Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

De Deployment Image Servicing and Management Tool (DISM) gebruiken om het Windows-systeemarchief te herstellen

Summary: Met de Deployment Image Servicing and Management Tool (DISM) het Windows-systeemarchief herstellen.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Met de Deployment Image Servicing and Management Tool (DISM) kunt u eventuele problemen met het Windows-.wim-archief die van invloed kunnen zijn op systeembestanden, scannen en herstellen. Dit artikel bevat informatie over de DISM-tool en hoe u deze kunt gebruiken om het .wim-archief te scannen en te herstellen.Informatie over de Deployment Image Servicing and Management Tool (DISM)

De Deployment Image Servicing and Management Tool (DISM) is een op administratorniveau met opdrachtregel uitvoerbare tool beschikbaar in Windows, die gebruikt kan worden om de Windows-image te herstellen of om Windows-installatiemedia te wijzigen. Met de tool kunnen Windows-images gekoppeld worden in .wim-, .vhd- of .vhdx-indeling. De tool kan tevens gebruikt worden om problemen op te lossen in het huidig geïnstalleerde Windows-besturingssysteem.Met de Deployment Image Servicing and Management Tool (DISM) het Windows-systeemarchief herstellen

De tool Systeembestandscontrole kan worden gebruikt om beschadigde systeembestanden te herstellen. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de tool het volgende Microsoft-artikel: Met het hulpprogramma Systeembestandscontrole ontbrekende of beschadigde systeembestanden herstellenHOW12097_nl_NL__1iC_External_Link_BD_v1. Met Systeembestandscontrole worden deze bestanden vergeleken met het .wim-archief (de .wim-"store") dat op het systeem is opgeslagen (in het Engels niet te verwarren met de Windows Software Store-app waar u software kunt kopen voor Windows). Als dit archief zelf beschadigd is, kunnen de problemen die het systeem ondervindt mogelijk niet worden opgelost door de reparaties. De DISM-tool heeft enkele wijzigingsfuncties waarmee het .wim-archief kan worden gescand en hersteld op basis van master-kopieën die zijn opgeslagen op de Microsoft Update-servers, wat de uitvoering van de tool in combinatie met een systeembestandscontrole nuttig maakt. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een lijst en beschrijving van wijzigingsfuncties van de DISM-tool (tabel 1):

Wijzigingsfunctie Beschrijving
/online Geeft aan dat u een online-image wilt wijzigen (dit betekent niet dat er een scan wordt uitgevoerd via internet)
/cleanup-image Hiermee wordt een uitgebreidere controle geactiveerd waarmee problemen met het archief kunnen worden opgelost
/checkhealth Hiermee wordt een basiscontrole gestart om te zien of er een beschadiging is gedetecteerd in het archief
/scanhealth Hiermee wordt het archief meer uitgebreid gescand op beschadiging
/restorehealth Hiermee wordt het archief gescand op beschadiging en worden tevens beschadigde bestanden hersteld
Tabel 1: DISM-wijzigingsfunctie en beschrijving

Als voorbeeld wordt met de volgende opdracht een scan van een online image geactiveerd om het Windows-archief te controleren op beschadiging en eventuele bestanden die gevonden worden te herstellen:

  • dism /online /cleanup-image /restorehealth

Door de opdracht worden de bestanden niet altijd vergeleken met de master-kopieën die standaard zijn opgeslagen op de Windows Update-servers. Door toevoeging van de /online-wijzigingsfunctie kan de computer geen informatie ophalen van de Windows Update-server als deze is uitgeschakeld. Als de online functionaliteit is uitgeschakeld, kunt u bij het uitvoeren van de opdracht een foutmelding krijgen dat het bronbestand niet kon worden gevonden. Houd er rekening mee dat als deze optie is ingeschakeld, het herstel waarschijnlijk aanzienlijk langer zal duren, afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. U schakelt de optie als volgt in:

  1. Open de Editor voor lokaal groepsbeleid door gpedit.msc te typen in de zoekbalk van het startmenu en op Enter te drukken.
  2. Navigeer naar Computerconfiguratie > Beheersjablonen > Systeem > instellingen voor het optioneel installeren en herstellen van componenten bepalen en dubbelklik om het venster Instellingen te openen.
  3. Stel het proces in op Ingeschakeld en ga in het gedeelte Opties naar de optie Neem direct contact op met Windows Update om herstelinhoud te downloaden in plaats van Windows Server Update Services (WSUS) en schakel het selectievakje in.

Onder goede omstandigheden zal het uitvoeren van de opdracht ongeveer 10-20 minuten in beslag nemen, maar afhankelijk van de omstandigheden kan dit mogelijk langer dan een uur zijn.Aanvullende verwijzingen:


Article Properties


Last Published Date

01 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To