz wszystkie programy antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zainstalowane na komputerze, a następnie ponownie uruchom aplikację lub instalatora.

Jeśli narzędzie Dell OS Recovery Tool wyświetli ten błąd lub nie rozpoznaje kodu Service Tag komputera firmy Dell, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania dalszej pomocy.

Tryb zaawansowany w narzędziu Dell OS Recovery Tool umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu pliku obrazu systemu operacyjnego (format pliku ISO). Jest to przydatne w przypadku pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego za pomocą urządzenia Ubuntu, Linux, Mac lub Android, a następnie utworzenia nośnika odzyskiwania USB na komputerze z systemem Windows przy użyciu narzędzia Dell OS Recovery Tool.

Jak utworzyć nośnik odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell OS Recovery Tool na komputerze z systemem Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz narzędzie Dell OS Recovery Tool.
  UWAGA: kliknij Tak po wyświetleniu monitu kontroli konta użytkownika.
 3. Kliknij przycisk Szukaj (ikona lupy).
 4. W oknie wyskakującym wskaż folder, w którym został zapisany plik obrazu ISO systemu operacyjnego.
 5. Wybierz plik .iso i kliknij Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Next.
 7. Podłącz do komputera dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca. Ten dysk flash USB zostanie sformatowany i użyty do utworzenia nośnika odzyskiwania USB.
 8. W obszarze Dysk USB wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć do utworzenia nośnika odzyskiwania USB i zaznacz opcję „Potwierdzam, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany i zostaną usunięte istniejące dane”.
  OSTRZEŻENIE: firma Dell zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Narzędzie Dell OS Recovery Tool sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale utracone.
 9. Wybierz Typ partycji.
  • GPT ‒ Windows 10.
  • MBR ‒ dla każdego innego systemu operacyjnego.
 10. Aby rozpocząć tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu, kliknij przycisk Nagraj system operacyjny.
 11. Po zakończeniu tego procesu powrócisz do głównego ekranu trybu zaawansowanego.
Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell OS Recovery Tool
Rysunek 2. Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell OS Recovery Tool (obraz w języku angielskim)

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Last Published Date

16 May 2024

Version

16

Article Type

How To